a

На основу сазнања из медија да је девојчицу из Сремске Митровице силовао њен хранитељ, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад у Сремској Митровици, Центра за породични смештај и усвојење у Сремској Каменици, као и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је од Центра за социјални рад у Сремској Митровици затражио изјашњење о мерама и активностима које су предузимане у области породично-правне заштите девојчице, као и информацију о томе од када се девојчица и њена породица налазе на његовој евиденцији, а од Центра за породични смештај и усвојење да га обавести о чињеницама на основу којих је извршен избор и подобност хранитељске породице у којој је девојчица била смештена, као и праћењу боравка девојчице у хранитељској породици.

Заштитник грађана је од Покрајинског секретаријата затражио информацију о томе да ли је до сада обављен надзор над радом Центра за социјални рад у Сремској Митровици ради заштите најбољих интереса девојчице и њене породице, као и о свим активностима које је предузео након сазнања из медија за случај сексуалног насиља.

Након утврђених чињеница о раду органа које контролише Заштитник грађана јавност ће бити упозната са сазнањима и евентуалним мерама овога органа, изјавио је Пашалић.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на својој интернет страници објавило је информацију на дан 26. априла 2020. године о броју установа социјалне заштите и Домова за смештај одраслих и старих у којима је потврђено присуство вируса COVID-19. Између осталог у информацији се наводи да је присуство COVID-19 потврђено и у Дому за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину.

Имајући у виду наведено, потребно је да Министарство у складу са одредбама члана 21. став 1. Закона о Заштитнику грађана и члана 29. ст. 2. Закона о Заштитнику грађана у што хитнијем року, изврши непосредни надзор у Дому за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, утврди све релевантне чињенице и околности у вези са појавом коронавируса у наведеном дому, те у зависности од евентуално утврђених пропуста наложи мере у оквиру својих надлежности и о свему, уз достављање комплетне релевантне документације, обавести Заштитника грађана.

Након приспећа одговора, Заштитник грађана ће одлучити о даљем току поступка и потреби доношења мера из надлежности овог органа.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је у разговору са председником општине Чукарица Срђаном Коларићем информисан да је у неформалном ромском насељу „Чукаричка шума“ у петак, 24. априла, обезбеђена цистерна са водом која може да се користи за пиће и одржавање хигијене. Такође, како је обавештен, овом насељу су достављени прехрамбени и хигијенски пакети, које су обезбедили Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Црвени крст.

Заштитник грађана је тражио од председника општине Чукарица да буде благовремено обавештен о свим проблемима становника овог неформалног насеља и нагласио да ће надаље пратити ситуацију у области заштите њихових права.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 24. априла оба казнено-поправна завода у Падинској Скели, завод затвореног типа са посебним обезбеђењем - КПЗ у Београду и завод отвореног типа - КПЗ у Београду - Падинској Скели. Циљ посете био је да се провери на који начин управа установа спроводи мере у борби против ширења коронавируса (SARS-CoV-2) као и на који начин се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе.

Посета је обављена уз пуну сарадњу руководства и запослених у установи. НПМ тиму су пружене све тражене информације, увид у документацију и омогућени су ненадзирани разговори са лицима лишеним слободе. Лица са којима је обављен разговор нису имала примедби на поступање затворског особља.

Тим НПМ се уверио у то да се поштују све мере ради заштите здравља и безбедности свих лица лишених слободе које ће допринети и очувању здравља и безбедности особља. Снабдевање завода заштитном опремом је редовно, тако да се врши континуирана испорука маски, рукавица, дезинфекционих средстава и опреме. Према лицима која су у посебном ризику од инфекције примењују се појачане мере здравственог надзора. Повећана је могућност телефонирања и боравка на свежем ваздуху лица лишених слободе.

Истог дана тим НПМ посетио је и Прихватилиште за странце у Падинској Скели. У Прихватилишту се налазило 9 лица. Услови у Прихватилишту су били на задовољавајућем нивоу. Свим лицима су омогућени телефонски контакти, боравак на свежем ваздуху и здравствена заштита за лица која су имала потребе за истом. Лице са којим је обављен разговор није имао примедби на поступање службеника Прихватилишта.

b_300_0_16777215_00_images_sastanak_24042020_2.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је данас са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зораном Ђорђевићем, председником Националног савета ромске националне мањине Далибором Накићем и председницом ИО националног савета Павом Чабриловски. Основна тема састанка била је заштита и остваривање права ромске националне мањине у домену социјалне заштите и помоћи у време епидемије коронвируса, као и размена мишљења о дефинисању нових мера за оснаживање положаја ове националне мањине након окончања здравствене кризе.

Пашалић је рекао да је свим насељима у којима живи ромско становништво у време епидемије неопходно обезбедити егзистенцијалне услове за живот, а пре свега воду за пиће и хигијену, прехрамбене и пакете за одржавање хигијене, што је недавно и био повод да свим јединицима локалне самоуправе упути допис са захтевом да се то и учини. Како је истакао, велики број јединица је реаговао ефикасно, али и да ће у сарадњи са Националним саветом ромске националне мањине пратити ситуацију у свим срединама и реаговати када дође до кршења људских права. Ромским породицама је због тешких материјалних услова неопходна додатна подршка друштва и државе, рекао је Пашалић и додао да је циљ данашњег састанка управо оснаживање њиховог положаја.

Ђорђевић је изјавио да је поводом здравствене кризе изазване вирусом КОВИД - 19 и након што је од заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права Драгољуба Ацковића добио све релевантне податке, ромским насељима широм Србије преко Црвеног крста обезбеђена помоћ у виду пакета који су садржали неопходне намирнице. Ђорђевић је претходно апеловао на Министарство државне управе и локалне самоуправе да локалним самоуправама наложи да се дезинфикују ромска насеља, као и да се онима, која немају воду за пиће обезбеде цистерне са водом, што је у овом тренутку од изузетне важности. Ђорђевић је истакао да сви грађани Србије морају имати једнаку заштиту, а додатна подршка је најпотребнија онима који се налазе у тешкој матријалној ситуацији.

Накић је рекао да подржава мере Владе које се спроводе, као и да су наводи о хуманитарној катастрофи која прети ромској заједници претерани. Оно што је у овом тренутку важно је да се током летњих месеци не прекида новчана социјална помоћ, да се интезивира једнократна помоћ, омогуће јавни радови за уређење ромских насеља, као и да представници Националног савета ромске националне мањине буду укључени у рад Црвеног крста приликом расподеле пакета Ромима у јединицама локалне самоуправе, нагласио је Накић.

Заштитник грађана ће поводом предлога савета реаговати у складу са својим надлежностима и овлашћењима, поручио је Пашалић.

На основу сазнања из медија да је седамнаестогодишња девојчица из Панчева била жртва сексуалног насиља од стране оца који је ухапшен и којем је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен Основном јавном тужилаштву у Панчеву, Заштитник грађана је покренуо поступак надзора над радом Центра за социјални рад у Панчеву.

У допису Заштитника грађана који је упућен Центру за социјални рад, Заштитник грађана је затражио податке о томе да ли је породица девојчице од раније на евиденцији Центра за социјални рад „Солидарност“ из Панчева, те ако јесте, које активности из надлежности Центра су предузете у претходном периоду, као и да се доставе подаци о активностима из надлежности Центра које су предузете поводом наведених сазнања у циљу заштите права и најбољих интереса девојчице и о сарадњи Центра за социјални рад са полицијом.

Страна 7 од 447