a

На основу сазнања добијених из средстава јавног информисања, да је двоје социјалних радника из Врања лажно приказивало чињенице у извештају Центра за социјални рад у Врању, у поступку за усвојење детета, Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи поступке контроле законитости и правилности рада надлежних државних органа.

У акту упућеном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Заштитник грађана тражи да министарство изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад у Врању у вези са околностима наведеног случаја и да извештај о извршеном надзору достави Заштитнику грађана.

Министарству има рок од 15 дана од да институцији Заштитника грађана достави затражено изјашњење и копију релевантне документације.

Заштитник грађана Зоран Пашалић указао је на повећан ризик од насиља над женама у кризним ситуацијама каква је актуелна епидемија коронавируса и апеловао на надлежне институције да унапреде и развијају механизме којима ће се женама у таквим ситуацијама пружити сви видови помоћи у циљу оснаживања, осамостаљивања и пријављивања насиља.

Поводом 18. маја, националног Дана сећања на жене жртве насиља, Пашалић наводи да се у ситуацијама кризе са највише изазова сусрећу жене са инвалидитетом, жене на селу и Ромкиње, које су и пре пандемије биле у осетљивом положају, и истиче да последице пандемије - страх, неизвесност, сиромаштво и економска несигурност повећавају ризик од интензивирања насиља у породици, које може довести и до трагичних исхода.

Из тих разлога, Пашалић је током ванредног стања иницирао измену Уредбе о мерама за време ванредног стања Владе Србије, како се на жртве насиља у породици не би примењивале мере забране кретања. Том приликом је истакао да је неопходно да надлежни органи у пуној мери примењују Закон о спречавању насиља у породици, а да жртвама буду доступне Сигурне куће или други видови алтернативног смештаја, као и друге мере помоћи и подршке у време ванредног стања.

Велики корак ка унапређењу заштите жена од породичног насиља представљало би усвајање Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља у породици и партнерским односима, и пратећег Акционог плана, сугерише Пашалић.

Затим, неопходно је ускладити Кривични законик са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, а посебно је потребно доследно, свеобухватно и благовремено примењивати Закон о спречавању насиља у породици и друге прописе, наводи Пашалић.

Смањењу насиља над женама највише доприноси подизање свести о апсолутној недозвољености и кажњивости родно заснованог насиља, у чему изузетно значајну улогу имају медији. Истовремено, медији имају одговорност да поштују професионалне стандарде и да се уздрже од сензационалистичког извештавања, релативизације и оправдавања насилника у случајевима убистава жена и других видова родно заснованог насиља, нагласио је Пашалић.

Влада Републике Србије је 2017. године прогласила 18. мај за Дан сећања на жене жртве насиља, а на основу предлога који је потписало 8.000 грађанки и грађана који је подржао и Заштитник грађана. Датум је одабран у знак сећања на 16, 17. и 18. мај 2015. године, када је чак седам жена у Србији убијено у породичном и партнерском насиљу.

b_300_0_16777215_00_images_20200517Razvijanje_zastava.jpegЗаменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић је развила заставе дугиних боја на згради ове институције поводом 17. маја, Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије, у знак подршке грађанима другачије сексуалне оријентације и родног идентитета који се у Србији често суочавају са кршењем права, насиљем и дискриминацијом.

ЛГБТИ особе су и даље изложене нападима и претњама, често су жртве стереотипа, предрасуда, говора мржње и злочина из мржње, а присутан је висок степен нетолеранције младих према особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, рекао је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом обележавања овог међународног дана.

Заштитник грађана указује на посебан проблем младих ЛГБТИ особа које, након што родитељи и породица сазнају њихову сексуалну оријентацију, морају да напусте своје домове. Овај проблем је посебно дошао до изражаја током актуелне пандемије вируса Ковид-19, с обзиром да у Србији тренутно не постоје сигурне куће или друге услуге привременог збрињавања, нити друге мере и услуге за младе ЛГБТИ особе у оваквој ситуацији.

Заштитник грађана наводи да је за поправљање положаја и заштиту ЛГБТИ особа важно извршити измене и допуне најбитнијих законских регулатива у Републици Србији и подсећа да нису спроведене ни суштинске мере Акционог плана за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације од 2018-2021. године, те да је тај план престао да важи прошле године, а нови још није усвојен.

