a

b_300_0_16777215_00_images_2020_Foto_Zoran_Paali.jpegЗаштитник грађана указао је да је положај особа са инвалидитетом, које се и иначе сусрећу са бројним тешкоћама, у време пандемије корона вируса додатно отежан и апеловало на надлежне државне и локалне органе да олакшају приступ услугама, обезбеде несметано функционисање услуга подршке у заједници и потпуно остваривање права особама са ивалидитетом.

„Особе са инвалидитетом у Србији се свакодневно сусрећу са системским проблемима у остваривању својих права, а њихов положај је у актуелној пандемији додатно отежан. Зато апелујем на све надлежне органе да у новонасталим условима уложе додатне напоре како би особе са инвалидитетом имале што мање тешкоћа да остваре своја права“, изјавио је Заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 3. децембра - Међународног дана особа са инвалидитетом.

Пашалић је затражио од надлежних државних и локалних органа да олакшају приступ свим услугама, а пре свега да обезбеде несметано функционисање услуга подршке у заједници, као што су становање уз подршку, сервис персоналних асистената, лични пратиоци деце и герoнто-домаћице.

Заштитник грађана је посебно апеловао на надлежне у домовима за смештај старих и особа са инвалидитетом и у прихватилиштима да у условима пандемије и надолазеће зиме омогуће и обезбеде адекватну заштиту свих корисника али и бескућника и свих грађана којима је таква помоћ потребна.

Пашалић је поновио да су у Србији и даље присутни системски проблеми који онемогућавају остваривање права особа са инвалидитетом и да је зарад њиховог отклањања предлогом новог Закона о Заштитнику грађана, који су израдили стручњаци ове институције, предвиђено да Заштитник грађана обавља послове Националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи после сазнања да је старијем брачном пару ускраћена услуга геронто-домаћица јер је један од супружника заражен корона вирусом и да имају лекова и хране за још неколико дана, покренуо хитан поступак контроле правилности и законитости рада Градског завода за јавно здравље Београд и Геронтолошког центра Београд.

Заштитник грађана је упознат са проблемима са којима се суочава брачни пар из Београда који су корисници Службе „Помоћ у кући“ Геронтолошког центра Београд након што је један од њих позитиван на корона вирус.

У телефонском разговору са координатором Службе „Помоћ у кући“ Геронтолошког центра Београд 30. новембра 2020. године Заштитник грађана је упознат да је тај центар упутио упит Градском заводу за јавно здравље Београд о начину пружања услуге у новонасталој ситуацији у конкретном случају, односно да ли геронто-домаћице овим супружницима могу да пруже помоћ у набавци хране и лекова.

Како је Заштитник грађана обавештен том приликом, као и приликом телефонског разговора 1. децембра 2020. године, одговор Градског завода за јавно здравље Београд није примљен.

Заштитник грађана због тога тражи од ове две градске установе да га у што хитнијем року, уз достављање релевантне документације, обавесте о свим чињеницама и околностима, као и о предузетим активностима. Од Градског завода за јавно здравље Београд Заштитник грађана посебно тражи обавештење да ли је упутио одговор Геронтолошком центру Београд, те уколико то није случај да га обавести о разлозима за то.

Од ове две установе, Заштитник грађана тражи и обавештење на који начин је организовано пружање услуга корисницима Геронтолошког центра Београд у ситуацијама када су корисници или чланови њиховог домаћинства позитивни на корона вирус или се налазе у самоизолацији, као и на који начин је у тим ситуацијама организовано пружање услуга геронто-домаћица.

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија да је двоје малолетне деце у Богатићу живело у изузетно нехигијенским и опасним условима, поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центра за социјални рад у тој општини.

Заштитник грађана је, поводом медијских информација да је полиција у Богатићу поднела кривичну пријаву против мајке и да су деца по хитном поступку привремено измештена хранитељску породицу, затражио од ресорног министарства да изврши надзор над радом Центра у Богатићу и да га о резултатима надзора обавести у року од 15 дана.

Од Центра за социјални рад у Богатићу, Заштитник грађана тражи да у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању, о мерама и активностима које је предузео у овом случају.

Након што је у мају ове године Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре посетио Окружни затвор у Новом Саду, Полицијску испоставу Ново Насеље и Полицијску испоставу за дежурство, интервенције и обезбеђење у саставу Полицијске управе у Новом Саду, упутио је овим органима Извештај о посети са препорукама.

Полицијска испостава Ново Насеље је поступила по препоруци и обезбедила посебну просторију намењену за чување привремено одузетих предмета, а прихватила је и препоруку да у даљем раду, полицијски службеници у случајевима када лице одбије да прими и/или потпише писано обавештење о правима, то и констатују на самом обавештењу.

