a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 09.09.2021. године надзор над принудним удаљењем држављанина БиХ из Републике Србије. Он је неко време провео у Прихватилишту за странце у Падинској скели, одакле је удаљен до Граничног прелаза Сремска Рача.

Тим НПМ-а је пратио транспорт лица до граничног прелаза, а од полицијских службеника Прихватилишта за странце добио је податке о поступању према њему, извршио увид у документацију која се о њему води у том прихватилишту и обавио је ненадзиран разговор са странцем. Он није имао примедби на поступање полицијских службеника, нити је навео било коју околност која би указивала на опасност да би његова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Политика приватности

Овом интернет страницом управља Заштитник грађана и одговоран је за садржаје који се на њој налазе. Заштитник грађана поштује приватност својих корисника и због тога не обрађује никакве информације о кориснику, као што су IP адресе, адресе е-поште и / или друге информације о посетиоцима странице. Управо због тога Заштитник грађана и не користи "колачиће" путем којих би било могуће прикупити неке од Ваших података о личности. Хостинг интернет страници Заштитника грађана пружа www.loopia.rs
"Колачић" је мали податак који веб страница може послати вашем претраживачу, а који се онда може чувати на тврдом диску. Ако сте забринути због ваше приватности и коришћења технологије "колачићи", можете подесити прегледач да вас обавести када примите "колачић". Можете да поставите свој прегледач да одбије "колачиће" које покушавају послати друге веб странице.
Такође, не користимо Google аналитику или неку врсту сличне услуге за прикупљање података.
Заштитник грађана на својој веб страници путем линкова Вам даје могућност повезивања са другим веб страницама (Twitter, YouTube канал Заштитника грађана).
Важно је да знате да друге веб странице функционишу у складу са њиховим Условима коришћења и Правилима приватности и да Заштитник грађана нема контролу над истима, да не поседује њихове податке, нити може да гарантује, или да буде одговоран за било који садржај, рекламу, производе или друге материјале који су доступни на тим веб страницама.
На нашој интернет страници https://ombudsman.rs/ интегрисали смо преко софтверског додатка, прикључка (plug-in), наш службени Твитер налог @zastitnikrs на којем постављамо и неке информације које, да то нисмо учинили, не би биле видљиве на самом сајту. Тим налогом управља америчка компанија Twitter у складу са својом Политиком приватности и због поменутог прикључка на сајту, у могућности је да прати и посетиоце https://ombudsman.rs/
У случају да дође до измене постојеће Политике приватности, благовремено ћемо вас обавестити на уочљив начин.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских написа да је жена која је претучена у селу Заблаће код Чачка неколико пута пријављивала породично насиље надлежним органима, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства унутрашњих послова и Опште болнице у Чачку.

Од ресорног министарства, поводом медијских навода да је надлежни центар за социјални рад имао сазнања о насиљу у овој породици, Заштитник грађана тражи да изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад у Чачку и да га о резултатима надзора обавести у року од 15 данa.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да га у року од 15 дана, поводом навода у медијима да је породица позната полицији и да је жена више пута пријављивала породично насиље, извести да ли су раније обавештавани о насиљу у овој породици, које мере и активности су предузимали, као и да ли је успостављена сарадња органа (полиције, установе социјалне и здравствене заштите и правосудних органа) у циљу заштите жене и деце.

Од Опште болнице у Чачку Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести да ли су имали сазнања о насиљу у породици, као и које мере су, у сарадњи са другим органима из система заштите од насиља у породици, предузели како би се пружила адекватна заштита и подршка жртви.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 17. јуна 2021. године ненајављену посету Полицијској управи Нови Пазар – седиште ради праћења поступања према доведеним и задржаним лицима и поштовања њихових основних права.

У Извештају о посети ПУ Нови Пазар НПМ је похвалио праксу да полицијски службеници по правилу не присуствују лекарским прегледима, ни у здравственој установи, ни током обављања лекарског прегледа у просторији полицијске станице, осим у ситуацијама када то лекар затражи из безбедносних разлога. Присуство лекарском прегледу задржаних лица полицијски службеници евидентирају у службеној белешци, уз податак да је то учињено на захтев лекара, те да су се службеници налазили на удаљености која омогућава поверљив разговор између лица и лекара.

У одговору о поступању по препорукама Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да је Извештај о посети достављен свим линијама рада које примењују меру задржавања, како би се обезбедило поступање по препоруци да се у записник о задржавању уноси податак о времену када је члан породице или друго блиско лице задржаног обавештено о његовом лишењу слободе.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је након ненајављених посета Полицијскoj управи у Крушевцу – седиште и Полицијској станици Ћићевац 17. маја 2021. године, сачинио Извештај у којем је упутио седам препорука.

Поступајући по наведеним препорукама Министарство унутрашњих послова обавестило је НПМ да ће полицијски службеници тих организационих јединица у будућем раду у записницима о задржавању уносити податке о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника, о тачном времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица, да ће констатовати разлоге у случајевима када задржано лице одбије да прими или потпише примерак записника о задржавању, као и да ће у случајевима када присуствују лекарском прегледу лица лишеног слободе на захтев лекара, у записнику о задржавању или службеној белешци, констатовати ту чињеницу уз навођење разлога за такво поступање. НПМ је обавештен и да су предузете активности које ће омогућити да се видео записи са видео надзора у ПС Ћићевац чувају у трајању не краћем од 30 дана.

Такође, прихваћена је и препорука да ПУ Крушевац у будућем раду не задржава лица до 48 сати по Законику о кривичном поступку у просторији у Окружном затвору Крушевац због тога што иста не испуњава важеће стандарде, већ ће у те сврхе користити постојеће просторије за задржавање у ПУ Крушевац - седиште.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 16. новембра 2020. године ненајављену посету Полицијској управи за град Београд – седиште, ради праћења спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији 2017. године. У извештају о посети НПМ је упутио пет препорука.

У одговору о поступању по препорукама Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да се за складиштење и чување опојних материја користи контејнер који је посебно опремљен у ту сврху, планира се посебна просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама, и иницирана је набавка аудио и видео опреме за снимање разговора. Програмом стручног усавршавања за 2021. годину наставиће се са реализацијом семинара за све полицијске службенике који током предистражног поступка обављају разговоре са сведоцима, жртвама и осумњиченим.

Такође, сви извештаји Заштитника грађана у вези посета НПМ достављени су организационим јединицама Дирекције полиције на упознавање и поступање по препорукама. НПМ похваљује и чињеницу да руководиоци организационих јединица Дирекције кроз контролно-инструктивну делатност прате поступање полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима како би било обезбеђено да наводи о неадекватном и незаконитом поступању полицијских службеника буду предмет целисходног и објективног поступка чија порука је да ће овакво понашање бити санкционисано.

Страна 5 од 508