a

Заштитник грађана, симболично, на дан рођења бившег председника Јужноафричке Републике Нелсона Манделе који се Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 2010. године обележава као Међународни дан Нелсона Манделе у знак признања за његов допринос култури мира и слободе, представља извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у 2020. години.

Период на који се односи предметни извештај обележила је пандемија и епидемија болести COVID 19 која је донела бројне изазове за све земље света, укључујући и Републику Србију. Пандемија болести COVID-19 је посебно утицала на рањиве друштвене групе које се налазе у затвореним установама. Током извештајног периода НПМ је интензивирао свој рад како би се проверило на који начин се у местима детенције спроводе мере у борби против ширења корона вируса и како се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе.

НПМ је у 2020. години обавио 85 посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. На основу утврђених недостатака надлежним органима упућено је 334 препорука. Такође, обављено је 18 надзора над поступцима принудних удаљења 40 странаца и на основу утврђених недостатака у раду надлежним органима упућено је десет препорука. НПМ је у извештајном периоду по први пут пратио и поступање полиције током јавних окупљања грађана у Београду у јулу месецу.

У извештају су представљени налази и опште и појединачне препоруке за унапређење стања у овој области и истакнуте активности које је неопходно предузети у правцу ефикасније борбе против тортуре и унапређења заштите људског достојанства.

У вези са даљим унапређењем поступања према лицима лишеним слободе, треба имати у виду и то да сузбијање неадекватног поступања не подразумева само усвајање одговарајућих правних норми, већ и предузимање неопходних корака како би се обезбедила њихова примена. За превенцију тортуре нарочито је значајно хитно спровођење ефективних истрага о свим наводима о могућем злостављању, адекватна и правовремена подршка свим жртвама злостављања и извесност кажњавања извршилаца. Такође, неопходно је развити систем континуираних обука о људским правима за све који поступају према овим посебно осетљивим групама, како поједини поступци не би прерасли у понижавајуће или нечовечно поступање.

Имајући у виду да право на физички интегритет и људско достојанство спадају у основна људска права и да се забрана мучења у општем међународном праву третира као императивна норма која је обавезујућа за све државе, Република Србија је у обавези да спроводи активности и мере усмерене на обезбеђење пуног поштовања забране злостављања и унапређења стања у овој области. Овим извештајем настојали смо да томе допринесемо.

b_300_0_16777215_00_images_2020_viber_image_2021-07-16_16-56-00-137.jpegПредставницима Града Крушевца и београдске општине Врачар данас су уручене награде које Заштитник грађана додељује градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији који су у 2020. години највише допринели развоју приступачности на својој територији у циљу стварања предуслова за равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштвеном животу.

Град Крушевац је награђен за унапређење приступачности урбаног окружења, односно за планирање и уклањање препрека, изградњу приступачних и реконструкцију јавних објеката, док је општина Врачар награђена за унапређење приступачности информација у време епидемије Ковид-19.

Признања Заштитника грађана за допринос развоју приступачности уручена су представницима градских управа Крагујевца и Сомбора и општина Свилајнац и Чајетина, док су захвалнице уручене представницима Лесковца, Лознице и Смедерева, као и општина Бела Паланка, Горњи Милановац и Кнић.

b_300_0_16777215_00_images_2020_viber_image_2021-07-16_16-57-04-020.jpegЗаменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је да ова институција већ две године упућује препоруке локалним самоуправама да објекте, површине и превоз у јавној употреби учине у потпуности доступним особама са различитим облицима инвалидитета и додала да упркос одређеним помацима приступачност у Републици Србији и даље није довољно развијена.

Она је указала да локалне самоуправе акценат стављају на уклањање архитектонских баријера, док информационе баријере и даље постоје и навела да су у локалним институцијама грађанима веома ретко доступне тактилне табле за информисање слепих, противпожарни аларми који се оглашавају и звучно и визуелно, брошуре на Брајевом писму или тактилне стазе које олакшавају кретање кроз објекат.

b_300_0_16777215_00_images_2020_viber_image_2021-07-16_16-57-30-673.jpegМенаџерка Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије Драгана Јовановић Аријас је такође указала на постојање информационих баријера и додала да треба идентификовати узроке због којих се прописи који гарантују приступачност не примењују како би требало.

Генерални секретар Сталне конференције градова и општина Ђорђе Станичић истакао је неопходност промовисања награда за допринос развоју приступачности у локалним самоуправама јер се тиме прави искораци у стварању примера добре праксе.

Заштитник грађана награду за допринос развоју свих облика приступачности на локалном нивоу већ пет година додељује у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина.

Церемонију доделе признања можете погледати на линку:  Церемонија доделе награда и признања ЈЛС за допринос развоју приступачности

Након сугестије Заштитника грађана, Министарство здравља Републике Србије изменило је правилник којим се ближе одређују критеријуми и услови за давање репродуктивних ћелија и ембриона чиме је припадницима ЛГБТИ заједнице у нашој земљи омогућено да буду донори.

