a

Ради праћења поступања према мигрантима на државној граници са Републиком Бугарском, тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у фебруару ове године прихватне центре у Пироту и Дивљани, Полицијску управу у Пироту, Регионални центар граничне полиције према Бугарској и Казнено-поправни завод у Нишу. НПМ је у свом извештају о посетама констатовао да, иако већи број миграната незаконито борави у земљи, механизам принудног удаљења се примењује само према мањем броју њих, углавном према онима које је могуће вратити у земље транзита у складу са споразумима о реадмисији. С обзиром на надлежност НПМ-а да надзире поступак принудног удаљења, од МУП-а је још једном затражено да НПМ благовремено добија обавештења о свим планираним принудним удаљењима странаца, рачунајући и удаљења која регионални центри граничне полиције обављају по убрзаном поступку реадмисије.

Мали број миграната који се налази у прихватним центрима жели да уђе у поступак азила. УНХЦР је редовно присутан у центрима за прихват и збрињавање миграната и обавља процену потреба сваког новопридошлог мигранта. Организације цивилног друштва такође имају активности у центрима. Након регистрације у полицијској станици, мигранти који су изразили намеру да траже азил се премештају у неки од центара за азил. Малолетницима без пратње се поставља привремени старатељ из локалног центра за социјални рад. Они неко време проводе у прихватном центру у који су се јавили, да би првом приликом били премештени у установу која је намењена за њих, где добијају и другог старатеља. НПМ је у Извештају похвалио чињеницу да се предузимају континуиране обуке полицијских службеника за поступање према рањивим категоријама лица. Прихватни центри су отвореног типа, дужина боравка миграната у центрима варира, а животни услови су углавном задовољавајући. У центрима је мирно и не долази до озбиљнијих ремећења реда. НПМ је похвалио и евидентирање ванредних догађаја у центрима и благовремено обавештавања полиције о ремећењу реда у центрима и препуштања поступања према изгредницима овлашћеним службеним лицима, што је све у складу са препорукама које је НПМ раније упућивао Комесаријату за избеглице и миграције.

НПМ је обишао и ново Прихватилиште за странце, које се ће бити стављено у функцију након што добије употребну дозволу, а очекује се и измена систематизације радних места, како би се ангажовао довољан број службеника. Смештање странаца које је потребно принудно удаљити из земље у ово Прихватилиште, уместо у Прихватилиште за странце у Падинској Скели, ће знатно растеретити систем и смањити трошкове превоза станаца на великој удаљености. Такође, НПМ је добио више навода о противправном протеривању миграната из суседних земаља, које је понекад праћено и физичким насиљем.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а обавио је у фебруару 2021. године посету Аеродрому Константин Велики у Нишу ради праћења поступања по препорукама које су упућене у претходном Извештају о посети, која је обављена 2019. године. У извештају који је сачињен о последњој посети, НПМ је констатовао да је по упућеним препорукама поступљено и похвалио Аеродроми Србије д.о.о. за мере и активности које су предузете ради унапређења услова у просторији за смештај странаца којима је одбијен улазак у земљу. Просторија за смештај станаца је опремљена додатним лежајевима, уређајем за климатизацију, инсталиран је тастер за позивање службеника, странцима који бораве у овој просторији је омогућен боравак на свежем ваздуху и уведен дневник, у који се уписују подаци релевантни за боравак странаца у просторији.

У овом Извештају су затражене додатне информације од Аеродрома и МУП-а о поступању по појединим препорукама. У одговорима органа се наводи да је у просторији истакнуто обавештење о пружаоцима правне помоћи странцима којима је одбијен улазак у земљу, као и да је у току реализација донације УНХЦР опреме за регистрацију странаца који су изразили намеру да траже азил, а која ће бити постављена у службеним просторијама Станице граничне полиције Ниш – Аеродром.

Заштитник грађана затражио је од Републичког фонда за здравствено осигурање да обезбеди услове да се на Листу лекова који се издају на терет обавезног здравственог осигурања уврсте лекови за подизање нивоа естрогена који су неопходни за очување здравља транс жена, али и оних које су прошле менопаузу и оних којима је одстрањена материца (хистероктомија).

Заштитник грађана у препоруци истиче да Централна комисија за лекове РФЗО-а треба да прихвати предлог Републичке стручне комисије за трансродна стања о стављању лекова „estradiol“ ампуле и „estradiol valerat“ таблете на Листу лекова и да ту измењену листу затим, према препоруци Заштитника грађана, треба да усвоји Управни одбор РФЗО. РФЗО има рок од 60 дана да обавести Заштитника грађана о поступању по овим препорукама.

После сазнања да од 2012. године није у промету лек за одржавање хормонског статуса транс особа, као и жена којима је рађена хистероктомија и жена после менопаузе који се производио у Србији и налазио на А1 Листи лекова, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи у јулу 2019. године покренуо поступак контроле правилности и законитости рада органа надлежних за ову област.

