a

Заштитник грађана је данас, у циљу заштите најбољег интереса и права детета, затражио од Повереника за информације од јавног значаја да провери да ли је удружење грађана „Истраживачка станица Петница“ у складу са законом прикупљало личне податке деце и младих полазника њихових програма, а од Завода за унапређење образовања и васпитања податке да ли су програми стручног усавршавања наставника које организује то удружење акредитовани.

Заштитник грађана се, у наставку поступка контроле правилности и законитости рада надлежних органа покренутог 25. јуна 2021. године на основу медијских написа о сексуалном злостављању полазница програма у „ИС Петница“, обраћа Поверенику за информације од јавног значаја у оквиру сарадње два независна државна органа имајући у виду постојање сумње да је у конкретном случају дошло до повреде права детета и младих, између осталих и права на заштиту података о личности.

Од Повереника за информације од јавног значаја Заштитник грађана тражи да провери да ли је у складу са Законом о заштити података о личности прикупљање и обрада података коју је вршило ово удружење путем формулара који је то удружење прописало и који се налазио на њиховом сајту, а који попуњавају деца приликом конкурисања на неки од програма које реализује удружење „ИС Петница“.

Заштитник грађана пита Повереника за информације од јавног значаја да ли је у складу са законом прикупљање података као што су материјалне могућности породице да помогне у додатном образовању детета, да ли је и код које осигуравајуће организације ученик осигуран, фотографија ученика, број мобилног и број кућног телефона ученика.

Такође, Заштитник грађана пита и да ли је у складу са законом прикупљање података путем формулара као што су имена родитеља/старатеља, звање и занимање родитеља, назив установа у којима раде родитељи, имена и занимања чланова породичног домаћинства, као и захтев за достављање препорука наставника и школског психолога/педагога што се тражило приликом конкурисања.

У оквиру сарадње два независна државна органа Заштитник грађана очекује да га Повереник за информације од јавног значаја извести о евентуалном спроведеном инспекцијском надзору односно другим активностима и мерама које је у складу са својим овлашћењима предузео или намерава да предузме у овом случају.

Од Завода за унапређење образовања и васпитања Заштитник грађана тражи да га у што краћем року обавести да ли је у периоду од 2011. до 2021. године неки од програма удружења „ИС Петница“ био међу одобреним програмима сталног стручног усавршавања наставника, као и који програм је у питању и у ком периоду је био одобрен.

Заштитник грађана утврдио је, у поступку контроле рада надлежних органа, да је Министарство унутрашњих послова идентификовало и поднело кривичну пријаву против особе која је на друштвеним мрежама постављала поруке мржње и позивала на насиље према деци ромске националности, као и да је надлежни суд расписао потерницу за том особом и одредио јој притвор у одсуству.

Заштитник грађана је, зарад заштите најбољег интереса и права детета, по сопственој иницијативи крајем јануара 2021. године од МУП-а Републике Србије затражио да му достави информације о мерама које је предузело у вези са овим случајем.

У изјашњењу Заштитнику грађана, МУП наводи да је по пријави Националног савета ромске националне мањине против НН лица, које је објавило увредљиве поруке о припадницима ромске заједнице на „Фејсбуку“, идентификовао лице које је постављало те објаве, али и да то лице тренутно није доступно државним органима и да је за њим расписана потерница.

Полицијски службеници су, како даље наводи МУП, Основном јавном тужилаштву у Шапцу поднели су кривичну пријаву у одсуству због постојања сумње да је извршио кривично дело Повреда угледа због расне верске, верске, националне или друге припадности из члана 174. Кривичног законика Републике Србије.

Заштитника грађана је шабачко тужилаштво обавестило да је по пријему кривичне пријаве, а поводом сазнања о недоступности осумњиченог државним органима, поднет захтев за одређивање притвора Основном суду у Шапцу, који је одредио притвор и издао наредбу за расписивање потернице.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 24. и 27. јуна 2021. године два надзора над поступком принудног удаљења странаца.

Надзор над поступком принудног удаљења држављанина Републике Северне Македоније обављен је у просторијама Управе за странце Полицијске управе за град Београд, а надзор над поступком принудног удаљења држављанина Народне Републике Кине обављен је у просторијама Прихватилишта за странце у Падинској Скели. Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцима, извршен је увид у релевантну документацију и обављени ненадзирани разговори са странцима. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у службено возило.

Странци нису имали примедбе на поступање полицијских службеника према њима. Омогућено им је да о предстојећем удаљењу обавесте члана породице. Усмено, као и писаним путем, обавештени су и о другим својим правима, међу којима, и о праву да ангажују адвоката и затраже лекарски преглед али нису желели да та права користе.