Заштитник грађана је средином 2019. године од Управе за биомедицину Министарства здравља затражио изјашњење у вези са Правилником о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона којим ЛГБТИ особама није омогућемо да буду даваоци репродуктивних ћелија и ембриона.

У октобру исте године Управа за биомедицину је доставила предлог измена овог правилника Заштитнику грађана, који се сагласио са истим уз сугестију да би требало у потпуности омогућити припадницима ЛГБТИ заједнице да буду донори јајних ћелија и ембриона.

Сугестија Заштитника грађана уврштена је у нови Правилник о измени и допуни Правилника о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона, који је ступио на снагу 7. априла 2021. године.

Заштитник грађана утврдио је, у поступку покренутом по сопственој иницијативи на основу медијских написа о покушају измештања деце из села код Блаца која живе са бабом по оцу, да надлежни органи нису адекватно и благовремено пружили деци заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања, нити су спречили кршење њихових права.

Заштитник грађана је у овом поступку контроле правилности и законитости рада надлежних органа у циљу заштите права и најбољих интереса деце утврдио да су пропусте начинили Центар за социјални рад Блаце, Основна школа „Стојан Новаковић“, Министарство за бригу о породици и демографију и Министарство унутрашњих послова, и упутио препоруку за отклањање истих.

Надлежни органи начинили су пропусте јер, пре свега, нису предузели све мере и радње ради измештања деце из породице за коју су претходно утврдили да је угрожавајућа по децу чиме је додатно усложњена породична ситуација у којој се деца налазе, а затим и тиме што нису спречили да деца буду изложена медијском експонирању и злоупотреби зарад остваривања материјалне добити и личне користи различитих појединаца, утврдио је Заштитник грађана.

Деца старости 10 и 15 година и даље живе са бабом по оцу, која је оболела од октобра 2020. године, не похађају редовно наставу и раде послове који нису у складу са њиховим узрастом (кувају, чисте и перу кућу, помажу баби по оцу да одржава личну хигијену, рукују опасним алатима, косе тримером и возе фрезу), утврдио је Заштитник грађана је на основу достављене документације контролисаних органа.

Ова породица нашла се на евиденцији ЦСР Блаце 2017. године, када је баба по оцу први пут пријавила мајку деце за насиље над дететом али је ЦСР одбацио као неосновану ту пријаву, што је потврдило и тада надлежно Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у накнадно извршеном надзору. У време када је баба по оцу поднела пријаву против мајке деце, отац је већ био напустио породицу и засновао нову ванбрачну заједницу у другом граду у којој има још двоје деце. Мајка је са децом исте године напустила кућу у којој је живела са свекрвом и прешла у породичну кућу код своје мајке, а од априла 2018. године пресудом Основног суда у Куршумлији самостално је вршила родитељско право.

Почетком 2019. године, иако нису живели у истом домаћинству, баба по оцу је поново поднела пријаву против мајке за насиље над децом, коју су такође као неосновану одбацили и ЦСР и надлежно министарство у накнадно извршеном надзору. У септембру исте године мајка умире, а отац преузима децу и враћа их у кућу своје мајке са којој постиже договор да се стара о деци.

Годину дана касније настају први већи проблеми када је баба деце по оцу оболела јер више није могла да се придржава договора са оцем деце да брине о њима. Баба по оцу је тада из болнице обавестила ЦСР Блаце да су деца сама у кући, а Центар је надзором на терену утврдио да се о њима старају комшије и није предузео даље активности на заштити интереса деце, утврдио је Заштитник грађана.

По повратку из болнице, почетком 2021. године баба по оцу је дозволила да се уради видео снимак о тешком животу деце, без сагласности оца деце који је забранио њихово било какво медијско експонирање. Ипак, тај снимак је објављен на друштвеним мрежама, а отац деце и његова мајка су због тога долазили у честе сукобе који су кулминирали тиме да га је она на крају пријавила за насиље над децом, после чега му је изречена хитна мера забране приласка деци, која се од тог дана налазе у потпуности под надзором бабе деце по оцу која је инвалид.

Заштитник грађана у овом поступку утврдио је бројне пропусте у раду ЦСР Блаце који није правовремено предузимао мере за заштиту деце од родитељског занемаривања, посебно што је имао и непосредна сазнања али и пријаву школе коју деца похађају о сумњи на занемаривање. ЦСР Блаце, утврдио је Заштитник грађана, није покренуо и спровео поступак за измештање деце из породице оца одмах након што је проценио да су деца због неадекватног старања оца угрожена у његовом домаћинству. У препоруци за исправљање пропуста Заштитник грађана тражи да овај центар у будућем раду поступа благовремено, законито и да у континуитету предузима мере из своје надлежности у циљу заштите права и најбољих интереса деце, пре свега права на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.

Како је утврдио Заштитник грађана, Министарство за бригу о породици и демографију начинио је пропуст у раду јер је издало инструкцију ЦСР Блаце да након инцидентне ситуације од 05.03.2021. године прекине све активности у вези са измештањем деце из породице у којој су угрожена и јер је чекао два месеца да одлучи о жалби на решење ЦСР Блаце о стављању деце под привремено старатељство из марта 2021. године чиме је онемогућило предузимање адекватних и правовремених мера на заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања. У препоруци за отклањање пропуста Заштитник грађана наводи да је потребно да ово министарство поступа благовремено, у најкраћем могућем року, као другостепени орган, посебно у ситуацијама када је одлучивање овог органа од посебног значаја за ефикасну заштиту права детета.