Информације о разлозима вишегодишње недоступности лека Заштитник грађана је затражио од Агенције за лекове и медицинска средства, Републичког фонда за здравствено осигурање, Министарства здравља, Републичке стручне комисије за трансродна стања Клиничког центра Србије, у чијем саставу је Клиника за психијатрију, Кабинет за трансродна стања.

Заштитник грађана је на основу достављених одговора контролисаних органа утврдио да се лек за подизање нивоа естрогена више не производи у Србији, да се не може наћи у редовној продаји и да се повремено може купити код апотекара „на црно“ по много већим ценама од тржишних.

Заштитник грађана је током двогодишњег поступка контроле непрестано комуницирао са Министарством здравља, представницима Агенције за лекове и медицинска средства и РФЗО, и добио мишљење председнице Републичке стручне комисије за трансродна стања у којем је наглашено да је потребно да се хитно обезбеди снадбевање сличним леком.

Међутим, одлуку о стављању одређеног лека на Листу лекова доноси Централна комисија за лекове РФЗО која је у априлу 2021. године одлучила да одложи изјашњење о овом питању узевши у обзир, како су навели у одговору Заштитнику грађана, „мали број пацијената који би били кандидати за ове лекове“ и то што у Европи није регистрован ампуларни облик лека „estradiol“ већ само „estradiol valeratе“ таблете.

Подсећајући да је обавеза државних органа и установа да предузму све потребне мере да створе повољан амбијент за остваривање људских права, укључујући права особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, Заштитник грађана је упутио препоруку РФЗО о стављању лекова „estradiol“ и „estradiol valeratе“ на Листу лекова.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 1. априла и 14. маја 2021. године посету Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу ради праћења примене Правила Уједињених нација за поступање према затвореницама и примену ванзаводских мера према преступницама (тзв. Правила из Бангкока). О посети је сачињен извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према затвореницама.

КПЗ за жене у Пожаревцу и Управа за извршење кривичних санкција поступили су по свим препорукама Заштитника грађана, односно предузели су мере ради поступања по њима. Поступајући по препорукама обезбеђено је да лекар специјалиста неуропсихијатар чешће долази у Завод и Управи је достављен предлог за отварање радног места психијатра, ради запошљавања у стални радни однос. Новом систематизацијом радних места предвиђена су четири нова радна места за запошљавање службеника третмана. Даље, Завод је интерним процедурама регулисао претресе деце, уз обезбеђивање компетентности, професионалности и осетљивости и поштовање њиховог достојанства приликом претреса. Осуђеницама је омогућено да и током извршења дисциплинске мере упућивања у самицу остварују контакте са члановима породице. Такође, Завод је интерним процедурама предвидео да деца посетиоци простор у којем се обавља посета напусте пре осуђенице којој су дошли у посету, имајући у виду да крај посете може бити посебно тежак за децу и родитеље и да посматрање родитеља како одлази по наређењу затворског службеника може то додатно погоршати код деце.

КПЗ је предузео мере да се трудницама, дојиљама и осуђеницама са децом омогући учешће у радним и другим активностима које су прилагођене њиховим потребама и могућностима и Управи је доставио предлог да се систематизација радних места прошири радним местом васпитачице за јаслице, како би се створили услови за бригу о деци у одсуству непосредне мајчине бриге.

КПЗ је обавестио Заштитника грађана и да су кроз праћење посете НПМ-а, упознавање са Извештајем о посети и раду на отклањању уочених недостатака и унапређењу процеса извршења кривичних санкција према женама, запослени имали прилику да сагледају функционисање Завода са екстерне, неутралне, објективне и стручне стране, што процењују као корисно и неопходно да се и убудуће реализује.

Заштитник грађана Зоран Пашалић, руководилац НПМ-а Наташа Тањевић и стручни сарадници те службе, у пратњи лекара судске медицине Ђорђа Алемпијевића, извршили су ненајављену и детаљну контролу услова у којима бораве деца ометена у развоју у дому „Колевка“ у Суботици.

„У суботу 24. јула 2021. године проверавали смо да ли су услови у овом дому у складу са потребама деце ометене у развоју. С обзиром да је контрола била ненајављена сматрам да је оно што смо тамо затекли реално стање услова у том дому“, рекао је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

У Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ је смештено више од 100 деце са различитим врстама физичких и менталних инвалидитета а код неких су ти инвалидитети вишеструки, и свима њима је потребна посебна нега и брига, казао је Пашалић.

„Веома је тешко неку од те деце изместити у хранитељску породицу због потреба двадесетчетворочасовне нега медицинских стручњака из више области“, навео је Пашалић.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честитао је данас свим грађанима Србије исламске вероисповести Курбан-бајрам са жељом да предстојећи верски празник проведу са својим најмилијима у миру, здрављу и у духу обичаја.

„Међусобно поштовање, разумевање и толеранција су вредности које Курбан-бајрам негује и промовише, и то су оне традиционалне вредности које данас сви треба да чувамо и негујемо“, поручио је Пашалић у честитки.

Страна 9 од 508