a

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је Установу за децу и младе „Сремчица“ у Београду посетио 25. маја и 16. јула 2018. године. О посетама су сачињени извештаји са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима са интелектуалним и менталним потешкоћама. Поступајући по препорукама, Установа је обавестила НПМ да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања предузело мере како би се решили имовинско - правни односи и започело са адаптацијом објеката у циљу унапређење смештајних услова за кориснике. Такође, надлежно министараво је приступило и изради прописа како би се регулисало пружање медицинске заштите корисницима у Установи и ограничавања слободе кретања. Питање обезбеђивања потребних средстава у буџету Града Београда за пружање услуга становање уз подршку за кориснике са територије Београда није решено, с обзиром да су у припреми стратешка документа којим ће процес деинституциализације уредити на националном нивоу.

Данас се говори преко шест хиљада језика на планети, велики број њих је у опасности од изумирања, и према прогнозама до краја овог века половина ће нестати. Овај процес се чини незаустављивим, зато је од изузетне важности скренути пажњу на јединствену улогу употребе матерњег језика у очувању културе, традиције и идентитета, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 21. фебруара, Међународног дана матерњег језика.

У Србији су, поред српског језика, у службеној употреби 11 мањинских језика у 42 локалне самоуправе. Овај податак говори да је држава посвећена томе да се на темељан начин бави заштитом и унапређењем мањинских права на својој територији, која су умногоме изнад европског стандарда. Правилна и доследна примена постојећих закона омогућава грађанима Србије да се образују и информишу на матерњем језику, као и да га користе у службеној употреби пред органима јавне власти, што је од кључног значаја за очување националног идентитета, указао је Пашалић.

Заштитник грађана истовремено подсећа, да је неопходно уредити начин двојезичне наставе у школама на српском језику и на језику националне мањине у одређеној средини, као модел образовања деце припадника националних мањина. Чињеница је, наиме, да припадници националних заједница деценијама уназад по завршетку школовања често немају елементарно знање српског језика и самим тим једнаке шансе у даљем образовању и при запошљавању. Заштитник грађана сматра веома важним сарадњу са националним саветима националних мањина у Србији, како би заједнички радили на заштити и унапређењу права на, између осталог, службеној употреби матерњег језика, информисања на матерњем језику, као и обезбеђивању уџбеника на матерњем језику. Тим поводом заштитник грађана недавно се састао са представницима националних савета националних мањина са којима је договорено унапређење будуће сарадње у циљу њиховог даљег јачања.

Генерална скупштина УНЕСКО прокламовала је 1999. године Међународни дан матерњег језика, у знак сећања на студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки у Источном Пакистану, данас Бангладешу, јер су протестовали због тога што њихов матерњи језик није проглашен за званични. Такође и са циљем да се скрене пажња на језичку разноликост и богатство наше планете.

На основу посете Дому за лица ометена у менталном развоју у Тутину, 8. новембра 2018. године, Национални механизам за превенцију тортуре сачинио је Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима са интелектуалним и менталним потешкоћама.

Поступајући по упућеним препорукама, Дом је обавестио НПМ да свака већа адаптација и санација материјалних услова у Дому захтева финансијску помоћ и подршку надлежног министарства, а да је Дом сходно својим финансијским могућностима предузео потребне мере ради отклањања најзначајнијих недостатака.Такође, питање обезбеђивања потребног броја запослених у Дому и даље је актуелно, с обзиром на то да надлежно министарство није доставило одговор НПМ-у о предузетим мерама у циљу решавања тог питања.

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, додељује награду градовима, општинама и градским општинама који су у 2018. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

На овај начин, Заштитник грађана жели да промовише примере добре праксе у области приступачности на локалном нивоу, као и да оствари бољу међусобну сарадњу са градовима и општинама у Републици Србији у циљу утврђивања стања у области приступачности и узрока због којих се, у пуној мери, не примењују прописи који гарантују права на приступачност јавних објеката, служби и услуга особама са инвалидитетом и тешкоћама у кретању или комуникацији. Такође, ова иницијатива ће пружити значајне информације за формулисање препорука и планова за унапређивање приступачности у оквиру надлежности градова, општина и градских општина.

Социјална правда као предуслов остваривања једнаких шанси за све појединце у друштву могућа је једино кроз поштовање и остваривање људских права и слобода, кроз уважавање људског достојанства и међусобних различитости и нарочито кроз искорењивање неједнакости, сиромаштва, незапослености и насиља, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 20. фебруара Светског дана социјалне правде.

Према последњим подацима Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије, линија апсолутног сиромаштва износи 12.045 динара месечно по потрошачкој јединици, а потрошњу нижу од тог износа имало је 7,2% становника Републике Србије, што значи да око пола милиона људи није у стању да задовољи минималне егзистенцијалне потребе. Ови подаци упозоравају да сиромашних у Србији и даље има, да су ризику од сиромаштва највише изложени млађи од 18 година, а то потврђују и налази Савета за права детета, који је недавно указао на то да у нашем друштву још има деце која нису у образовном систему, која су изложена тешком физичком послу и деце која живе или раде на улици. Највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце, као и незапослени.

Због тога је, упозорава Пашалић, упркос захтевима штедње, обавеза државе и јавне власти да настави да развија и улаже у услуге подршке за децу, младе и старе, да ојачава и шири права из области социјалне и здравствене заштите, да у буџету увећава издвајања за најсиромашније, како би развијајући узајамну подршку, партнерство и сарадњу свих чланова у заједници утемељила друштво засновано на солидарности, праведности, слободи и једнакости, закључио је заштитник грађана. Једино такво друштво може допринети развоју емпатије међу грађанима такође неопходној у превладавању изазова социјалне неправде и смањењу јаза између различитих друштвених слојева.

Светски дан социјалне правде, одлуком генералне скупштине Уједињених нација, обележава се 20. фебруара, како би на посебан начин били истакнути глобални проблеми сиромаштва, социјалне и економске искључености и незапослености на нивоу светске популације.

Успостављање нових облика и унапређивање будуће сарадње била је тема данашњег састанка Заштитника грађана са представницима националних савета националних мањина у Републици Србији. Разматрало се питање шта и у којим случајевима може ова институција да помогне у раду националних савета, пошто су како је наглашено, заштита права националних мањина у Србији високо постављена на агенди ове институције. Данашњи састанак републичког омбудсмана Зорана Пашалића са председницима и представницима је први од формирања новог сазива националних савета националних мањина, након избора који су се одржали 4. новембра прошле године.

b_300_0_16777215_00_images_20190218Nac_saveti.jpegПредставници националних савета су навели да су имали одличну сарадњу и поузданог партнера у институцији Заштитника грађана у заштити права припадника националних заједница. Ипак, неки проблеми остали су и даље нерешени, како што су неизвесност у опстанку медија на матерњем језику, набавка уџбеника на матерњем језику, као и несразмерно запошљавање припадника националних мањина у државним установама и институцијама.

Пашалић је, честитајући новоизабраним председницима националних савета на избору, обавестио савете да је протеклих месеци иницирао и потписао билатералне споразуме о сарадњи са омбудсманима региона, те да их је информисао о стању људских права и положају њихових националних мањина у Србији. Такође је договорено да ће приликом следеће посете тих омбудсмана нашој земљи, Заштитник грађана упознати са националним саветима како би омбудсмани матичне државе чули директно од националних савета са који проблемима се сусреће њихова заједница, у ком правцу треба да иде сарадња и шта Заштитник грађана Републике Србије може да учини у том трипартитном односу.

Страна 1 од 387