a

Након добијених сазнања из медија да девојчица из Црвенке која болује од најтежег облика спиналне мишићне атрофије (СМА), од априла 2019. године лежи на Одељењу интензивне неге Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду и још увек није ушла у програм за добијање лека „Спинраза“, који зауставља прогресију ове ретке и тешке болести, Заштитник грађана по сопственој иницијативи покреће поступак контроле законитости и правилности рада Републичког фонда за здравствено осигурање.

Према даљим наводима медија, лек „Спинраза“ је од јула 2018. године доступан у Србији и за сада га добија 28 пацијената, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а састанак лекарског конзилијума, који треба да одобри девојчици примену лека, се из непознатих разлога непрестано одлаже.

РФЗО-у је остављено 15 дана од дана пријема овог дописа да достави детаљне информације са релевантном документацијом које се односе на овај случај у складу са одредбама Закона о Заштитнику грађана.

Након информација, објављених у медијима 14. јануара, о томе да је непознати човек ушао у Основну школу „Уједињене нације“ на Цераку и позвао четири девојчице, ученице четвртог разреда, да их води у ресторан, Заштитник грађана је, ради прибављања потребних информација о случају, затражио од школе детаљан извештај.

С обзиром да постоји сумња да је у конкретном случају дошло до повреде права детета, а ради евентуалног покретања поступка контроле према надлежним органима, Заштитника грађана тражио је од школе да га детаљно информише о околностима под којима је непознати мушкарац ушао у простор школе и успоставио контакт са ученицама.

Школи је остављен рок од 15 дана, од дана пријема дописа, да достави тражене информације, у складу са одредбама Закона о Заштитнику грађана.

Институцији Заштитника грађана обратила се једна Београђанка, којој због грешке запослених у пошти, решење за туђу негу и помоћ није достављено годину дана. Она је у притужби објаснила да је од Фонда ПИО затражила објашњење зашто јој решење није достављено годину дана, а у одговору јој је речено да после неуспеле доставе преко поште, потребно да лично преузме документ у Фонду ПИО. С обзиром да је оболела од мултипле склерозе и да јој је веома отежано кретање, обавестили су је да ако није у могућности да дође, може да овласти друго лице преко нотара за преузимање решења. Пошто су притужиљи месечни приходи веома ниски и није у могућности да плати нотара за овлашћење другог лица, обратила се Заштитнику грађана за решавање насталог проблема.

Запослени у Стручној служби су одмах контактирали Фонд ПИО, и након интервенције у року од три дана притужиљи је уручено решење за туђу негу и помоћ на кућну адресу, те на основу тог решења сада је у могућности да оствари све погодности предвиђено законом.

На основу надзора над поступком принудног удаљења држављанина Кине, које је извршено 27. септембра 2019. године, НПМ је сачинио извештај у којем констатује да је поступак спроведен у складу са прописима и предвиђеним стандардима.

Надзор је започет у Прихватилишту за странце, где је дражаваљнин Кине био смештен, надгледано је његово смештање у службено возило, док се на путу до аеродрома, представник НПМ-а налазио у службеном возилу, иза возила којим је превезен странац.

На аеродрому је представник НПМ-а обавио разговор са странцем и испратио процедуру његовог укрцавања на авион. Држављанин Кине навео је да нема примедбе на поступање полицијских службеника, истакао је и да му је омогућено да оствари контакт са супругом, као и да жели да се врати у Кину. Током разговора са њим, нису уочени било који знаци узнемирености због удаљења и/или поступања полицијских службеника према њему.

Сви полицијски службеници су остварили пуну сарадњу са НПМ-ом, кроз пружање тражених информација, омогућавање присуства и надзора над поступком удаљења, као и ненадзираног разговора са странцем.

Након покренутог поступка контроле рада Министарства заштите животне средине због прекомерне загађености ваздуха која погађа већи број градова и локалних самоуправа у Србији у току 2018. и 2019. године, као и чињенице да Министарство заштите животне средине и други надлежни државни органи нису у том временском периоду предузели нити спровели ниједну конкретну меру, али и потребе да се активније приступи решавању овог проблема, Заштитник грађана је данас покренуо поступак контроле и према следећим јединицама локалне самоуправе: градовима Београду, Панчеву, Нишу, Крагујевцу, Ужицу и општини Косјерић.

У допису упућеним поменутим јединицама локалне самоуправе између осталог је наведено да с обзиром да до грађана долазе различите информације о вредновању добијених резултата загађења као и о узроцима загађења и мерама које локалне самоуправе разматрају да предузму, потребно је да Заштитнику грађана у року од 15 дана од пријема овог акта доставе обавештење о свим релевантним чињеницама и околностима.

Имајући у виду да прекомерна загађеност ваздуха погађа већи број градова и локалних самоуправа већ дужи временски период, чињеницу да Министарство заштите животне средине и други надлежни државни органи нису у том временском периоду предузели нити спровели ниједну конкретну меру, али и потребу да се активније приступи решавању овог проблема, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле Министарства заштите животне средине, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић подсећа да је још у 2018. години у Републици Србији квалитет ваздуха је званично био оцењен III категоријом (прекомерно загађен ваздух), и то у Београду, Краљеву, Ваљеву, Крагујевцу, Суботици, Сремској Митровици, Панчеву, Ужицу, Смедереву и Косјерићу. У свим овим местима узрок прекомерног загађења биле су суспендоване честице ПМ10 и/или ПМ2,5. Према доступним подацима допринос друмског саобраћаја је био по 6% за обе наведене загађујуће материје, док је већина емисија долазила из топлана снаге мање од 50 МW и индивидуалних ложишта.

Тренд из 2018. године настављен је и у 2019. години. Наиме, прекомерна загађеност ваздуха у Београду као и у другим градовима у Србији у којима су последњих месеци такође забележене високе концентрације поменутих честица оправдано су узнемириле јавност и грађане и недвосмислено указале на неопходност предузимања хитних мера у циљу успостављања препоручених безбедносних граница за квалитета ваздуха.

С обзиром да до грађана долазе различите информације о вредновању добијених резултата загађења као и о узроцима загађења и мерама које Министарство заштите животне средине предузима или разматра да предузме, Пашалић је тражио да овај орган достави обавештење о следећим чињеницама и околностима:

- из којих разлога упркос негативним оценама квалитета ваздуха у 2018. години Министарство заштите животне средине није благовремено предузело или предожило конкретне мере у циљу смањења загађења ваздуха и унапређења енергетске ефикасности;

- с обзиром да стручна јавност указује на више различитих узрочника загађења ваздуха и то сагоревање угља лошег квалитета у термоелектранама, интензивнији саобраћај, индивидуална ложишта и тренутни временски услови да ли је Министарство заштите животне средине извршило анализу основних, доминатних узрочника високог степена загађења појединачно по градовима и јединицама локалне самоуправе;

- да ли је у односу на утврђене најзначајније узрочнике загађења ваздуха Министарство заштите животне средине предвидело и предложило предузимање хитних краткорочних, али и дугорочних мера у циљу њиховог сузбијања и које су то мере, и уколико није из којих разлога то није учињено;

- да ли се јавност редовно и потпуно информише о тренутном стању, односно да ли се грађанима пружа довољно података о врсти и обиму информација о измереним вредностима, њиховом значају, као и о утицају које измерене вредности загађујућих материја могу имати на њихово здравље;

Рок за одговор Министарства заштите животне средине је 15 дана. Након сагледавања одговора органа и процене, Заштитник грађана ће обавестити јавност о даљим корацима.

Страна 7 од 433