Основна школа „Стојан Новаковић“ начинила је пропусте у раду на тај начин што, како је утврдио Заштитник грађана, није поднела захтев за покретање прекршајног поступка према оцу деце због њиховог нередовног похађања наставе, чиме је повредила право детета на основно образовање. У препоруци за отклањање пропуста Заштитник грађана наводи да ова школа у будућем раду правовременим предузимањем законских мера према родитељима омогући остваривање права детета на образовање у пуном обиму.

Заштитник грађана је утврдио и да је МУП начинио пропуст у раду јер није пружио законом предвиђену помоћ ЦСР Блаце у спровођењу поступка изузимања деце из породице 05.03.2021. године а због изречене хитне мере забране контакта и приласка деци ради заштите од насиља у породици и продужене хитне мере једином родитељу. Према препоруци за отклањање пропуста, МУП треба да упути допис свим полицијским управама са јасном инструкцијом о потреби поступања полицијских службеника у хитним ситуацијама, односно без протека рока од 5 радних дана који је предвиђен у редовним околностима.

Свим контролисаним органима у овом случају Заштитник грађана је одредио рок 15 дана у којем треба да га обавесте о поступању по достављеним препорукама.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а обавио је 8. јула 2021. године надзор над поступком принудног удаљења седам држављана Републике Турске - пет пунолетних мушкараца и једна жена са малолетним дететом. Они су кратко време боравили у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле су спроведени на Аеродром „Никола Тесла“ и летом, за који су имали авионске карте, сами се вратили у земљу порекла. Са њима су у Прихватилишту за странце у Падинској Скели обављени разговори на околности поступања полицијских службеника, о условима у прихватилишту, припреми за удаљење и другом, извршен је увид у документацију која се о њима води у прихватилишту и од полицијских службеника прибављене информације о поступању према њима.

Сарадња са полицијским службеницима прихватилишта је као и до сада била веома професионална.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у децембру 2020. године контролну посету ПУ Ваљево ради праћења поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT), а паралелно је обавио и посету КПЗ за малолетнике у Ваљеву, где је разговарао са притвореницима о поступању полиције према њима пре доласка у завод.

Поступајући по препорукама НПМ-а које су садржане у извештају о посети ПУ Ваљево, МУП је обавестио НПМ да Одељење криминалистичке полиције ПУ не поседује адекватну просторију у коју би складиштили привремено одузете предмете, те се ови предмети уз кривичну пријаву предају надлежном јавном тужилаштву, уз минимално задржавање у просторијама Одељења, а у оквиру Полицијске испоставе је направљен депо, где се смештају и остају на чувању привремено одузети предмети у раду ПИ. У будућем раду, писмено изјашњење лица према којем је употребљено средство принуде ће бити саставни део документације о употреби принуде. Такође, МУП обавештава да су у оквиру ОКП одређене две просторије за саслушање осумњиченог које испуњавају потребне услове и у току је поступак набавке адекватне опреме, која би испуњавала услове за аудио/видео снимања саслушања.

У одговору МУП-а се даље наводи да полицијски службеници су упознати са обавезом евидентирања тачног времена када је члан породице или друга блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, као и да ће се свим задржаним лицима и у писменом облику, на језику који разумеју, пружати информације о њиховим правима. У будућем раду, лицима задржаним у кривичном поступку ће се достављати записник о задржавању, који ће садржати све битне детаље о току задржавања, а свим задржаним лицима ће се омогућити да документацију која им је уручена држе код себе. Одсек за логистику врши припрему хране за лица задржана у просторијама у седишту ПУ, у довољном броју у односу на трајање задржавања, поштујући верска и национална убеђења задржаних лица.

У одговору органа се наводи и да су два полицијска службеника из ПУ Ваљево похађала инструктивни семинар ''PEACE модел за обављање службеног разговора''. Ови полицијски службеници имају обавезу да свим полицијским службеницима у статусу овлашћених службених лица реализују наведени семинар, али у ПУ Ваљево ово није реализовано због епидемијске ситуације, смањења броја радно ангажованих полицијских службеника и повећања обима посла.

С обзиром да је у Извештају једна препорука упућена и КПЗ за малолетнике у Ваљеву, завод је одговорио да је препорука НПМ-а да се у извештаје о обављеним лекарским прегледима лица лишених слободе, када је утврђено да лице има повреде, уносе детаљни и конкретни наводи о начину настанка повреда, да се повреде детаљно документују и да лекар даје своје мишљење о повезаности изнетих навода и објективног налаза , као и да ако се уоче повреде које указују на злостављање или лице лишено слободе наведе да је било злостављано о томе обавештава јавно тужилаштво - спроведена наредбом управника и да се примењује у пуном обиму.

Страна 10 од 508