a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре обавио је 15. марта контролну посету Геронтолошком центру Београд- Радној јединици Бежанијска коса, у циљу праћења поступања по препорукама које су овој установи упућене након посете у октобру 2018. године, као и са циљем да се испита положај старијих у установама социјалне заштите домског типа, посебно у условима епидемије болести COVID-19. У посети, као члан тима НПМ-a учествовала је и представница Комитета правника за људска права (YUCOM).

Тим је разговарао са директором Геронтолошког центра и представницима надлежних служби о начину остваривања и поштовања основних права корисника у условима епидемије болести COVID-19, као и превентивним мерама које се спроводе у циљу заштите корисника. Пружене су све потребне информације и извршен увид у релевантну документацију.

Професионално поступање руководства и запослених током посете НПМ-a представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 16. марта 2021. године ненајављену посету Казнено-поправном заводу у Шапцу. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права.

Тим НПМ је обишао смештајне капацитете у Заводу: просторије за смештај лица лишених слободе, просторе за шетњу, просторије за посете, теретану, просторије за пружање здравствене заштите, спортске терене и сл. НПМ је током посете посебну пажњу посветио начину обављања првог лекарског прегледа при пријему у завод, имајући у виду важност улоге коју службе за здравствену заштиту имају у борби против злостављања.Такође, извршен је увид у извештаје о употреби мера принуде.

НПМ похваљује чињеницу да су предузете значајне активности на унапређењу материјалних услова смештаја лица лишених слободе, као и да се наставља са предузимањем истих, са циљем да се лицима лишеним слободе у потпуности омогући остваривање свих загарантованих права.

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са притвореним лицима о поступању полицијских службеника према њима током хапшења и приликом примене других полицијских овлашћења, као и о поступању затворског особља, условима у притвору, начину обављања првог прегледа при пријему у завод и сл.

Професионално поступање руководства и свих службеника завода током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 16. марта 2021. године ненајављене посете седишту ПУ Шабац, као и ПС Богатић и ПС Владимирци. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права.

НПМ је током посете посветио пажњу начину на који се омогућава остваривање основних права задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, као и начину на који се информишу о својим правима. Тим је такође обишао просторије за задржавање како би утврдио да ли испуњавају прописане услове.

Професионално поступање полицијских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, по пети пут заредом, додељује награду градовима, општинама и градским општинама који су у 2020. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

У допису који је данас упућен општинама, градовима и градским општинама Заштитник грађана је позвао јединице локалне самоуправе да поднесу пријаву на јавни позив и на тај начин прикажу и промовишу примере добре праксе у развоју приступачности на својој територији у 2020. години.

Заштитник грађана подсећа да је награда за приступачност настала као израз потребе да се у настојањима да се постигне инклузивније друштво у Србији укаже на искораке појединаца и/или институција у креирању примера добре праксе који доприносе квалитету живота, служе као модел, инспирација и идеја за све и као такви су веома значајни за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Истовремено, награда има за циљ да континуирано утиче на подизање свести и пошаље снажну поруку о важности приступачности, промовисању принципа Дизајн за све и креирању окружења и услуга које могу користити сви грађани и грађанке, односно инклузивног окружења приступачног свима.

Заштитник грађана Републике Србије Зоран Пашалић, у складу са Законом о Заштитнику грађана, предао је данас Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2020. годину.

Заштитник грађана је, после сазнања из медија да је у основној школи надомак Јагодине, према тврдњама родитеља детета, учитељица физички повредила једног ученика, по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Основне школе „Јоца Милосављевић“ и Центра за социјални рад из Јагодине, као и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Због постојања могућности угрожавања или повреде права и најбољих интереса детета, Заштитник грађана од Основне школе „Јоца Миленковић“ у Милошеву близу Јагодине тражи да му у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању, мерама и активностима које је школа предузела у овом случају.

Заштитник грађана од јагодинског Центра за социјални рад тражи да му у року од 15 дана достави извештај о томе да ли се породица дечака налази на евиденцији Центра, као и да ли је раније било неких пријава, сазнања или сумњи о евентуалном насиљу над дечаком.

Од ресорног министарства, Заштитник грађана тражи да изврши надзор над радом поменуте школе и да му у истом року достави извештај о поступању, мерама и активностима које је предузело у овом случају.

Страна 6 од 490