a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а обавио је 8. јула 2021. године надзор над поступком принудног удаљења седам држављана Републике Турске - пет пунолетних мушкараца и једна жена са малолетним дететом. Они су кратко време боравили у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле су спроведени на Аеродром „Никола Тесла“ и летом, за који су имали авионске карте, сами се вратили у земљу порекла. Са њима су у Прихватилишту за странце у Падинској Скели обављени разговори на околности поступања полицијских службеника, о условима у прихватилишту, припреми за удаљење и другом, извршен је увид у документацију која се о њима води у прихватилишту и од полицијских службеника прибављене информације о поступању према њима.

Сарадња са полицијским службеницима прихватилишта је као и до сада била веома професионална.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у децембру 2020. године контролну посету ПУ Ваљево ради праћења поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT), а паралелно је обавио и посету КПЗ за малолетнике у Ваљеву, где је разговарао са притвореницима о поступању полиције према њима пре доласка у завод.

Поступајући по препорукама НПМ-а које су садржане у извештају о посети ПУ Ваљево, МУП је обавестио НПМ да Одељење криминалистичке полиције ПУ не поседује адекватну просторију у коју би складиштили привремено одузете предмете, те се ови предмети уз кривичну пријаву предају надлежном јавном тужилаштву, уз минимално задржавање у просторијама Одељења, а у оквиру Полицијске испоставе је направљен депо, где се смештају и остају на чувању привремено одузети предмети у раду ПИ. У будућем раду, писмено изјашњење лица према којем је употребљено средство принуде ће бити саставни део документације о употреби принуде. Такође, МУП обавештава да су у оквиру ОКП одређене две просторије за саслушање осумњиченог које испуњавају потребне услове и у току је поступак набавке адекватне опреме, која би испуњавала услове за аудио/видео снимања саслушања.

У одговору МУП-а се даље наводи да полицијски службеници су упознати са обавезом евидентирања тачног времена када је члан породице или друга блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, као и да ће се свим задржаним лицима и у писменом облику, на језику који разумеју, пружати информације о њиховим правима. У будућем раду, лицима задржаним у кривичном поступку ће се достављати записник о задржавању, који ће садржати све битне детаље о току задржавања, а свим задржаним лицима ће се омогућити да документацију која им је уручена држе код себе. Одсек за логистику врши припрему хране за лица задржана у просторијама у седишту ПУ, у довољном броју у односу на трајање задржавања, поштујући верска и национална убеђења задржаних лица.

У одговору органа се наводи и да су два полицијска службеника из ПУ Ваљево похађала инструктивни семинар ''PEACE модел за обављање службеног разговора''. Ови полицијски службеници имају обавезу да свим полицијским службеницима у статусу овлашћених службених лица реализују наведени семинар, али у ПУ Ваљево ово није реализовано због епидемијске ситуације, смањења броја радно ангажованих полицијских службеника и повећања обима посла.

С обзиром да је у Извештају једна препорука упућена и КПЗ за малолетнике у Ваљеву, завод је одговорио да је препорука НПМ-а да се у извештаје о обављеним лекарским прегледима лица лишених слободе, када је утврђено да лице има повреде, уносе детаљни и конкретни наводи о начину настанка повреда, да се повреде детаљно документују и да лекар даје своје мишљење о повезаности изнетих навода и објективног налаза , као и да ако се уоче повреде које указују на злостављање или лице лишено слободе наведе да је било злостављано о томе обавештава јавно тужилаштво - спроведена наредбом управника и да се примењује у пуном обиму.

Заштитник грађана Зоран Пашалић данас је, у оквиру праксе „Отворених врата“, у седишту институције лично разговарао са грађанима који имају проблема у остваривању и заштити својих права код надлежних органа.

Грађани су се данас Заштитнику грађана претежно притуживали на проблеме у области испоруке електричне енергије, на рад центара за социјални рад као и рад градских органа за имовинске и правне послове.

Пракса директних личних разговора са грађанима, коју је Пашалић увео од свог доласка на чело Институције, трајала је у континуитету три године, а привремено је била прекинута само током ванредног стања. После тога, директни разговори са грађанима су организовани у зависности од епидемиолошке ситуације у вези са пандемијом корона вируса.

Заштитник грађана утврдио је да бригу о детету које је рођено са тежим здравственим проблемима и које су родитељи одмах по рођењу оставили у болници спорећи резултате ДНК анализе, због чега је ова институција покренула поступак контроле правилности и законитости рада надлежних органа, већ пет година води Градски центар за социјални рад.

