a

У складу са чланом 24 Закона о Заштитнику грађана, заштитник грађана Зоран Пашалић је спровео поступак посредовања између извршног повериоца и извршног дужника у случају деложације (присилног исељења) извршног дужника. Циљ посредовања је био да се дужнику што више олакша исељење и да се поступак спроведе на начин достојан човека у изузетно тешким ситуацијама, без било какве могућности злоупотребе процеса исељења.

Данас је први пут спроведен поступак посредовања у институцији Заштитника грађана и Зоран Пашалић се захваљује свима који ће убудуће увести и афирмисати овај поступак у случајевима деложације.

Превенција тортуре са нултом толеранцијом према било ком облику злостављања, хитно спровођење ефикасних истрага о свим наводима о могућем злостављању, адекватна и правовремена подршка свим жртвама злостављања и извесност кажњавања извршилаца, неки су од основних услова за очување достојанства свих грађана, истиче заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре.

Међу лицима лишеним слободе најугроженији су они који су лишени слободе у психијатријским установама и установама социјалне заштите домског типа. Ограничења слободе тих лица, материјални услови смештаја и неодговарајући кадровски капацитети у установама у којима се налазе, стварају ризик да постану жртве злостављања и нехуманог поступања, упозорава Пашалић. Стога је потребно побољшати заштиту особа са менталним и интелектуалним сметњама и старијих особа, и развити систем континуираних обука о људским правима за све који поступају према овим посебно осетљивим групама, како поједини поступци не би прерасли у понижавајуће или нечовечно поступање. Такође, потребно је уложити далеко више напора како би успешно био спроведен процес деинституционализације.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) од 2012. године посетио око 550 места где налазе или се могу налазити лица лишена слободе и упутио преко 2000 препорука за отклањање утврђених недостатака. Препоруке су се односиле на материјалне услове у установама у којима се смештају лица лишена слободе, побољшање исхране и хигијене, унапређење третмана и здравствене заштите осуђених, поштовање приватности корисника, као и адекватног броја запослених. У првој половини 2019. године НПМ је обавио 29 посета местима на којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. На основу тих посета до сада је упућено 69 препорука посећеним установама и ресорним министарствима у области решавање питања ургентних здравствених проблема осуђених лица, превенција одмазде према истима, побољшање третмана психијатријских болесника и материјалних услова у којима бораве дементна и непокретна лица у институцијама социјалне заштите домског типа.

Након тих посета Заштитник грађана констатује да у Републици Србији не постоји системска тортура, да постоји тенденција унапређења заштите права лица лишених слободе, примене полицијских овлашћења, као и спречавања тортуре и других облика злостављања.

Ради даљег унапређења заштите права, Заштитник грађана указује да је неопходно одредбе Кривичног законика ускладити са дефиницијом тортуре из члана 1. Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, обезбедити одговарајућу специјализовану подршку жртвама тортуре и олакшати им остваривање права на обештећење. Заштитник грађана очекује од свих државних органа да, у оквирима својих надлежности, делују у правцу спречавања настанка било ког облика злостављања.

b_300_0_16777215_00_images_20190625_Panel.jpegЗаштитник грађана у периоду од 24. до 26. јуна одржава обуку члановима Панела младих саветника, посвећену партиципацији деце. Овогодишња обука има за циљ учење деце вештинама како да формулишу и представе конкретне идеје за решавање проблема које имају, као и унапређење положаја деце.

Током обуке деца ће научити како да прецизно дефинишу проблем и последице које тај проблем носи по њих, циљеве и промене које треба да се остваре како би се проблем решио и активности које доводе до жељених промена. Посебан аспект обуке је „стављање идеје на папир“, односно формулисање предлога деце за решење проблема и како да своју идеју представе доносиоцима одлука.

Обуку ће, у новој школској години, пратити конкретне активности Панела, са одабраним групама деце у локалним заједницама. Уз подршку Заштитника грађана формулисаће се конкретни предлози деце за решавање одређених проблема деце, као и подношење тих предлога одговарајућим доносиоцима одлука.

b_300_0_16777215_00_images_20190624prijem.jpegНа имовинско-правне односе, на нерешена стамбена питања, на егзистенцијалне проблеме су се данас грађани највише жалили заштитнику грађана Зорану Пашалићу у оквиру активности „Отворена врата“, када заштитник грађана лично разговара са грађанима незадовољних радом јавне управе у Србији. Данашња „Отворена врата“ организована су шести пут ове године, а свеукупно више од 20 пута, током којих је Зоран Пашалић разговарао са 1200 грађана из Београда и унутрашњости.

Овај вид комуникације са грађанима омогућава заштитнику грађана непосредан и прецизнији увид у свакодневне проблеме грађана са којим се суочавају због кршења њихових загарантованих људских и мањинских права.

Поводом Светског дана избеглица Заштитник грађана позива државне органе да, иако је прилив избеглица из ратом захваћених подручја у Републику Србију смањен, наставе са напорима да се свима омогући одговарајући прихват и да се у ефикасном и правичном поступку утврди да ли постоји обавеза да им се пружи боравак и заштита.

Према подацима којима располаже Заштитник грађана, у нашој земљи у прихватним центрима се тренутно налази око 3000 миграната, а од почетка године њих мање од сто је поднело захтев за азил.

Од почетка избегличке кризе Заштитник грађана, у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), редовно посећује места у којима се налазе избеглице и мигранти и органе који поступају према њима. Током 2018. године обављене су 22 посете, о којима је сачињено 19 извештаја са 25 препорука за отклањање утврђених недостатака и унапређење поступања. Током ове године НПМ је интензивирао размену информација са Комесаријатом за избеглице и миграције, а са Министарством унутрашњих послова је успостављена сарадња у поступку принудног удаљења странаца, чији надзор обавља НПМ.

Светски дан избеглица се уз подршку Уједињених нација обележава 20. јуна сваке године и посвећен је подизању свести о ситуацији са избеглицама широм света.

Поступајући по сопственој иницијативи, Заштитник грађана покреће поступак контроле законитости и правилности рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја поводом одлагања и померања завршног испита из математике за ученике осмих разреда, који је требало да буде одржан 18. јуна 2019. године. Заштитник грађана ће затражити од министарства релевантне информације о свим чињеницама и околностима које су довеле до одлагања завршног испита из математике, које је недопустиво.

Заштитник грађана путем средстава јавног информисања дошао је до сазнања да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја одложило полагање теста из математике у оквиру завршног испита које је било заказано за 18. јун 2019. године у 9 часова за четвртак, 20. јун 2019. године. Према информацијама које су пренела средства јавног информисања, до одлагања је дошло због тога што су се на друштвеним мрежама појавили руком писани задаци из математике, које је осмаци требало да имају на тесту.

Страна 8 од 407