a

Након сазнања да ЈКП „Инфостан технологије“ из Београда за послове принудне наплате пред јавним извршитељима, ангажовала и адвокатске канцеларије и тиме заправо увећала трошкове нередовних платиша, Заштитник грађана је од Града Београда, који врши надзор над радом јавних предузећа чији је оснивач, затражио изјашњење о томе да ли је Град Београд упознат са наведеном праксом јавног предузећа, као и о свим предузетим мерама из своје надлежности у конкретном случају. Истовремено, Заштитник грађана је од ЈКП „Инфостан технологије“ затражио информације да ли предузеће има оформљену службу која се бави пословима принудне наплате неисплаћених потраживања, и уколико јесте, по ком правном основу је у наведене сврхе ангажовало адвокатске канцеларије, као и да ли је Град Београд као оснивач, упознат са том одлуком.

Заштитник грађана је става да закон не ограничава извршног повериоца, па ни јавна предузећа да за принудне наплате потраживања ангажују пуномоћнике из редова адвоката, ако је такво ангажовање нужно и потребно. Међутим, имајући у виду да се извршни дужници комуналних услуга поред трошкова јавних извршитеља, додатно оптерећују и трошковима адвоката, чије услуге у конкретним случајевима нису неопходне, оправдано изазива сумњу да је реч о злоупотреби права на штету јавног интереса, чији је посредни исход погоршање већ економски незавидног положаја извршних дужника комуналних услуга.

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи поступак контроле законитости и правилности рада Полицијска управе у Новом Саду поводом смрти суграђанина М.И.
Реагујући на изјаве у медијима, у којима је мајка преминулог младића изнела оптужбе на поступање полицијских службеника ПУ у Новом Саду приликом лишења слободе њеног сина, дана 02.05.2018. године, Заштитник грађана се обратио ПУ у том граду са захтевом да доставе све релевантне информације поткрепљене одговарајућим доказима у вези овог случаја.
Оштећена је навела и да су полицијски службеници незаконито применили мере принуде и младићу нанели тешке телесне повреде.

 

b_300_0_16777215_00_images_olja_eko_klinika_6.jpegГенерални секретар Стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић одржала је данас предавање на Правном факултету Универзитета у Београду полазницима пете генерације Правне клинике за еколошко право. Циљ предавања овог и свих наредних предавања је унапређење постојећих знања студената и савладавања нових вештина кроз практичне еко-случајеве којима се бавила Стручна служба Заштитника грађана, нагласила је Јовичић.

Генерални секретар је упознала полазнике Правне клинике са искуствима Стручне службе Заштитника грађана у области заштите животне средине, Такође је представила овлашћења, надлежности и начин поступања Заштитника грађана у овој области, с обзиром на значај заштите животне средине и право свих грађана гарантовано Уставом Србије. Стога, како је истакла, заштита животне средине захтева пуну пажњу државних и друштвених чинилаца.

Полазници су се током дисуксије, која је уследила по завршеном предавању, у највећој мери интересовали за проблеме грађана у области заштите животне средине и њихове притужбе.

Заштитник грађана је након сазнања да је дошло до обимног загађења дела Великог бачког канала покренуо поступак по сопственој иницијативи и затражио од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине да достави информације о утврђеном чињеничном стању у конкретном случају од стране надлежних органа, као и о предузетим мерама тим поводом.

Заштитник грађана је покренуо поступак у оквиру својих надлежности ради утврђивања релевантних чињеница и околности загађења дела Великог бачког канала, које је за последицу оставило и десет тона угинуле рибе од Србобрана до Бечеја. Према сазнањима Заштитника грађана наводно није утврђен загађивач у конкретном случају, а од 18 загађивача који постоје на Великом бачком каналу само једном загађивачу је наложено да престане са испуштањем отпадних вода.

b_300_0_16777215_00_images_20191105_Amin.jpegУ оквиру пројекта Београдског центра за људска права који се спроводи у сарадњи са Комесаријатом за избеглице, данас је институцију Заштитника грађана посетио Амин Јанпордаштаки, избеглица из Ирана, како би се упознао са надлежностима и овлашћењима тог независног органа. Институцију је представила генерална секретарка Заштитника грађана Оља Јовичић и објаснила у којим ситуацијама се могу избеглице обратити Заштитнику грађана. Како је нагласила, Заштитник грађана са посебном пажњом прати остваривање права избеглица и миграната који бораве у Србији.

Милана Тодоровић из Београдског центра за људска права је објаснила да се спроводи програм упознавања српске културе, историје и уставног уређења особама којим је признато право на уточиште у Републици Србији и пружања подршке успешнијој интеграције тих људи у српско друштво. Једна од активности, поред предавања на наведене теме, је и упознавање са независним државним органима који се баве заштитом и унапређењем људских и мањинских права у Републици Србији.

Амин Јанпордаштаки је из Ирана у Београд стигао у августу 2018. године, а ове године је добио избеглички статус у Републици Србији и тренутно живи у Новом Саду. Он је био приморан да напусти своју домовину због системског кршења његових основних људских права.

Помоћница Генералног секретара Наташа Јовић са сарадницима је, у оквиру обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом, посетила библиотеку Савеза слепих Србије и састала се са председником Савеза Миланом Стошићем, директором Завода за интелектуалну својину Владимиром Марићем и њиховим сарадницима.

b_300_0_16777215_00_images_udruzenja_osoba_sa_invaliditetom_1.jpegЈовић је представила активности Заштитника грађана у области права особа са инвалидитетом, посебно у делу који се односи на приступачност. Она је истакла да Заштитник грађана годинама уназад спроводи Конкурс за доделу награда за допринос остваривању приступачности, као и да је ове године награда додељена и Граду Лесковцу за пројекат „Додирни прошлост“ који је пример добре праксе приступачности у области културе. „Значај приступа особа са инвалидитетом културним садржајима није у довољној мери препознат као један од кључних аспеката у успостављању суштинске једнакости свих грађана. Приступачност културних садржаја није само аспект примања тих садржаја, већ и аспект подстицања културног стваралаштва међу особама са инвалидитетом“, рекла је Јовић. Она је истакла да је данашња посета представника Заштитника грађана библиотеци Савеза слепих Србије, која писано културно наслеђе ставља на располагање слепим и слабовидим особама, допринос да се препозна и истакне значај обезбеђивања приступачности културног и образовног садржаја свим грађанима.

Страна 7 од 427