a

Заштитник грађана Зоран Пашалић обавио је у недељу, 1. августа 2021. године, ненајављену посету Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику. Он је том приликом са својим сарадницима из НПМ-а и лекаром судске медицине др Ђорђем Алемпијевићем извршио детаљну контролу услова у којима бораве корисници тог дома.

„Током посете обишли смо установу и проверавали услове смештаја, режим здравствене заштите и дневних активности, разговарали смо са запосленима, као и са корисницима дома о начину остваривања њихових права. Такође, извршили смо увид у релевантну медицинску документацију“, навео је заштитник грађана Зоран Пашалић након посете.

По његовим речима, иако је посета била ненајављена, присутно особље поступало је професионално и пружало је максималну сарадњу тиму Заштитника грађана у обављању контроле рада установе и услова смештаја корисника.

Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику постоји готово педесет година, данас у њему борави скоро 500 корисника.

b_300_0_16777215_00_images_20210803Trbunje.jpegЗаштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 30. јула 2021. године контролну посету Дому за смештај одраслих лица „Трбуње“.

Посета је обављена у циљу праћења поступања по препорукама које су овом Дому упућене након посете обављене 2019. године. У тиму за посету је, поред запослених у Одељењу НПМ-а, била и представница Комитета правника за људска права.

Иако је посета била ненајављена, руководство и запослени у Дому су остварили пуну сарадњу са представницима НПМ-а, омогућивши увид у релевантну документацију, разговоре са корисницима, као и обилазак Дома.

НПМ похваљује чињеницу да су предузете значајне активности на унапређењу материјалних услова смештаја корисника, као и да се наставља са предузимањем истих, са циљем да се у потпуности омогући остваривање свих права корисника.

b_300_0_16777215_00_images_20210729Amity1.jpegЗаменица Заштитника грађана Јелена Стојановић посетила је данас Дневни боравак за оболеле од деменције у почетној или средњој фази болести на Новом Београду и разговарала са корисницима услуга, њиховим сродницима - нефомалним неговатељима о значају такве врсте психолошке подршке на локалном новоу.

Стојановић је разговарала са госпођом Надом Сатарић, председницом удружења „Снага пријатељства – Amity" у Дневном боравку за оболеле од деменције о неопходности оваквих видова услуга у заједници и начинима на које локалне самоуправе могу да их развијају, као и о оснивању Српског удружења за Алцхајмерову болест, које пружа подршку оболелима и њиховим сродницима.

b_300_0_16777215_00_images_20210729Amity2.jpegДневни боравак на Новом Београду је недавно отворен као пилот пројекат удружења „Снага пријатељства – Amity", које се бави повећањем доступности услуга социјалне заштите, уз подршку Министарства за бригу о породици и демографију, а отворен је четвртком од 16 до 19 часова за оболеле од деменције у почетној или средњој фази болести који живе на територији Београда.

Заменицу Заштитника грађана су сродници - неформални неговатељи оболелих који су били присутни у Дневном боравку за оболеле од деменције обавестили да психолошка подршка и препознавање истог стања код других корисника, као и радна терапија значајно подижу нарушено самопоуздање оболелих и доводе до великог побољшања њиховог стања. Такође, пренели су јој и да време које корисници проводе у боравку практично представља време које неформални неговатељи могу да искористе да обаве неке своје обавезе или да једноставно предахну од свакодневног стреса којем су изложени.

Заштитник грађана затражио је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да усклади одредбе Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о уџбеницима како би јасно била дефинисана улога Савета родитеља у поступку одабира уџбеника.

Заштитник грађана је почетком јуна 2021. године, после притужби родитеља ученика ОШ „Ослободиоци Београда“ да је школа одбила да одобри коришћење бесплатних уџбеника за поједине предмете, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада ресорног министарства и ове школе.

Ресорно министарство се у изјашњењу Заштитнику грађана позива на члан 34 Закону о уџбеницима, којим није предвиђено да Савет родитеља може да утиче на избор уџбеника. Међутим, у истом изјашњењу Министарство се ни једном не осврће на одредбу у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања којом је прописано да Савет родитеља учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника.

У мишљењу упућеном Министарству просвете, Заштитник грађана наводи да је због неусклађености Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о уџбеницима потребно одговарајућим изменама закона ускладити одредбе које дефинишу улогу Савета родитеља приликом избора уџбеника.

Неопходно је, сматра Заштитник грађана, ускладити чланове два закона који се односе на образовање и васпитање деце како би се јасно и недвосмислено дефинисала улога Савета родитеља школе у поступку одабира уџбеника и тиме унапредило право детета на образовање.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у априлу 2021. године контролну посету Окружном затвору у Крушевцу (ОЗ Крушевац), у циљу праћења поступања по препорукама које су овом заводу упућене након посете обављене 2018. године. НПМ је похвалио све мере и активности које су ОЗ Крушевац и Управа за извршење кривичних санкција предузели у циљу поступања по раније упућеним препорукама и уједно упутио три нове препоруке у циљу даљег унапређења поступања.

Поступајући по препоруци да ОЗ Крушевац предузме мере ради упошљавања и осуђених из групе В, као и притвореника, ОЗ Крушевац и Управа за извршење кривичних санкција обавестиле су НПМ да у ОЗ Крушевац не постоје материјални услови који би омогућили адекватно и безбедно радно ангажовање наведених лица, као и да ће се изградњом новог објекта ОЗ у Крушевцу предвиђеног Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција за период 2021-2027. године, такви услови обезбедити у складу са европским стандардима.

У одговору ОЗ Крушевац и Управе за извршење кривичних санкција наводи се да су предузете активности на запошљавању још једног медицинског техничара, као и то да се лекар опште праксе и даље ангажује на основу уговора о делу будући да новом систематизацијом радних места у Управи за ОЗ Крушевац није предвиђено радно место лекара. Имајући у виду наведено, НПМ ће у даљем раду и континуираним дијалозима са управом и ОЗ Крушевац даље пратити поступање по овој препоруци имајући у виду потребу и значај ангажовања лекара на неодређено време.

Такође, ОЗ Крушевац је отпочео са поступањем у складу са препоруком да се врши фотографисање и уцртавање повреда у шему тела лица лишеног слободе, као и да лекар уноси мишљење о повезаности изјаве лица са насталим повредама.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Нaционалног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 25. марта 2021. године ненајављену посету Полицијској управи Сомбор-седиште.

У извештају који је сачињен након посете, НПМ је упутио три препоруке у циљу отклањања уочених недостатака и унапређења поступања, а које се односе на обавезно уручивање примерка записника о задржавању задржаним лицима, а у случајевима да лица одбију да приме/потпишу записник, констатовање разлога које је за то дало задржано лице, уношење податка о времену када је о лишењу слободе обавештен члан породице или блиско лице, као и евидентирање присуства полицијских службеника лекарском прегледу на захтев лекара у записнику о задржавању или службеној белешци.

Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ о активностима које су предузете у циљу поступања по упућеним препорукама, односно о томе да је начелник ПУ Сомбор-седиште одржао радни састанак са полицијским службеницима Дежурне службе којима су дате инструкције за отклањање уочених недостатака и поступање у складу са препорукама НПМ-а у будућем раду.

Страна 8 од 508