a

Окружни затвор у Прокупљу прихватио је већину препорука Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) из Извештаја о посети овој установи од 24. и 25. октобра 2019. године и предузео низ активности за стварање бољих услова живота лица лишених слободе - избачени су непотребни лежајеви у просторијама у којима бораве, замењени душеци, а у исхрани повећана количина воћа у недељним јеловницима.

Обезбеђена је примена Закона о бесплатној правној помоћи у односу на лица лишена слободе, а након молбе НПМ Вишем суду у Прокупљу за доставу информација које су биле потребне ради потпуног сагледавања начина поступања према лицима у ОЗ Прокупље, биће реализоване и редовне посете судија за извршење кривичних санкција. ОЗ Прокупље је обезбедио информаторе за стране држављане који су преведени на неколико језика.

Заводу је од стране Управе за извршење кривичних санкција наложено да правилно документује повреде лица лишених слободе, обавезу лекара да унесе наводе лица о начину настанка, детаљно опише повреде и фотографише их и да изнесе своје мишљење о повезаности навода о настанку и повреда.

У одговору НПМ стоји и да су у оквиру пројекта Савета Европе израђени специјализовани програми за групни рад са осуђенима, као и да се преко Центра за обуку организују обуке за запослене за примену ових програма.

По сазнању добијених из медија, заштитник грађана Зоран Пашалић је контактирао групу наших грађана која је заробљена на грчко-бугарској граници, без наде да ће наставити путовање, како би се информисао о ситуацији у којој су нашли. Пашалић је потом замолио колеге омбудсмане у Бугарској и Грчкој и нашу амбасаду у Атини, да у складу са својим надлежностима, хитно реагују и помогну овој групи грађана, у којој се налазе и родитељи са бебама.

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи, а после информација из медија о породичном насиљу у којем је убијена једна жена, поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центра за социјални рад Параћин.

Од Министарства унутрашњих послова и Центра за социјални рад у Параћину, Заштитник грађана је затражио да најкасније у року од 15 дана доставе све информације и документацију о овом случају.

Од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Заштитник грађана је затражио да изврши надзор над радом Центра за социјални рад Параћин у овом случају и да достави извештај и документацију. Ради упознавања са свим чињеницама и околностима, Заштитник грађана је и од Основног јавног тужилаштва у Параћину затражио да достави информације о овом случају.

Након прикупљања свих одговара и документације Заштитник грађана ће одлучити о даљем поступку и о томе обавестити јавност.

b_300_0_16777215_00_images_olja_vebinar.jpegУ периоду ванредног стања Заштитник грађана je појачао надзор и продужио рад на готово 24 сата свих седам дана у недељи како би грађани Републике Србије могли да остваре своја права. Број обраћања грађана је вишеструко увећан, тако да је у овом периоду 3673 грађана затражило помоћ телефоном, а 1029 се обратило писаним путем, изјавила је генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић на вебинару Солидарност током пандемије – одговор цивилног друштва у локалној заједници.

Уочени су проблеми у остваривању људских права на локалу, нагласила је Јовичић и додала да су они били предмет посебног интересовања. Надлежним државним органима иницирана је измена прописа, након чега је омогућено неометано кретање деци и родитељима деце са аутизмом у време забране кретања, као и одржавање личних односа између детета и родитеља са којим дете не живи.

Такође, након иницијативе Заштитника грађана омогућено је кретање лицима која се брину о старима, непокретнима и особама са инвалидитетом током забране кретања, кретање жртвама насиља у време забране кретања ради заштите од насиља.

Све време трајања ванредног стања Заштитник грађана је контролним поступцима „на терену“ вршио проверу услова у којима се налазе грађани, а посебно рањиве групе међу којима су деца, особе са инвалидитетом, Роми, мигранти, као и лица лишена слободе, истакла је Јовичић.

Заштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је данас са амбасадором Краљевине Данске у Србији Њ. Е. Андерсом Хоугором (H.E. Mr. Anders Christian Hougård) о надлежностима и овлашћењима Заштитника грађана, као и активностима које ова институција спроводи у заштити људских и мањинских права.

b_300_0_16777215_00_images_20200612_PasalicDanskiambasador.jpegТоком размене искустава у заштити људских права Пашалић се захвалио амбасадору на досадашњој помоћи Краљевине Данске поготово у јачању капацитета Заштитника грађана за остваривање својих надлежности у области промоције и заштите људских права, владавине права и правне сигурности грађана. Уз посредовање Данског института за људска права Заштитник грађана је 2018. године у сарадњи са Удружењем за ревизију приступачности спровео пројекат Приступачност за све са циљем унапређења приступачности објеката за особе са инвалидитетом у локалним самоуправама.

Заштитник грађана је упознао амбасадора и са Споразумом о успостављању платформе за евиденцију случајева угрожавања безбедности и притисака на новинаре и остале медијске актере који је крајем маја потписао са представницима медијских удружења и асоцијација и новинских синдиката.

Заменици заштитника грађана Слободан Томић и др Наташа Тањевић и генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Oља Јовичић састали су се данас са представницима Европске мреже за надгледање избора (ENEMO) поводом предстојећих парламентарних избора у Републици Србији. Представнике међународне посматрачке мисије занимао је досадашњи ток изборног процеса, а посебно заштита права националних мањина, особа са инвалидитетом и осталих рањивих друштвених група.

b_300_0_16777215_00_images_20200612ENEMO.jpegДр Наташа Тањевић је истакла да је Заштитник грађана апеловао још од самог расписивања парламентарних избора у Србији на органе јавне власти који учествују у организацији изборног процеса, да поштујући законе обезбеде предвиђене услове и испуне обавезе, како би сви држављани Републике Србије у пуној мери остварили своје бирачко право. Такође, упознала је представнике ENEMO са начином и условима који су неопходни да се изборни процес спроведе у заводима за извршење кривичних санкција, како би своје бирачко право остварила и лица лишена слободе, као и са препорукама Заштитника грађана које су се односиле на остваривање изборних права лица лишених слободе.

Када је реч о особама са инвалидитетом, представници Заштитника грађана су указали да усвојена Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године као општи циљ поставља изједначавање могућности особа са инвалидитетом у уживању свих грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права, уз пуно поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота. У мишљењу на Нацрт ове стратегије, Заштитник грађана, је, између осталог, указао на потребу за изменом прописа како би се уклониле препреке за политичко учешће особа са интелектуалним и психосоцијалним тешкоћама и остваривање њихових права. Заштитник грађана ће пратити степен остваривања наведене стратегије и наставити да указује надлежним органима на потребу унапређења и усклађивања нормативног оквира у овој области са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом како би особама са инвалидитетом билo осигурано уживање свих људских права и основних слобода на једнакој основи са другима. У свом раду, Заштитиник грађана истиче да сваки грађанин има право да учествује у вођењу јавних послова, да бира и да буде биран у органе власти.

Представници међународне посматрачке мисије упознати су са тим да је Заштитник грађана указао и на обавезу употребе језика националних мањина у службеној употреби, као и на обавезу заступљености представника националних мањина у органима за спровођење избора у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе.

На крају састанка, истакнуто је да институција Заштитника грађана са пажњом прати поступање свих органа који су укључени у спровођење предстојећих избора у циљу заштите изборних права грађана.

Страна 4 од 452