a

Заменица заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић je, са сарадницом из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре, јануара 2020. године посетила Аеродром „Никола Тесла“ и Станицу граничне полиције Београд. Током посете, обиђене су просторије у међународном транзитном простору аеродрома намењене смештају странаца који не испуњавају услове за улазак у Републику Србију, као и посебно опремљена просторија за смештај жена са децом.

Управа граничне полиције је, поступајући по препоруци која јој је упућена, обавестила Заштитника грађана да су на видном месту у просторији у коју се смештају лица којима је одбијен улазак у Републику Србију истакли контакт домаће организације која овим лицима пружа помоћ у остваривању њихових права.

Поступајући по препоруци, Belgrade airport d.do.o., као нови оператер Аеродрома „Никола Тесла“ обавестио је Заштитника грађана да су предузете активности на унапређењу услова у постојећој просторији за странце, као и да је у току реализација пројекта реконструкције и доградње Терминалног објекта, којим пројектом је предвиђена и изградња нове просторије за наведену категорију путника која ће испуњавати све потребне услове, а чија се реализација очекује у првој половини 2021. године.

НПМ ће наставити да у даљем раду прати реализацију ових препорука.

Заменица заштитника грађана и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић је са сарадницима из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) 12. и 13. октобра 2020. године учествовала на дводневном састанку Мреже НПМ земаља Југоисточне Европе, који је због епидемиолошке ситуације, организован путем интернета. Тема овогодишњег састанка Мреже било је поступање полиције према доведеним и задржаним лицима у првим сатима лишења слободе, односно начин остваривања и поштовања њихових основних права: права да о свом лишењу слободе обавесте члана породице или друго блиско лице, права на браниоца и права на лекарски преглед. Поред наведеног, пажња је била посвећена и размени искуства у вези са начином планирања посета, прикупљања информација од значаја за планирање посета, прослеђивања информација и сл.

Др Наташа Тањевић је представила начин на који је НПМ од почетка године обављао посете полицијским станицама и контролисао остваривање основних права лица лишених слободе која уједно представљају гаранције против злостављања. Такође, указала је да је НПМ током посета заводима за извршење кривичних санкција обављао разговоре са притвореницима, који су на спровођење те мере доведени након полицијског задржавања, а у циљу прикупљања информација о поступању полицијских службеника према њима током задржавања, као и приликом примене других полицијских овлашћења. С тим у вези представила је начин на који су обављане предметне посете, њихов циљ, предности и уочене недостатке.

Састанак Мреже, чији је организатор ове године Канцеларија Омбудсмана Републике Хрватске је још једном потврдио значај размене искустава између земаља у обављању послова превенције тортуре.

Поред представника НПМ из преко 30 земаља, састанку су присуствовали представници Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања, Подкомитета за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, Удружења за превенцију тортуре, Савета Европе и Ludwig Boltzmann Института за људска права.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић, посетио је 15. и 16. октобра 2020. године три полицијске станице у саставу ПУ Кикинда и то: ПС Нови Кнежевац, ПС Кањижа и ПС Чока. Посете су биле ненајављене, а посета ПС Кањижа била је ноћна. У саставу тима у посети ПС Нови Кнежевац била је и заменица Покрајинског омбудсмана а у посети ПС Кањижа и представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији.

Циљ посета било је праћење поступања полиције према доведеним и задржаним лицима, посебно праћење остваривања основних права која ова лица имају, а која су уједно и гаранција против злостављања: право да о свом лишењу слободе обавесте члана породице или друго блиско лице, право на адвоката и право на лекарски преглед. У вези са наведеним, извршен је увид у записнике о задржавању лица и релевантну документацију.

Такође, извршен је увид у извештаје о употреби средстава принуде и притужбе грађана, док је обиласком канцеларија криминалистичких инспектора контролисано да ли се у њима налазе нестандардни предмети.

Након обављених посета др Наташа Тањевић је разговарала са официром ПУ Кикинда за сарадњу са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре. Том приликом разговарано је о активностима које су предузете у циљу унапређења поступања полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима, услова боравка у просторијама за задржавање лица и другим питањима која су од значаја за спречавање тортуре. НПМ похваљује напоре које су на нивоу ове полицијске управе предузете у циљу унапређења стања у овој области.