Потребно је, пре свега, извршити измене и допуне Кривичног законика којима ће се у свим кривичним делима, чији је циљ кажњавање и спречавање расизма и нетолеранције, инкриминисати радња извршења ових кривичних дела и на основу сексуалне оријентације и родног идентитета.

Поред тога, неопходне су и измене и допуне Закона о полицији у циљу забране дискриминације и на основу сексуалне оријентације. Заштитник грађана подсећа да је у редовном годишњем извештају за 2019. годину поновио препоруку Министарству унутрашњих послова Србије да обезбеди обуке за запослене у полицији у циљу сензибилизације према ЛГБТИ особама, препознавања злочина из мржње, између осталог, на основу сексуалне оријентације и родног идентитета и адекватног реаговања у циљу спречавања секундарне виктимизације ЛГБТИ особа и идентификовања нападача на те особе.

Закон о бесплатној правној помоћи и поред више упућених препорука Заштитника грађана, није као категорије корисника у осетљивом положају увео и ЛГБТИ особе које се суочавају са тешким кршењима права у различитим сферама живота.

У Закон о уџбеницима није уврштена одредба која садржи експлицитну забрану дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета, нити експлицитну забрану садржаја којима се подстиче формирање предрасуда и стереотипа, нити су запослени у образовно-васпитним установама обучени у циљу сензибилизације и одговарајућег поступања према ЛГБТИ особама.

Заштитник грађана истиче и да у Србији нису правно уређене истополне заједнице, као ни последице прилагођавања (промене) пола и родног идентитета, а и даље је уочљив проблем у вези са одржавањем хормонског статуса транс особа. У извештају Заштитника грађана за прошлу годину, поновљена је препорука Влади Србије о потреби регулисања правних последица прилагођавања (промене) пола и родног идентитета и упућена препорука Министарству здравља да предузима мере у циљу спровођења програма депатологизације транс идентитета, у складу са ревизијом Међународне класификације болести (МКБ 11) Светске здравствене организације којом је трансродни идентитет уклоњен са листе менталних обољења.

Када је реч о заштити права интерсекс особа, Заштитник грађана је у извештају за 2019. годину указао да Закон о забрани дискриминације и други релевантни закони не садрже одредбу којом се експлицитно забрањује дискриминација интерсекс особа, односно дискриминација на основу полних карактеристика, иако је Република Србија у Трећем циклусу Универзалног периодичног прегледа Уједињених нација 24. јануара 2018. године добила препоруку да у прописе укључи заштиту ЛГБТИ особа од дискриминације по основу интерсексуалног статуса.

Међународни дан борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије се обележава у знак сећања на тај дан 1990. године када је Светска здравствена организација уклонила хомосексуалност са листе болести.

Одељење за хитно поступање Заштитника грађана покренуло је данас поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, након што је из средстава јавног информисања дошло до сазнања да упркос датим препорукама епидемиолога и више пута извршеном надзору инспекције рада, у компанији „Јура“ у Нишу и Лесковцу не спроводе се мере заштите здравља запослених. Према наводима из медија, радници ове компаније и даље раде у условима непоштовања прописаних мера за спречавање ширења коронавируса, јер раде само са заштитним маскама, без заштитних рукавица, у условима већег броја људи од дозвољеног на одређеној површини и путују у препуном аутобусу при доласку и одласку са посла.

У овој фази поступка контроле његовог рада, Инспекторат за рад у року од 15 дана треба да обавести Заштитника грађана о свим чињеницама и околностима конкретног случаја, а нарочито о исходу ванредних инспекцијских надзора које је инспекторат спровео.

Међународни дан породице, 15. мај, Србија ове године обележава у време епидемије вируса Kовид-19 током које је још једном доказан значај породице за психолошки, социјални и економски опстанак и деловање појединца у кризним ситуацијама. Истовремено, показани су одређени недостаци системског деловања по питању обезбеђивања функционалности породица које имају чланове са сметњама у развоју, оних које се суочавају са сиромаштвом, различитим видовима насиља и друштвене искључености, као и оних које припадају најосетљивијим друштвеним групама.

Заштитник грађана Зоран Пашалић од почетка свог мандата 2017. године указује на тежак положај најосетљивијих друштвених група, пре свих породицa са децом са сметњама у развоју и са инвалидитетом. Пашалић истиче неусклађеност одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом којом је прописано да се право на накнаду зараде за време одсуства са рада због посебне неге детета не може остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.

