a

НПМ тим обишао је током јучерашњег дана две здравствене установе у Нишу. Посета Клиници за психијатрију Клиничког центра Ниш обављена је после најаве и у складу са планом посета за 2019. годину, док су посету Центру за ментално здравље при Клиничком центру Ниш, чланови НПМ-а обавили без претходне најаве.

b_300_0_16777215_00_images_20190807nis.jpegПоред представника Заштитника грађана, у тиму НПМ-а био је и лекар специјалиста психијатрије, представник удружења Међународна мрежа помоћи (ИАН).

Обе ове установе, НПМ је обишао први пут у циљу сагледавања положаја пацијената, поштовања и унапређења њихових права, а посебна пажња била је посвећена условима у којима су збринути, процедури пријема и поступању према агитираним пацијентима. Руководиоци и запослени у обе установе, сарађивали су са тимом НПМ-а и омогућили им да посету спроведу у складу са повереним надлежностима и мандатом. О извршеним посетама, НПМ ће сачинити извештаје и надлежнима упутити потребне препоруке.

b_300_0_16777215_00_images_20190807_psplana.jpegТим НПМ-а посетио је данас Полицијску станицу Велика Плана, која је у саставу Полицијске управе у Смедереву.

Током ненајвљене посете, чланови НПМ тима остварили су успешну сарадњу са полицијским службеницима, који су им омогућили увид у тражену документацију у предметима о задржавању лица и у предметима који се односе на примену средстава принуде. Омогућен им је такође и разговор са полицијским службеницима, као и обилазак просторија за задржавање лица, којих у станици има две, и у којима, током посете чланови НПМ тима нису затекли лица на задржавању.

У складу са устаљеном праксом, НПМ ће о учињеној посети сачинити извештај и надлежнима упутити одговарајуће препоруке.

Заштитник грађана је 19. јула 2019. године, поступајући по сопственој иницијативи, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине а поводом објављивања видео снимка у коме је приказано неприкладно понашање запослене у тој установи према штићеницима Центра.

Контролисани орган је доставио тражено изјашњење и копију целокупне документације у остављеном року из кога је Заштитник грађана утврдио да је Центар за заштиту одојчади деце и омладине поступио у складу са важећим прописима и предузео мере ради санкционисања запослене и лица које је сачинило снимак који је објављен у медијима.

Заштитник грађана је 5. августа 2019. године обуставио поступак након што је утврдио напред наведено.

 

Окружни затвор у Крагујевцу поступио је делимично по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су му упућене након контролне, најављене посете НПМ-а обављене 29. јануара 2019. године.

b_300_0_16777215_00_images_20190801OZKragujevac.jpegУ одговору Окружног затвора достављеном НПМ-у, наводи се да је Окружни затвор поступио по препоруци НПМ и да ће убудуће први лекарски преглед по пријему обухватити преглед свих телесних предела са посебним освртом и фотографисањем повреда, те да ће обавештавати јавно тужилаштво уколико постоји сумња да је реч о повредама које указују на злостављање. У одговору је наведено и да је медицинско особље прошло потребне обуке које су за такву врсту прегледа и поступања потребне.

У складу са препорукама, обављена је дезинсекција спаваоница, док су у притвору окречене собе и санирано заједничко купатило. Започет је и поступак за санацију крова и, како се у одговору наводи, у току је прикупљање понуда извођача радова.

Завод, међутим, не може да поступи у складу са препоруком НПМ-а и да обезбеди редовне здравствене прегледе запослених, јер за то нема потребних средстава. Такође, наводи се у одговору, завод није у могућности да повећа степен радног ангажовања осуђених из затвореног одељења и притвореника, будући да за то нема псолова, нити техничких услова где би те послове могли да обављају, а да то не изискује додатне услове у смислу безбедности.

НПМ је претходни пут посетио Окружни затвор у Крагујевцу 2013. године. Последња посета била је редовна посета обављена у циљу системске контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе. О посети је сачињен Извештај са приказом утврђеног стања и препорукама за отклањање уочених недостатака.

У оквиру редовне активности „Дан отворених врата“ заштитник грађана Зоран Пашалић састао се данас са грађанима који су желели да о својим проблемима разговарају лично са њим. Њихове притужбе углавном су се односиле на рад правосудних органа, на кршења права у области права детета и стамбеног збрињавања.

b_300_0_16777215_00_images_31072019_1_prijem_.jpegМеђу грађанима који су се данас обратили заштитнику грађана били су и мештани лазаревачког села Дудовица који захтевају помоћ институције у решавању проблема који им отежава и онемогућава свакодневно функционисање. Реч је о њиховом захтеву да се асфалтира пут за Липовицу, због чега су се већ обраћали општини, али од надлежних, како су навели, до сада нису добили одговор. Мештани села Дудовица већ су се раније обраћали Заштитнику грађана због поправке разрушеног моста који је до недавно био једини прелаз преко реке и најкраћи пут до њива које обрађују.

b_300_0_16777215_00_images_31072019_prijem_.jpegЗаштитник грађана се са овим проблемом упознао непосредно, тако што је више пута изашао на терен, а поступак контроле законитости рада надлежних у том случају је још увек у току. Грађани су обавештени о досадашњим и активностима које ће Заштитника грађана предузети у предстојећем периоду.

Активност „Дан отворених врата“ од почетка ове године одржана је осам пута, а током данашњих састанака Пашалић је разговарао са двадесет грађана.

Удружење „Посматрачи националних механизама за превенцију тортуре“ (Observatory of national preventive mechanisms against torture - NPM Obs.) објавило је, уз сагласност НПМ-а, Извештај о посети Националном механизму за превенцију тортуре Републике Србије. Извештај се односи на 2017. и 2018. годину, током којих су Посматрачи два пута били у посети Заштитнику грађана и посматрали рад НПМ-а. На основу тога у Извештају су изнета запажања и сугестије које би НПМ Србије могао да размотри у циљу унапређења методолошког приступа приликом посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе.

Делегација Посматрача се током прелиминарне посете у јуну 2017. године састала са запосленима у Националном механизму за превенцију тортуре Заштитника грађана, представницима Покрајинског омбудсмана, представницима удружења која сарађују са Заштитником грађана у обављању послова НПМ-а, државним органима у чијој су надлежности установе које посећује НПМ и другим актерима. Током главне посете, у јуну 2018. године, делегација Посматрача НПМ-а је пратила НПМ Републике Србије у посетама Специјалној болници за психијатријске болести Ковин, Казнено-поправном заводу у Београду – Падинској Скели и Полицијској станици Земун, као и припреме ових посета и извештавање о њима.

Извештај о посети Републици Србији је од изузетног значаја за НПМ Републике Србије, јер је то први извештај овог типа Посматрача НПМ-а. Чланови НПМ тима ће размотрити предлоге из Извештаја НПМ Посматрача, будући да ће они несумњиво допринети унапређењу њиховог рада.

Посматрачи НПМ-а је међународна непрофитна организација, која националним механизмима за превенцију тортуре нуди могућност за независан увид и анализу њихових капацитета за ефикасно спровођење задатака додељених Опционим протоколом уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Страна 9 од 414