Професионално поступање руководства и полицијских службеника током наведених посета представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је да је економски статус новинара један од најважнијих услова за постојање професионалних и слободних медија и најавио да ће инсистирати на формирању јединствене базе података о нападима на новинаре, у којој би као посебан сегмент били издвојени економски притисци.

„Услов за објективне медије су објективни новинари. А један од услова за објективност новинара је да су растерећени од свих врста притисака, пре свега од економских, јер им од њих зависе свакодневна егзистенција и рад“, изјавио је Пашалић уочи сутрашњег састанка Радне групе за израду медијске платформе.

„Као економски притисак, према подацима које имамо, може се рачунати и то што новинари у Србији често раде без уговора о раду или по уговорима које је лако раскинути, примају мале плате које су често испод републичког просека и чија исплата неретко касни, раде прековремено посебно у садашњим условима пандемије, стално су изложени повећању радне норме, хонорарни сарадници су у изузетно тешком положају“, навео је Пашалић.

Заштитник грађана сматра да овакви услови рада угрожавају објективност и професионалност новинара и медијских радника, а врло често доводе и до аутоцензуре јер у таквим условима рада нема мотивације па ни жеље за професионалним обављањем посла што води ка урушавању ове професије.

„Нећу одустати од идеје формирања јединствене базе података о нападима на новинаре, у којој ће као посебан сегмент бити издвојени економски притисци и у сарадњи са свим надлежним органима и новинарским удружењима тражићемо начин да се ти притисци анулирају и онемогући њихов поновни настанак“, навео је Пашалић.

Новинари Србији раде у тешким условима, а у актуелној пандемији су изложени додатним економским притисцима, посебно они који хонорарно сарађују са медијским кућама, па је потребно учинити додатне напоре како би се спречила потпуна деградација ове професије, осигурала независност медија и квалитет извештавања на које грађани Србије по Уставу имају право, нагласио је Пашалић.

У сарадњи са канцеларијом Заштитника грађана, Савет Европе је 13. и 14. октобра у Београду организовао дводневну обуку за представнике удружења који сарађују са Заштитником грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ).

Циљ обуке је било упознавање представника удружења са стандардима Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања и методологијом рада НПМ приликом посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. Обуке су водили експерти Савета Европе др Ивана Крстић и Џорџ Тугуши, уз присуство и подршку заменице заштитника грађана др Наташе Тањевић и запослених у Одељењу Националног механизма за превенцију тортуре. На обуци су учествовали представници удружења А11 – Иницијатива за економска и социјална права, Комитета правника за људска права - YUCOM, Одбора за људска права Ваљево, Виктимолошког друштва Србије, Хелсиншког одбора за људска права у Србији и Центра за иницијативу младих, као и представници Покрајинског заштитника грађана- Омбудсмана.

Обука је организована у оквиру програма Савета Европе „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“, који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европe „Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску II. Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре је један од директних учесника на програму.

 

 

b_300_0_16777215_00_images_vracevi.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), предвођен заменицом заштитника грађана, др Наташом Тањевић, реализујући планиране посете свим установама у којима се у Републици Србији на лечењу налазе форензички пацијенти, посетио је 15. и 16. октобра Специјалну болницу за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу. Посета је спроведена ради праћења поступања према лицима на извршењу мера безбедности и заштитних мера медицинског карактера изречених у кривичном или прекршајном поступку. 

У саставу тима су се, поред запослених из Заштитника грађана, налазили и Анико Ширкова, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, као и представницa Хелсиншког одбора за људска права у Србији и лекар специјалиста психијатрије.

Поред материјалних услова смештаја и лечења форензичких пацијената у Специјалној болници, тим је приликом посете посебну пажњу посветио мерама заштите права ових пацијената, условима, начину и стандардима примене физичког спутавања, спровођењу психо-социјалне рехабилитације, као и поступању Специјалне болнице у случајевима у којима се стекну медицински разлози за преиначење мере обавезног лечења и чувања у здравственој установи у меру безбедности обавезног лечења на слободи.

Током посете, у складу са утврђеном методологијом, тим је поред обиласка форензичких одељења, обавио разговоре са управом и запосленима и извршио увид у релевантну документацију у вези са поступањем према форензичким пацијентима током извршења изречених мера безбедности.

Налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, по окончању свих планираних посета.

 

Страна 1 од 464