a

Заштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је данас, током посете Окружном затвору у Београду, са притвореником Мирославом Алексићем о условима у којима борави и третману који има у том затвору током притвора који му је одређен због оптужби за сексуално напаствовање и узнемиравање.

Пашалић је са Алексићем, који је у притвору од средине јануара због оптужби бивших ученица из школе глуме за сексуално напаствовање, разговарао након што се Заштитнику грађана притужбом обратио Алексићев адвокат Зоран Јаковљевић.

Заштитник грађана је у Окружном затвору у Београду обишао просторије у којима се налазе притворена лица и разговарао са још неколико притвореника о њиховом смештају и начинима на које могу да остваре своја права.

Заштитник грађана Зоран Пашалић и заменица Заштитника грађана Наташа Тањевић посетили су данас Окружни затвор у Београду и разговарали са притвореницима о условима у којима бораве и заштити њихових права.

Пашалић и Тањевић обишли су просторије у којима се налазе притворена лица и разговарали са неколико притвореника о њиховом смештају и начинима на које могу да остваре своја права.

Заштитник грађана и његова заменица су разговарали и са руководством Окружног затвора у Београду о активностима на даљем унапређењу смештајних услова и могућностима за организовање што већег броја сврсисходних активности током трајања мере притвора.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Прихватилиште за странце благовремено је почело да обавештава странце који бораве у Републици Србији о предстојећем удаљењу, како би имали времена и могућности да се припреме за повратак и да о томе обавесте блиску особу. Министарство унутрашњих послова уважило је препоруку НПМ-а да полицијски службеници током транспорта малолетника који се принудно удаљују не носе ватрено оружје на видљив начин.

НПМ је обавештен да није обезбеђена континуирана психо-социјална подршка странцима који су у поступку принудног удаљења, јер у Прихватилишту за странце није систематизовано радно место за психолошку подршку, али да ће се приликом давања евентуалних предлога и сугестија у будућој систематизацији радних места полицијских службеника ову препоруку имати у виду. Такође, полицијски службеници ће, имајући у виду недостатке у приступу адвокатима које је НПМ утврдио, до потребних измена закона проактивније поступати када је у питању омогућавање правне помоћи странцима.

У Извештају НПМ je указано на одређене недостатке у поступку враћања који могу довести до повреде Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. У одговору стоји да је у плану да се у сарадњи са УНХЦР организују и одрже обуке за полицијске службенике запослене по линији странаца на целој територији Републике Србије везано за сагледавање испуњености услова за доношење решења о враћању у сваком конкретном случају, али да због епидемијских мера и ситуације у вези са епидемијом заразне болести у протеклом периоду није било могуће реализовати ове активности, те да ће у наредном периоду оне бити један од приоритета. Такође, НПМ је обавештен о корацима који се преузимају у циљу обезбеђивања преводилаца, новчаних средстава за издавање путних листова и обезбеђивања одговарајуће здравствене заштите.

Заштитник грађана је, у оквиру поступка контроле покренутог због повреде права и интереса детета у појединим медијским извештајима, утврдио да је Министарство културе и информисања поднело захтев за покретање прекршајног поступка против одговорног уредника интернет портала www.novosti.rs Милорада Вучелића због тога је што је у објављеном медијском садржају учинио препознатљивим идентитет малолетника.

Заштитник грађана је 4. фебруара 2021. године по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства културе и информисања од којег је затражио да покрене одговарајуће поступке како би утврдило да ли су поједини медији својим извештавањем о злостављању двоје деце у околини Ковина повредили права и интересе те деце, те да предузме потребне мере из своје надлежности.

У изјашњењу достављеном Заштитнику грађана, Министарство је навело да је у поступку надзора над применом Закона о јавном информисању и медијима утврдило да је одговорни уредник интернет портала www.novosti.rs, у медијском садржају који је објављен на интернет страници тог листа 03.02.2021. године, учинио препознатљивим малолетника у информацији која може да повреди његово право или интерес, чиме је поступио супротно одредби члана 80. став 2. Закона.

Министарство културе и информисања је у изјашњењу даље навело да је против одговорног уредника интернет портала www.novosti.rs Милорада Вучелића поднело захтев за покретање прекршајног поступка, утврдио је Заштитник грађана.

У истом поступку контроле, Заштитник грађана је тражио изјашњење од Центра за социјални рад у Ковину који га је известио да се породица деце налази на евиденцији Центра као корисник социјалних давања, као и да није имао сазнања о постојању насиља у породици нити је исто пријављивано.

У изјашњењу, Центар наводи и да је двоје деце одмах након сазнања о злостављању од стране оца смештено у хранитељску породицу, док су остала деца хитно измештена у сродничку породицу, која је и пријавила догађај, а након тога је и њима је обезбеђена хранитељска заштита.

