a

Заменица заштитника грађана и руководилац НПМ др Наташа Тањевић је са сарадницима из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре учествовала на 2. састанку Мреже НПМ земаља Југоисточне Европе, који је организован путем интернета 7. децембра 2020. године. Састанак је био посвећен мониторингу заштитних мера у првим сатима полицијског притвора, праћењу поступања по препорукама (follow up) као и одговорима на изазове у остваривању мандата НПМ у време епидемије болести COVID 19.

Др Наташа Тањевић је представила учесницима састанка методологију коју НПМ примењује у свом раду, односно начин обављања посета, израде извештаја, праћења поступања по упућеним препорукама као и стратегије које примењује како би се обезбедило поступање по препорукама. Овакав приступ укључује, како је истакла, јасан и образложен извештај са препорукама, стални дијалог са органима и установама које НПМ посећује, као и писану комуникацију са надлежним органима и прибављање информација које су од значаја за НПМ.

У другом делу састанка, који је био посвећен раду НПМ у време епидемије COVID 19, представљене су методологије рада НПМ из других држава, које су прилагођене условима епидемије. Др Наташа Тањевић је представила начин на који је НПМ обављао посете у овим условима и упознала учеснике са најважнијим резултатима рада.

Такође, на састанку је одлучено да НПМ Мађарске буде председавајући Мрежом 2021. године.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а разговарао је 9. децембра 2020. године са представницима компаније Belgrade Airport, која је оператер Аеродрома ''Никола Тесла'' Београд. Повод за одржавање састанка је била недавна посета Аеродрому, односно просторији за смештај страних путника, који не испуњавају услове за улазак у Републику Србију. Због неусловности просторије за боравак, тим НПМ-а је од 2015. године више пута упућивао препоруке и тражио да се обезбеде одговарајући услови за смештај. Такође, током последње посете у октобру ове године, када је почела изградња новог објекта, представницима Belgrade Airport-а je указано на стандарде које би требало да испуњавају објекти овог типа у погледу материјалних услова и режима боравка.

Истичући да у свом пословању придају посебну пажњу друштвеној одговорности и аспекту људских права, представници Belgrade Airport-а су на јучерашњем састанку представили пројекат изградње новог објекта у оквиру шире реконструкције и изградње Аеродрома. Како су навели, оваквим начином рада, који не запоставља грађане и њихове потребе, охрабрују своје партнере и пословне сараднике и прате њихов учинак у развоју Аеродрома.

Тим НПМ-а је посебно похвалио приступ у раду који се руководи начелима заштите људских права, поздравио почетак изградње новог објекта на Аеродрому, као и спремност руководства да и убудуће сарађује са Заштитником грађана.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 8. децембра 2020. године надзор над принудним удаљењем пет држављана Турске, који су незаконито боравили у земљи. Држављани Турске су након боравка у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, у коме су проверили неко време, спроведени до Аеродрома Никола Тесла Београд и враћени у земљу порекла. Током боравка у Србији (приликом хапшења и током боравка у Прихватилишту) нису имали примедби на поступање полицијских службеника и сарађивали су у поступку удаљења.

Поступање полицијских службеника било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Клинички центар Ниш прихватио је препоруке из Извештаја о посети Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Центру за заштиту менталног здравља при том клиничком центру, у циљу унапређења поступања према деци и адолесцентима при примени мере физичког спутавања.

У одговору је наведено да ће, поступајући по препорукама НПМ, Центар за заштиту менталног здравља спровести:
• посебну стручну обуку здравствених радника за поступање са децом, условима и поступку примене мере физичког спутавања, као и тренинге у примени напредних техника ненасилног физичког спутавања, а сходно посебном плану обучавања здравствених радника о начину и поступку примене мере физичког спутавања,
• обуке за немедицинско особље, како би у случајевима крајње нужде, а до обезбеђивања довољног броја медицинских техничара, били оспособљени за адекватно пружање асистенције медицинском особљу у спровођењу мере физичког спутавања,
• као и да ће на основу специфичних потреба израдити програм континуиране специјалистичке едукације средњег медицинског кадра.

Такође, Клинички центар Ниш прихватио је препоруку НПМ да, ради правовременог планирања запошљавања здравствених радника и благовременог едуковања потребног кадра за будући рад, сачини анализу структуре запослених у Центру за заштиту менталног здравља, према годинама радног стажа, специјализацији и субспецијализацији, и о томе обавести Министарство здравља.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија о неодговарајућим условима рада и неадекватно организованој заштити здравља запослених од вируса Ковид-19 у Диспанзеру за плућне болести, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Здравственог центра Неготин.

Заштитник грађана од управе овог Здравственог центра тражи да га у року од 15 дана обавести о свим околностима које се односе на конкретан случај, а посебно о тачности навода да рендген техничари у диспанзеру раде без икакве помоћи других здравствених радника и да сваке седмице остају сами на свом радном месту од петка у 14 сати до понедељка у 7.30 сати.

Заштитник грађана тражи и да га управа Здравственог центра обавести да ли су тачни наводи да заштитна опрема коју рендген техничари користе није на одговарајући начин издвојена и заштићена од могућности да буде контаминирана вирусом Ковид-19 и да нису обезбеђене довољне количине алкохола за дезинфекцију.

Од надлежних у Здравственом центру Заштитник грађана тражи и одговор да ли су тачни наводи да није организовано редовно изношење медицинског и другог отпада из Диспанзера за плућне болести.

Само два дана након обраћања Заштитника грађана са захтевом за укидање забране отуђења нових возила у трајању од 60 дана, Министарство унутрашњих послова доставило је депешу свим организационим јединицама којом се укида обавеза евидентирања ове забране за нова моторна и прикључна возила купљена од овлашћених дистрибутера у Републици Србији.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи 5. октобра 2020. године, после сазнања добијених од грађана да МУП купцима нових возила забрањује отуђење на 60 дана од дана куповине, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада МУП-а.

У одговору који је доставио Заштитнику грађана, МУП наводи да је Управа криминалистичке полиције обавестила Управу за управне послове да са аспекта надлежности те управе не постоје сметње да се за нова моторна и прикључна возила, купљена од дистрибутера у Србији, након подношења захтева за регистрацију у саобраћајну дозволу не уписује забрана отуђења возила у трајању од 60 дана и да власници тих возила не потписују изјаву на обрасцу ИНТ 1.

„Свим организационим јединицама линије рада ове Управе дана 7. октобра 2020. године достављена је инструктивна депеша да се од дана пријема наведене депеше, обавеза евидентирања забране отуђења возила у трајању од 60 дана у саобраћајној дозволи и потписивање изјаве на обрасцу ИНТ 1 не односи на нова моторна и прикључна возила купљена од овлашћених дистрибутера у Републици Србији“, наводи МУП.

„За сва остала нова и коришћена моторна возила увезена из иностранства, у поступку регистрације врши се провера чињенице да ли су крадена у иностранству, на начин и по поступку утврђеном Упутством“, навео је МУП.

Страна 6 од 477