Полицијска испостава за дежурство, интервенције и обезбеђење, обавестила је Заштитника грађана да ће убудуће у записнике о задржавању лица уносити податак о томе када је треће лице (члан породице или блиско лице) обавештено о чињеници лишења слободе, констатовати у записнику о задржавању податак о томе да су, на захтев лекара из безбедносних разлога, полицијски службеници присуствовали лекарском прегледу задржаног лица, као и податке о томе када су обишли задржано лице и напомене у вези са тим.

НПМ ће у даљем раду пратити реализацију препоруке упућене Министарству унутрашњих послова у погледу организовања обука о циљевима и техникама саслушања и обука о поступању према лицима са менталним сметњама за полицијске службенике ПУ Нови Сад, као и реализацију препоруке о потреби опремања, одговарајућом техничком опремом посебне просторије која ће бити обезбеђена за саслушање лица, имајући у виду да је у Министарству унутрашњих послова у току поступак јавних набавки „Радови на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама“.

Заштитник грађана Зоран Пашалић указао је поводом Међународног дана борбе против насиља над женама - 25. новембра, да услови живота које је наметнула пандемија повећавају ризик од насиља над женама и нагласио да се са највише изазова сусрећу жене на селу, жене са инвалидитетом и Ромкиње, које су и пре пандемије биле у осетљивом положају.

„Страхови, неизвесност, сиромаштво и економска несигурност увећавају ризик од повећања насиља у породици и насиља над женама, који може довести и до трагичних последица. Зато поново апелујем на локалне самоуправе да издвоје средства да се особама које су претрпеле насиље омогући да их одмах прегледа лекар судске медицине како би се утврдила веза између насиља и последице", рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је нагласио да посебну пажњу треба посветити заштити жена из осетљивих група, као и унапређивању и развоју услуга у заједници којима ће се женама у ситуацији насиља пружити сви видови подршке и помоћи.

Пашалић је навео да надлежни органи треба да у пуној мери примењују Закон о спречавању насиља у породици и раде на подизању свести јавности о апсолутној недозвољености и кажњивости родно заснованог насиља, као и да би жртвама насиља требало да буду доступне Сигурне куће и други видови алтернативног смештаја али и друге мере помоћи и подршке.

Заштитник грађана је подсетио и на потребу усвајања Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља у породици и партнерским односима и пратећег Акционог плана, на потребу усклађивања Кривичног законика са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици.

Дуже од 20 година у око 100 држава света сваке године се спроводи кампања "16 дана активизма против насиља над женама" у којој учествује 1.700 организација. Кампања почиње 25. новембра - Међународним даном борбе против насиља над женама и завршава 10. децембра - Међународним даном људских права.

За датум обележавања Међународног дана борбе против насиља над женама 25. новембар је одабран као дан сећања на сестре Мирабел (Патриу, Минерву и Марију Тересу) које је брутално убио диктатор Рафаел Трухило у Доминиканској Републици 1960. године. Две деценије касније, 1981. године, овај датум је проглашен за Међународни дан борбе против насиља над женама на првом састанку феминисткиња Латинске Америке и Кариба (Феминист Енцуентро) у Боготи. Уједињене Нације су га уврстиле у службену агенду 1999. године.

Заштитник грађана је, у поступку покренутом по притужби због немогућности уписа промене пола извршене у иностранству у матичне књиге у Србији, утврдио пропусте у раду надлежних органа чијим исправљањем је притужиљи омогућено издавање потврде о промени пола и упис промене пола у матичне књиге у надлежној локалној служби.

Заштитник грађана је, по пријему притужбе наше држављанке са пребивалиштем у иностранству, покренуо поступак контроле рада Кабинета за трансродна стања Клинике за психијатрију Клиничког центра Србије, који је задужен за издавање потврда о промени пола, као и рада Републичке стручне комисије за трансродна стања Министарства здравља.

Инспекција Министарства здравља надлежна за контролу рада здравствених установа, на захтев Заштитника грађана утврдила је неправилности и нејасноће у раду Кабинета за трансродна стања Клинике за психијатрију КЦС и Републичке стручне комисије за трансродна стања Министарства здравља приликом примене Правилника о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о промени пола.

Од Министарства здравља, Заштитник грађана је затражио да предузме све законске мере на исправљању утврђених неправилности и на издавању потврде о промени пола од стране надлежне здравствене установе у случају притужиље, како се овакви пропусти не би дешавали у будућности.

Инспекција Министарства здравља је обавестила Заштитника грађана да је предузела све законом прописане мере и да је надлежна здравствена установа издала и послала потврду о промени пола надлежној матичној служби у Србији.

Страна 8 од 477