a

На позив шведског омбудсмана, заштитник грађана Зоран Пашалић борави у посети Парламентарном омбудсману Краљевине Шведске. Две институције до сада су сарађивале на размени искустава кроз организовање студијских посета, а сусрет двојице омбудсмана оваквог типа први пут је организован у циљу договора о свим могућим облицима сарадње. За Заштитника грађана Републике Србије ова посета нарочито је важна у светлу законских измена, односно доношења новог Закона о Заштитнику грађана, чију је радну верзију институција Заштитника грађана недавно припремила.

Сарадња са шведским омбудсманом значајна је и због чињенице да у Шведској живи и ради 120 хиљада српских држављана, а проблеми на који они наилазе најефикасније се могу решити директном комуникацијом и сарадњом две институције и два омбудсмана.

Заштитник грађана Зоран Пашалић са сарадницима састао се данас са представником регионалне организације ЕРА и члановима ЕРА савеза из Србије - организацијама које се баве правима ЛГБТИ особа (удружења Изађи, Асоцијација Дуга, Гетен, ЦРПЦ, Да се зна, Глиц, Егал), са којима је разговарао о актуелним проблемима са којима се ЛГБТИ особе суочавају, о могућностима и начинима заједничке сарадње и активностима посвећеним унапређивању положаја ових особа у Републици Србији.

b_300_0_16777215_00_images_20190815_lgbti.jpegНа састанку је закључено да је положај ЛГБТИ особа и степен оставривања њихових права неопходно значајно побољшати пре свега усвајањем закона који ће регулисати нерешана, а за прирпаднике ЛГБТИ заједнице веома важна питања која се тичу истополних партнерстава и родног идентитета транс особа.

Усвајање Закона о истополним партнерствима је начин да се правно уреде имовинска и својинска права истополних партнера, што би положај ЛГБТИ особа суштински унапредило, истакао је заштитник грађана, додајући да ће институција такву активност увек подржати.

b_300_0_16777215_00_images_20190813_MUP1.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић и чланови НПМ тима састали су се јуче са председником Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре Миливојем Недимовићем и његовим сарадницима. Састанак је одржан у циљу успостављања редовне и континуиране сарадње НПМ-а и Комисије МУП-а у области превенције тортуре и обостраног указивања на проблеме које НПМ и Комисија уочавају у оквиру својих посета Полицијским управама и станицама полиције, а који се односе на положај лица на полицијском задржавању и услова у којима она бораве.

Задатак Комисије, која је унутар МУП-а основана решењем министра 2014. године, је да ради на спровођењу и имплементирању препорука међународних уговорних тела у пракси министарства и доприноси унапређењу положаја лица лишених слободе. У том циљу, чланови Комисије, одлазе у посете полицијским управама и станицама у њиховом саставу, имају неограничен приступ свим просторијама, а по завршетку посете упућују извештаје организационим јединицима и дају обавезујуће налоге за отклањање уочених недостатака. У овој години, како су истакли на састанку са заштитником грађана, обишли су 13 Полицијских управа и 25 полицијских станица у оквиру њих, а у досадашњој пракси бележе поступање по свим налозима које су кроз извештаје упутили.

Представници НПМ-а информисали су чланове комисије МУП-а о својим овогодишњим резулатима постигнутим у 13 посета Полицијским управама и станицама полиције. Посете НПМ-а, од којих је једна била и ноћна, реализују се без претходне најаве, што је пракса коју је НПМ установио од ове године. Такође, у одређеном броју случајева сем посете станицама полиције, чланови НПМ тима посећивали су и притворске јединице у оквиру завода за извршење кривичних санкција. 

Успостављање сарадње са Комисијом МУП-а значајна је за НПМ, јер је између осталог договорено одржавање редовних кварталних састанака, што ће истовремено бити и прилика да се размотри спровођење препорука Европског комитета за спречавање мучења (CPT),  будући да је то и обавеза Републике Србије предвиђена акционим плановима за Поглавља 23 и 24. 

Посетом касарани ''Мајор Милан Тепић'' у Јакову, Национални механизам за превенцију тортуре отпочео је праксу посете касарнама у којима се извршава дисциплинска санкција забрана напуштања посебних просторија у војном објекту.

Будући да су посебне просторије за извршавање дисциплинске санкције места у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у овом случају припадници Војске, НПМ у своје редовне активности уводи и посете касарнама, у циљу јачања заштите, уколико је потребно, од тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака према тим лицима и заштите њиховог положаја. Такав мандат и надлежност НПМ црпи из домаћих и међународних прописа, који између осталог предвиђају да Заштитник грађана уз Народну скупштину и друге државне органе врши цивилну контролу војске.

Прва посета реализована је уз позитиван одговор Министарства одбране и успостављање потребне сарадње институције и државног органа. Чланови НПМ тима су током посете добили тражене информације, командант касарне и други припадници Војске Србије одговорили су на сва питања НПМ тима и омогућили им обилазак посебних просторија у којима се извршава дисциплинска санкција забране изласка из објекта, као и увид у евиденцију.

Посета касарни у Јакову прва је од 15 планираних посета касарнама са посебним просторијама за извршавање дисциплинске санкције, које ће НПМ реализовати до краја године и након тога сачинити збирни, свеобухватни извештај о положају лица којима је изречена дисциплинска санкција и условима затеченим у просторијама у којима се та санкција спроводи.

Незапосленост и економски проблеми, неусклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу током образовања са потребама тржишта рада, као и ниска социјална укљученост, главни су проблеми са којима се суочавају младу данас у Србији, изјавио је поводом Међународног дана младих, 12. августа, заштитник грађана Зоран Пашалић. 

Залагање за младе и заштиту њихова права, често оцењено приоритетом највишег ранга, требало би да прате конкретна решења која доводе до унапређења њиховог положаја. У основи, то су оне мере које држава и друштво спроводе како би млади били оспособљени за самосталан живот ван родитељског дома, у складу са образовањем и занимањем који омогућавају егзистенцију и планирање будућности у својој земљи. Уместо тога бележимо забрињавајући тренд међу младима још у средњошколским клупама, који будућност виде ван граница своје земље и најчешће по окончању факултета, одлазе у иностранство због немогућности проналажења адекватног запослења или ниских зарада. У посебно осетљивом положају су особе са инвалидитетом, којима се због недоступних мера подршке умањује могућност образовања и запошљавања, као и млади са сметњама у развоју и психичким обољењима, и даље стигматизовани и на маргини друштва.

Садржај притужби које добија Заштитник грађана, поред високе стопе незапослености, упозоравају и на недовољно развијене услуге превенције болести зависности и ризичног понашања, услуге помоћи и подршке младима у посебно осетљивим ситуацијама, као и превенцију и заштиту менталног и репродуктивног здравља, нагласио је Пашалић.

Дан младих је међународни догађај који се прославља широм света. Установила га је Генерална скупштина УН и има за циљ да скрене пажњу шире заједнице на проблеме младих у свету.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честита свим грађанима Србије исламске вероисповести предстојећи празник Курбан-бајрам:

"Свим грађанима исламске вероисповести упућујем најискреније честитке поводом великог верског празника Курбан-бајрама, са жељом да га проведу у духу обичаја. Поштовање, разумевање и толеранција међу грађанима, вредности на које Курбан-бајрам и верски празници подсећају, уткане су у универзална начела на којима се темеље људска права и слободе, као и друштва која их негују“.

Страна 8 од 414