Заштитник грађана је крајем марта 2021. године по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија да постоји сумња да је једној породици 2016. године замењена беба у београдском породилишту, покренуо поступак правилности и законитости рада ГАК Народни фронт, Института за судску медицину Медицинског факултета у Београду, Министарства здравља и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Документација коју су надлежни органи доставили Заштитнику грађана, између осталог, показује да је дете рођено са тежим здравственим проблемима у јуну 2016. године и да су родитељи због различитог броја протокола мајке и бебе тражили да се уради ДНК анализа. ГАК Народни фронт обавестио је Заштитника грађана да су протокол порођаја мајке и протокол новорођенчета посебни протоколи који се воде у здравственој установи и да немају исте бројеве.

ДНК анализа коју је урадио Институт за судску медицину Медицинског факултета у Београду је родитељима достављена са техничким грешкама које су продубиле њихове сумње у родитељство. Погрешно уписано време рођења детета и другачије име оца које је остало на записнику о ДНК анализи уз име оца детета су, како произилази из извештаја надлежних органа, исправљени истог дана, о чему је сачињена службена белешка, и послате ГАК Народни фронт.

С обзиром на оспоравање резултата исправљене ДНК анализе Института за судску медицину, породиља је отпуштена из породилишта а бебу је оставила на Одељењу неонатологије ГАК Народни фронт, о чему су одмах биле обавештене социјалне раднице клинике. Породиља је 15 дана касније у ГАК Народни фронт изјавила да жели да се дете упути на смештај Центра за социјални рад.

Беба је 56 дана била смештена на Одељењу неонатологије, након чега је бригу о њој преузео Градски центар за социјални рад, који му је решењем одредио привременог старатеља. Родитељи су у потпуности лишени родитељског права, произилази из документације достављене Заштитнику грађана.

С обзиром да су родитељи спорили постојећи резултат ДНК анализе Института за судску медицину у Београду, ДНК анализа је поновљена на њихов захтев (ДНК од новорођенчета и родитеља узет је у просторијама ГАК Народни фронт од стране представника приватне лабораторије, у присуству адвоката) и била је истоветна са резултатом ДНК анализе Института за судску медицину у Београду.

Такође, МУП Републике Србије доставио је Заштитнику грађана документацију која показује да је 21. марта 2021. године отац детета у ПС Звездара изнео сумње да им је дете замењено у породилишту, као и да је три дана касније исте сумње изнео и полицијским службеницима у ПС „Савски венац“. Обе белешке достављене су Вишем јавном тужилаштву у Београду, а МУП наводи да до сада није примио захтев овог тужилаштва за прикупљање потребних обавештења.

Узимајући у обзир поступање контролисаних органа у оквиру својих надлежности, Заштитник грађана налази да у конкретном случају није било пропуста који би довели до повреде права детета. Приликом доношења одлуке, Заштитник грађана је узео у обзир да је након оспоравања првобитног налаза Института за судску медицину, родитељима омогућено да понове ДНК анализу и да су на основу сазнања надлежних органа све наредне анализе потврдиле првобитни налаз.

b_300_0_16777215_00_images_20210706Apatridija.jpegБрој особа у ризику од апатридије у популацији која живи у неформалним насењима у Републици Србији пао је за мало више од 1.100 што је значајан напредак од 42 одсто у односу на 2015. годину, показује најновије истраживања Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице (УНХЦР)„Лица у ризику од апатридије у Србији - Преглед тренутног стања и препоруке за будућност“.

УНХЦР, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Заштитник грађана Републике Србије представили су данас резултате заједничке сарадње у искорењивању ризика од апатридије у Србији као и резултате законодавних промена спроведених ради спречавања поновног појављивања апатридије. Истраживање је спровела агенције ЦеСИД у периоду од октобра до новембра 2020. године.

Апатридија погађа најугроженије чланове ромске заједнице у Србији. УНХЦР ради са рањивим интерно расељеним и домицилним Ромима који нису уписани у матичне књиге рођених или су без документа од 2004. године.

Препознавши потребу за заједничким, мултисекторским приступом, УНХЦР је 2012. године потписао први трипартитни Споразум о разумевању са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Заштитником грађана Републике Србије. Оваква иницијатива је довело до суштинских законских промена што је резултирало смањењем броја лица у ризику од апатридије. Стране потписнице су 2019. године потписале други Споразум о разумевању у циљу решавања преосталих проблема у овој области.

УНХЦР је финансирао спровођење истраживања о апатридији како би се прикупили подаци о Ромима, Ашкалијама и Египћанима (РАЕ) који без личних докумената живе у неформалним насељима широм Србије. Истраживање је спроведено на узорку од 1807 домаћинстава (9248 особа) и указало је на 253 особе без уписане чињенице рођења; 275 особа чије држављанство Републике Србије није потврђено; 1032 особе без личне карте; и 2072 особе које немају пријављено пребивалиште или боравиште.

Франческа Бонели, шефица Представништва УНХЦР-а у Србији, рекла је: „Започели смо последњу фазу решавања проблема особа у ризику од апатридије у Србији. Захваљујући континуираној сарадњи са властима Републике Србије решићемо најважнија преостала питања, пре свега уклањање законских празнина и обезбеђивање тренутне регистрације рођења за децу родитеља којима још увек недостају лична документа“.