Запослене жене, предузетнице, пољопривреднице и жене које обављају привремене и повремене послове нису у једнаком правном положају приликом остваривања права на накнаду зараде након рођења и неге детета, што погађа целу породицу, на шта је Пашалић скретао пажњу још током припреме овог закона. Заштитник грађана још једном апелује на неопходност усвајањa измена и допуна Закона о финансијској подршци породици са децом како би ови недостаци били уклоњени.

И даље су присутни и недостаци који онемогућавају пуно остваривање права по основу трудноће, рођења и неге детета на шта Заштитник грађана годинама указује. Иако су још 2013. године упућене препоруке због пропуста у поступању органа власти у ситуацијама када послодавац не извршава законску обавезу обрачуна и исплаћивања накнаде зараде породиљи, Заштитник грађана је због нових притужби на сличне проблеме покренуо поступке у којима су утврђени системски недостаци и појединачни пропусти у раду надлежних органа. Због тога је Пашалић поново упутио препоруке надлежним органима 2018. године, по којима су ти органи делимично поступили.
Пашалић указује и на озбиљан проблем породичног и партнерског насиља са којим се најчешће суочавају жене, деца и старије особе, упркос напретку у међусекторској сарадњи и размени информација између надлежних органа оствареног након усвајања Закона о спречавању насиља у породици.

Брига о најстаријим члановима породице, пре свега у очувању њиховог здравља и што дужег животног века, од изразитог значаја је за неговање колективног памћења, подсећа Пашалић, између осталог и због тога, што њиховим прераним одласком губимо стожере темељних вредности нашег друштва које преносимо на потомке.

С обзиром да Међународни дан породице истиче важност ове заједнице као основног елемента сваког друштва, Пашалић апелује на надлежне органе да делују у корист породице доношењем одлука које ће обезбедити бољи стандард и квалитет породичног живота, без обзира на то којој социјалној категорији породицa припада.

У сусрет изборној кампањи за предстојеће парламентарне, покрајинске и локалне изборе, заштитник грађана Зоран Пашалић апелује на све учеснике изборне трке, представнике политичких странака и покрета, као и све учеснике у јавном, политичком животу, да се у борби за гласове и остварење својих политичких циљева руководе принципима демократског сучељавања мишљења и не доприносе поделама и расту антагонизама у друштву. Сведоци смо, упозорава Пашалић, да цивилизована, демократска расправа и размена аргумената све чешће уступа место вербалним и физичким обрачунима све више и међу учесницима у јавном животу, који на тај начин промовишу насиље као легитиман вид политичке борбе. Имајући у виду да је политичка борба најинтензивнија током изборних кампања, апелујем на све политичке чиниоце, да буду свесни своје одговорности и бескомпромисно се придржавају принципа функционисања модерне демократске државе, каква Република Србија претендује да буде.

Овом приликом, још једном, подсећам на обавезу органа јавне власти, који организују изборни процес, да обезбеде законом предвиђене услове како би сви држављани Републике Србије у пуној мери остварили своја бирачка права.

Неопходно је нарочиту пажњу посветити обезбеђивању потребних услова за остваривање бирачких права особа са инвалидитетом, старијих и болесних, којима је због различитих физичких и информативно–комуникационих препрека често отежано или потпуно онемогућено да равноправно учествују у одлучивању и изразе своју политичку вољу. У циљу унапређења изборног процеса и ради његове пуне доступности особама са инвалидитетом, Заштитник грађана постао је члан Групе за консултације о инклузивном изборном процесу и правилима, како би кроз заједнички рад заинтересованих страна били израђени конкретни предлози за унапређења изборног процеса, укључујући и предстојеће изборе.

Заштитник грађана подсећа на обавезу употребе језика националних мањина при штампању изборног материјала у општинама где су језици националних мањина у службеној употреби, као и на обавезу заступљености представника националних мањина у органима за спровођење избора у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе.

Неопходно је каже Пашалић, обезбедити услове да се изборни процес на законом предвиђен начин спроведе и у заводима за извршење кривичних санкција како би своје бирачко право остварила и лица лишена слободе.

Такође, подсећа Пашалић, држављани Републике Србије који живе ван граница земље нису увек били у могућности да остваре бирачко право, иако су, преко дипломатско-конзуларних представништава, благовремено поднели захтеве да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће гласати у иностранству.

Институција Заштитника грађана са посебном пажњом наставиће да прати поступања свих органа који су укључени у спровођење предстојећих избора у циљу заштите изборних права грађана.

Страна 9 од 452