a

b_300_0_16777215_00_images_leskovac1.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да је институција Oмбудсмана у претходних 10 година, примила 725 притужби становника Лесковца, које су се по његовим речима, углавном односиле на правно-имовинску и социо-економску сферу.

Пашалић је после разговора са грађанима Лесковца, представницима градске власти, невладиних организација, јавних установа и предузећа, казао да се број притужби становника тог града из године у годину смањује и да се у већини случајева тичу проблема који нису типични само за Лесковац, већ за целу Србију.

b_300_0_16777215_00_images_leskovac2.jpegТранзиција и прелазак на један потпуно другачији имовински систем донео је многе проблеме. Грађани у Лесковцу, као и у другим градовима, жале се такође и на окружење и на дивље депоније. Он је рекао да се у случајевима када је сарадња са локалном самоуправом добра, проблеми који се односе на власт на локалу, врло брзо могу решавати.

Међутим, највеће проблеме имамо са локалном самоуправом, а не мислим ту на Лесковац. Једино упорност, више долазака и већи број разговора дају резултат. Уколико неко не отвори ка грађанима него помисли да је ту себе ради, тешко да ће стање у локалној самоуправи бити добро и да ће грађани бити задовољни, навео је Пашалић.

По његовим речима, грађани Србије "запањујуће мало знају" о овлашћењима Заштитника грађана. Измене и допуне Закона о Заштитнику грађана требало би да појачају капацитете институције омбудсмана, али је мени циљ да у време трајања мандата решим неке системске проблеме који ће решити поједине појединачне проблеме или да преко појединачних проблема решим неке системске проблеме, што нимало није лако, рекао је Пашалић.

Навео је да му тренутно у раду највише сметају покушаји политизације рада Заштитника грађана. Знам да ћу променити ту визуру на Заштитника грађана као политичко тело. Заштитник грађана није невладина организација нити организација цивилног друштва, већ државна институција, али независна, која полаже рачуне једино Скупштини Србије, рекао је Пашалић.

b_300_0_16777215_00_images_leskovac3.jpegНаводећи да је Лесковац девети град у коме су грађани имали прилику да непосредно разговарају са заштитником грађана, у претходних годину дана, Пашалић је најавио да ће до краја године "Дан Заштитника грађана" бити организован у још четири града, али да ће посете и убудуће бити организоване јер како је додао, немају сви грађани прилику да дођу у Београд у седиште институције.

Заштитник грађана Зоран Пашалић и градоначелник Лесковца Горан Цветановић данас су у том граду присуствовали отварању обновљених просторија Центра за социјални рад.

Посета  Лесковцу реализована је у оквиру пројекта Повећање доступности Заштитника грађана грађанима који живе у унутрашњости Србије. Пројекат спроводи Заштитник грађана Републике Србије уз финансијску подршку амбасаде Републике Бугарске у Србији

 

Заштитник грађана Зоран Пашалић је, након упућивања препорука Министарству одбране поводом решавања статуса станара хотела Бристол у Београду, јуче посетио са сарадницима станаре „Бристола“. Он је у разговору са њима објаснио разлоге за доношење препорука и појаснио њихов садржај. Пашалић је станарима рекао да ће пратити извршење препорука од стране Министарства одбране и да очекује да ће министарство обавестити Заштитника грађана о поступању по препорукама у законом предвиђеном року.

На позив председника Удружења грађана за заштиту права заштићених станара у приватном власништву Светозара Савића, заштитник грађана Зоран Пашалић је са сарадницима присуствовао скупштини тог удружења која је одржана данас у Београду.

b_300_0_16777215_00_images_20190725_zasticeni_stanari.jpegНа скупштини је представљен досадашњи рад Заштитника грађана по притужби које је поднело удружење, те су притужиоци обавештени о одговору Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, који оставља могућност Заштитнику грађана да поднесе нову иницијативу том министарству са предлогом измена и допуна Закона о становању и одржавању зграда.

