a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија да се породица из Лебана чије је дете пронађено мртво у породичној кући налази на евиденцији надлежних органа и да је двоје старије деце раније измештено у хранитељске породице, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Центра за социјални рад Лебане и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана тражи од Центра за социјални рад Лебане да му у року од 15 дана достави податке о свим предузетим активностима у овом случају, посебно о евентуалним пријавама за насиље у породици.

Од МУП-а Заштитник грађана тражи да га у истом року, с обзиром на податке из медија да је полиција већ трагала за оцем због кривичних дела које је раније починио, извести да ли је било поступања органа МУП-а по евентуалним пријавама за насиље у породици настрадалог детета.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, на основу информација из медија да је жена која је убијена у Ваљеву више пута пријављивала насиље и прогањање од бившег партнера, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства унутрашњих послова и Министарства за бригу о породици и демографију.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да му у року од 15 дана достави детаљан извештај и документацију о поступању полиције у овом случају, а посебно да ли је убијена жена пријављивала ПУ Ваљево насиље од стране бившег партнера који је, према медијским информацијама, и раније пријављиван за партнерско насиље.

У изјашњењу Заштитнику грађана, МУП треба да наведе да ли су полицијски службеници о њеним пријавама обавестили надлежног дежурног тужиоца, и ако јесу, каква су упутства и инструкције добили од тужилаштва.

МУП треба да се изјасни и да ли је полиција имала информације о кретању и животу починиоца злочина након изласка из затвора, да ли је испитала све ризике по могућност да понови партнерско насиље и да ли је поступала у складу са тим проценама. Такође, МУП треба да се изјасни и да ли је ПУ Ваљево имала сазнања да је бивши партнер имао дозволу за поседовање и употребу ватреног оружја, као и да ли су му изречене мере надзора.

Заштитник грађана од Министарства за бригу о породици и демографију тражи да у року од 15 дана изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад у Ваљеву с обзиром да у медијима нема информација да ли је тај ЦСР имао сазнања којим облицима насиља убијена жена била изложена.

b_300_0_16777215_00_images_GS_IMG_20210517_143725_result.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 17. маја 2021. године контролну посету Геронтолошком центру у Крушевцу у циљу праћења поступања по препорукама које су овој установи упућене након посете у фебруару 2018. године, као и са циљем да се испита положај старијих у установама социјалне заштите домског типа, посебно у условима епидемије болести COVID-19. У посети, као члан тима НПМ учествовао је и лекар специјалиста психијатрије.

Тим НПМ-a је разговарао са директорком Геронтолошког центра и представницима надлежних служби о начину остваривања и поштовања основних права корисника у условима епидемије болести COVID-19, као и превентивним мерама које се спроводе у циљу заштите корисника. Такође, извршен је обилазак установе, пружене су све потребне информације и извршен увид у релевантну документацију.

НПМ похваљује чињеницу да су предузете значајне активности на унапређењу материјалних услова смештаја корисника, као и да се наставља са предузимањем истих, са циљем да се у потпуности омогући остваривање свих права корисника.

b_300_0_16777215_00_images_c_IMG_0498_result.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а обавио је 17. маја 2021. године ненајављену посету ПС Ћићевац која се налази у саставу ПУ Крушевац.

НПМ је током посете посветио пажњу начину на који се омогућава остваривање основних права задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, као и начину на који се информишу о својим правима. Тим је такође обишао просторију за задржавање како би проверио да ли је иста у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Професионално поступање полицијских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

 

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а поново је 17. маја 2021. године посетио Васпитно-поправни дом у Крушевцу. Ова посета је била ненајављена и обављена је како би тим НПМ проверио да ли су штићеници са којима је су обављени ненадзирани разговори током претходне посете, која је реализована 22. априла 2021. године, због тога трпели било какве последице. На основу обављених разговора, са задовољством се може констатовати да штићеници Дома нису имали никакве негативне последице због тога што су разговарали насамо са тимом НПМ о поступању према њима током извршења васпитне мере.

У тиму за посету је, поред представника Заштитника грађана, био и лекар специјалиста психијатрије.

Заштитник грађана Зоран Пашалић указао је данас, поводом годишњице ступања на снагу Европске конвенције о људским правима, да људска права не треба тумачити као неки апстрактан појам већ као конкретне проблеме или ситуације које појединац или група имају у друштву.

„Људска права нису саопштења, флоскуле или извештаји којима смо често обасути а да притом немамо конкретно решење за конкретан проблем било да је у питању појединачни или проблем одређених група. Људско право је, суштински, реаговање на проблеме које појединац или група имају у свакодневном животу. Решавање тих проблема је заштита људских права“, изјавио је Пашалић.

Заштитник грађана је навео да чврсто инсистира и да ће инсистирати на дословном поштовању људских права и њиховом тумачењу, указујући да заштита људских права значи поштовање свих права сваког појединца или група као и свих других слобода које им се могу ускратити.

„Подсећам да држава има упориште у Европској конвенцији да у кризним ситуацијама дерогира поједина права. Због тога тражим, као што сам и до сада чинио, да се све то сведе на потребан минимум како би увек дошао до изражаја претежни интерес појединца или група“, навео је Пашалић.

Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода ступила је на снагу 18. маја 1954. године.

Страна 9 од 500

panel flajer