„УНХЦР остаје посвећен наставку ове одличне сарадње и заједничком раду како би се решили преостали проблеми особа без личних докумената и како би им се омогућио приступ основним правима“, додала је Бонели.

„С обзиром на напредак који је постигнут до данас, Република Србија је једна од земаља које би могле да у потпуности искорене апатридију до 2024. године, чак и раније. У извештају Представништва УНХЦР у Србији из марта 2019. године, наводи се да су постигнућа Србије у превенцији и смањењу броја лица без држављанства изванредна, као и да нека од решења која су примењена у Србији представљају примере добре праксе у другим државама региона и шире”, навела је министарка Обрадовић, додавши да је ово препознато и у процесу напретка Републике Србије на путу прикључења Европској унији.“

Коментаришући деценијску сарадњу са УНХЦР-ом на решавању проблема лица у ризику од апатридије, Зоран Пашалић, Заштитник грађана Републике Србије изјавио је да је институција којом руководи дала велики допринос у смањењу броја људи који су у ризику од апатридије у Републици Србији.

„Сталним залагањем Заштитника грађана, посебно теренским посетама неформалним насељима у којима живе, број особа у ризику од апатридије је значајно смањен. Наставићемо са праксом теренских посета како би се особама у ризику од апатридије што хитније и ефикасније омогућило да дођу у посед личних докумената и како би се њихов број свео на минимум или у потпуности анулирао“, рекао је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

Широм света апатридиja има погубан утицај на животе више од 10 милиона људи који не могу да остваре своја основна права, а право на држављанство, регистрацију рођења, образовање и имовину су само нека од њих. Ова појава се јавља из различитих разлога, укључујући дискриминацију одређених етничких или верских група или дискриминацију на основу пола, затим услед појаве нових држава и преношења територија између постојећих држава, због законодавних празнина и сукоба закона о држављанству, као и компликованих административних процедура.

Заштитник грађана упутио је данас додатни захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја за изјашњење о правном основу сарадње основних и средњих школа у Републици Србији са удружењем грађана „Истраживачка станица Петница“, као и о условима за давање финансијске подршке надлежног министарства овом и другим субјектима који се баве ваннаставним образовањем деце.

У циљу заштите права и најбољих интереса детета, Заштитник грађана наставља предузимање даљих активности и мера из своје надлежности у поступку контроле правилности и законитости рада надлежних органа покренутог 25. јуна 2021. године на основу медијских написа о сексуалном злостављању полазница програма које организује удружење грађана „Истраживачка станица Петница“.

Од надлежног министарства Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести по ком правном основу основне и средње школе у Србији достављају удружењу грађана „ИС Петница“ детаљно мишљење предметног наставника о успеху, раду и склоностима ученика, односно стручно мишљење психолога или педагога школе приликом конкурисања детета на неки од програма који реализује удружење „ИС Петница“.

Министарство треба да наведе и правни основ по којем школе у Србији обавештавају ученике о постојању конкурса за програме које реализује удружење грађана „ИС Петница“, као и да ли је и другим субјектима који се баве ваннаставним образовањем деце и младих дата иста могућност.

Заштитнику грађана Министарство треба да достави и правни основ по којем школе дају сагласност и оверавају печатом школе да ће школа оправдати изостанке ученика са наставе ради учешћа на програмима „ИС Петница.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја треба да наведе и по ком правном основу школе правдају одсуство ученика са наставе у случају учешћа на неком од програма „ИС Петница“, као и на који начин Министарство пружа подршку овом удружењу грађана ради организације серије програма намењених наставницима основних и средњих школа, који су то програми, коме су намењени и ко су реализатори истих.

Заштитник грађана тражи да га Министарство обавести да ли је и у коликом новчаном износу финансијски подржало рад удружења грађана „ИС Петница“ у последњих десет година, као и да достави доказе о томе, као и о начину контроле трошења одобрених и исплаћених новчаних средстава.

Изјашњење Министaрства Заштитник грађана очекује и на питање да ли је одобрењу финансијске подршке „ИС Петница“ и другим субјектима који се баве ваннаставним образовањем деце претходила условљеност постојањем програма заштите деце од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.

Такође, надлежно министарство треба да се изјасни да ли је и у коликом новчаном износу финансијски подржавало рад других установа и организација (регионални центри за таленте, удружења грађана и др.) који се баве ваннаставним образовањем деце и колико новчаних средстава им је уплаћено у последњих десет година, уз достављање доказа о томе, као и доказа о контроли трошења одобрених и исплаћених новчаних средстава.

Заштитник грађана тражи и да га Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавести да ли води регистар субјеката који се баве ваннаставним образовањем деце и да му достави податке из истог уколико постоји.

Страна 2 од 500

panel flajer