Заштитник грађана обавестио је притужиоце о будућим корацима, пре свега о намери да се обрати надлежним органима града Београда како би утврдио у којој фази се налази поступак доношења одлуке о субвенционисању непрофитне закупнине стана, која подразумева пружање стамбене подршке учешћем у плаћању закупнине или непрофитне закупнине за закуп стана, будући да је доношење такве одлуке у надлежности јединица локалне смоуправе, односно, у овом случају града Београда.

Током састанка Пашалић је, такође, разговарао са грађанима о њиховим појединачним проблемима у вези са плаћањем закупнина и могућности измене и допуне Закона о становању и одржавању зграда.

Поступајући по препорукама НПМ-а, Геронтолошки центар Крагујевац предузео је активности у циљу унапређења смештаја корисника и омогућивања њиховог несметаног функционисања. У току године Центар ће урадити пројектну документацију за санацију Објекта 3, укључујући и блок за појачани надзор, где су смештени дементни покретни корисници и затражити средства од надлежног министарства. У међувремену поправљени су плакари и неисправне браве. Постављено је, такође, обавештење о постојању видео надзора, а у циљу очувања приватности, из појединих соба уклоњене су камере за видео надзор.

Ради унапређења третманског рада, затражена је подршка од Завода за социјалну заштиту, а у циљу стварања безбедног и пријатног окружења, Дом ће примену рестриктивних поступака и мера вршити у складу са установљеним стандардима. Како би корисници имали приступ отвореном простору и свежем ваздуху, Дом је организовао и свакодневно извођене корисника.

НПМ је посетио Геронтолошки центар Крагујевац 26. фебруара 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

Заштитник грађана Зоран Пашалић доставио је данас медијским удружењима и асоцијацијама Предлог споразума о сарадњи у области успостављања Платформе ради заштите и унапређења безбедности новинара између Заштитника грађана и Партнера, који је сачинио после низа састанака и консултација са новинарима из Београда и унутрашњости Србије.

Заштитник грађана је документ доставио медијским удружењима и асоцијацијама ради добијања додатних сугестија на коначан текст споразума. Споразум ће се накнадно потписати у циљу заједничког интереса обостране сарадње и свеобухватног eвидентирања напада и притисака на новинаре и медијске раднике, а због потребе успостављања ефикаснијег механизма заштите њихове безбедности. По споразуму покренуће се прва онлајн платформа у Србији у којој ће се евидентирати сваки појединачни случај угрожавања безбедности и сваки облик притиска на новинаре и медијских радника. Платформа ће допринети и делотворнијем поступању надлежних државних органа у случајевима угрожавања безбедности новинара. На изради методологије прикупљања, верификације, класификације, анализе и презентације података о угрожавању безбедности новинара ангажоваће се Радна група састављена од тима стручњака из реда новинара, медијских радника, представника Заштитника грађана и релевантних стручњака.

Заштитник грађана се почетком априла састао са представницима удружења и асоцијација новинара из Србије, као и са новинарима штампаних и електронских медија у циљу разраде идеје о покретању онлајн платформе за евиденцију напада на новинаре, од притисака до физичких напада, насртаја на имовину и на живот, с обзиром да у Србији не постоји јасна слика који напад како да се дефинише, што доводи до ситуације да свако тумачи и евидентира нападе на свој начин: и тужилаштва, и судови, и полиција, као и новинарска удружења и невладине организације. Дефинисањем појмова и евиденцијом напада на новинаре на основу тих појмова на онлајн платформи, добили бисмо јединствену и прецизну евиденцију свих облика притисака и напада на новинаре у Србији.

У складу са договором који је постигао са станарима хотела Бристол пре два месеца, заштитник грађана Зоран Пашалић завршио је данас препоруку Мининистарству одбране у циљу законитог решавања њиховог стамбеног питања. 

Након што се Министарство одбране и станари хотела Бристол упознају са његовом садржином, акт Заштитника грађана биће доступан на сајту институције, како би шира јавност била информисана о утврђеним чињеницама и препорукама том органу јавне власти.

Страна 10 од 414