Заштитник грађана добио је обавештење од Управе за странце МУП-а Србије, у оквиру поступка покренутог после сазнања из медија о постојању сумње на пропусте надлежних органа, да држављанки Руанде Ефрозини Станковић која је удата за нашег држављанина Бојана Станковића може бити одобрен привремени боравак у Србији из хуманитарних разлога након што поднесе званичан захтев овој управи и сву потребну документацију.

Заштитник грађана је писаним путем обавестио Станковића да су га представници Управе за странце известили током разговора у просторијама институције да Ефрозини Станковић може бити одобрен привремени боравак у Србији из хуманитарних разлога, у складу са чланом 61. Закона о странцима.

У допису Станковићу, Заштитник грађана је навео да је потребно да Ефрозина Станковић поднесе званичан захтев Управи за странце МУП-а Србије - лично, редовном или електронском поштом, а затим таксативно побројао сва документа која његова супруга треба да приложи приликом подношења захтева, као и обавештење о плаћању административних такси.

Заштитник грађана је обавестио Станковића и да су га представници Управе информисали да се до дана одржавања састанка у просторијама институције држављанка Руанде Ефрозина Станковић (Еphrosine Tuyzere Umotoni Stanković) није обраћала званичним путем овој управи са захтевом за одобрење привременог боравка у Републици Србији по било ком основу, ни лично, ни преко пуномоћника.

У допису, Заштитник грађана је обавестио Станковића да се привремени боравак из хуманитарних разлога одобрава у трајању до једне године или краће и да уколико његова супруга жели да продужи привремени боравак у Србији захтев за продужење привременог боравка може поднети најраније три месеца, а најкасније 30 дана пре истека рока важења привременог боравка.

Заштитник грађана утврдио је, у поступку покренутом на основу написа на друштвеним мрежама о измештању детета из Вратарнице код Зајечара из матичне породице, да је отац детета због занемаривања потпуно лишен родитељског права и да се дете од септембра 2020. године налази у породици потенцијалних усвојитеља који су српски држављани, на међусобном прилагођавању.

Заштитник грађана је у поступку контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад у Зајечару и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања утврдио да се породица детета налази на евиденцији овог центра од марта 2015. године, након обраћања Градске управе Зајечара за одређивање личног имена детета јер родитељи то нису учинили у законском року.

Из изјашњења и документације које су му доставили надлежно министарство и Центар, Заштитник грађана је утврдио да је зајечарски ЦСР затим од патронажне службе добио пријаве за занемаривање и да је увидом на терену утврдио да беба недовољно напредује у телесној тежини и да хигијенски услови нису задовољавајући.

Заштитник грађана је утврдио да је због тога тромесечна беба стављена под привремено непосредно старатељство и да је током периода праћења породица подржавана на више начина – једнократна новчана помоћ за адаптацију куће, хигијенски пакети, детету је признато очинство, промењено презиме, извршена вакцинација, регулисана здравствена књижица и успостављена сарадња са Црвеним крстом који их је подржавао у натури и хигијенским пакетима.

Мајка детета је 2016. године потпуно лишена пословне способности и актуелно се налази под непосредним старатељством ЦСР у Зајечару, док је током периода праћења за оца утврђено да је био насилан према мајци и да је грубо занемаривао права и потребе детета, утврдио је Заштитник грађана.

Због угрожавања живота и здравља детета ниског календарског узраста и мајке, ЦСР је донео одлуку о ургентном измештању детета у хранитељску породицу и смештању мајке у хранитељску породицу за одрасла и стара лица.

ЦСР у Зајечару у извештају наводи да је током рада на предмету поднео две кривичне пријаве против оца детета, а средином 2016. године и тужбу за потпуно лишење родитељског права. Правоснажном пресудом Основног суда у Зајечару из марта 2020. године отац је потпуно лишен родитељског права, а крајем маја исте године дете је стављено под непосредно старатељство ЦСР у Зајечару.

Након тога Центар је извршио упис детета у Јединствени лични регистар усвојења, а после избора усвојитеља, држављана Републике Србије, дете је у септембру 2020. године упућено у ту породицу ради међусобног прилагођавања, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је утврдио и да је ЦСР у Зајечару против Саше Боројевића, који је у видео обраћању на друштвеној мрежи изнео сумњу у незаконито одузимање детета од родитеља, поднео кривичну пријаву због кривичног дела неовлашћено објављивање и приказивање туђег списа, портрета и снимка, неовлашћено прикупљање личних података и нарушавање пословног угледа.

Страна 8 од 490