У ненадзираним разговорима, странци нису навели било коју околност која би указивала на опасност да би њихова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Професионално поступање службеника Управе за странце и Прихватилишта за странце током посете тима НПМ представља пример добре праксе, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас, поводом 27. јуна - Међународног дана поноса, да су у законодавном смислу учињени видљиви помаци на унапређењу положаја ЛГБТ особа у Републици Србији али и да су неопходне даље измене важећих прописа како би се побољшао квалитет живота и остваривање права ове рањиве друштвене групе.

„Забрана дискриминације на основу полних карактеристика је садржана у новом Закону о родној равноправности, док су забрана дискриминације интерсекс особа на основу полних карактеристика и експлицитна забрана дискриминације деце по истом основу уврштени у Закон о забрани дискриминације, на сугестију Заштитника грађана“, рекао је Пашалић.

Пашалић наводи да Институција којом руководи већ годинама ради на иницирању боље системске заштите ЛГБТИ особа које се и даље сусрећу са дискриминацијом, злостављањем и насиљем, као и да су током пандемије уочени здравствени и економски изазови са којима су се сусретале особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

„Потребне су измене Закона о бесплатној правној помоћи како би се ЛГБТИ особе уврстиле у категорију корисника у осетљивом положају, као и Закон о уџбеницима који би садржао експлицитну забрану садржаја којима се подстиче формирање предрасуда и стереотипа“, навео је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је подсетио да је у априлу ове године Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставио мишљење о Нацрту закона о истополним заједница као и да је затражио да се што пре правно уреде последице прилагођавања пола и родног идентитета.

„Већ дуже време указујем и на потребу измене Кривичног законика како би се кривична дела извршена на основу сексуалне оријентације третирала као дела расизма и нетолеранције. Припадницима ЛГБТИ заједнице треба да буде омогућено да уживају у потпуности своја права“, изјавио је Пашалић.

Борба против тортуре није само борба за жртве тортуре, већ и борба за достојанство свих нас. Устав Републике Србије и бројни међународни акти јемче неповредивост физичког и психичког интегритета човека и гарантују да нико не сме бити изложен мучењу или окрутном, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре.

Установе у којима се налазе лице лишена слободе погодују различитим видовима тортуре и других облика злостављања, јер су та места затвореног типа, те све што се дешава у њима одвија далеко од очију јавности. Стога, посебан значај у спречавању тортуре имају вансудска средства превентивног карактера која се заснивају на посетама установама у којима се налазе лица лишена слободе и контроли начина поступања према њима, указао је Пашалић.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), током 2020. године обавио 85 посета установама у којима се налазе или се могу наћи лица лишена слободе и 18 надзора над поступцима принудних удаљења странаца, те упутио 344 препоруке за отклањање утврђених недостатака и унапређење стања у тој области. У првој половини ове године НПМ је обавио 62 посете местима на којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. На основу тих посета до сада је упућено преко 90 препорука установама и ресорним министарствима.

Поред чињенице да су на нормативном плану предузети кораци у погледу превенције тортуре и унапређења поступања према лицима лишеним слободе, неопходно је обезбедити и њихову примену. За превенцију тортуре нарочито је значајно хитно спровођење ефективних истрага о свим наводима о могућем злостављању, као и адекватна подршка жртвама злостављања и извесност кажњавања извршилаца, нагласио је заштитник грађана. Такође, неопходно је развити систем континуираних обука о људским правима за све који поступају према тим посебно осетљивим групама, како поједини поступци не би прерасли у понижавајуће или нечовечно поступање.

У календару Уједињених нација 26. јун посвећен је подршци жртвама тортуре и обележава се од 1998. године широм света двоструким поводом. Тога дана, 1945. године потписана је Повеља Уједињених нација, међународни документ који државе чланице обавезује на поштовање права човека и основних слобода за све. Више деценија касније, истога дана 1987. године, ступила је на снагу Конвенција Уједињених нација против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака, као један од кључних инструмената у борби против тортуре.

Заштитник грађана je по сопственој иницијативи, поводом информација из медија да је неколико бивших полазница семинара раније пријављивало сексуално злостављање које је доживело у Истраживачкој станици Петница, покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ове образовне установе.

Заштитник грађана од ресорног министарства тражи да га у року од 15 дана извести да ли је до сада имало сазнања о пријавама за сексуално злостављање полазница семинара у „Петници“ и на који начин је по њима поступало.

Од Истраживачке станице „Петница“ Заштитник грађана тражи да га у истом року обавести да ли је управа ове установе имала сазнања о случајевима сексуалног злостављања полазница од стране истог запосленог у „Петници“ и на који начин је установа поступала у сваком од пријављених случајева.

Заштитника грађана управа „Петнице“ такође треба да обавести да ли ова образовна установа има формиран Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и да ли се у случају сазнања за насиље у установи примењује Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Страна 3 од 500

panel flajer