a

Комисија Републичког фонда за здравствено осигурање за лечење урођених болести метаболизма је на електронској седници, одржаној 24. јануара 2020. године, донела одлуку о започињању лечења девојчице, која болује од најтежег облика спиналне мишићне атрофије, леком „Спинраза“.

Према даљим информацијама, ради што ранијег започињања терапије, девојчица ће бити пребачена на Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, док Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине не обезбеди формалне и техничке услове за набавку и примену наведеног лека.

Одлука о започињању лечења је донета 7 дана након што је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Републичког фонда за здравствено осигурање, по сопственој иницијативи, а на основу сазнања добијених из медија да девојчица из Црвенке, која болује од најтежег облика спиналне мишићне атрофије (СМА), од априла 2019. године лежи на Одељењу интензивне неге Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и још увек није ушла у програм за добијање лека, који зауставља прогресију ове ретке и тешке болести.

 

С обзиром да се корисницима станова у приватном власништву на неодређено време враћа обрачун закупнина на пређашњи начин, чиме ће закупнине бити значајно смањене у односу на тренутни износ обрачуна закупнине, као и да је број улазака власника у стан сведен на минималан број годишње, захваљујемо се на великом доприносу Заштитника грађана у решавању наших проблема, стоји у писму Удружења грађана за заштиту права заштићених станара у приватном власништву Србије које је данас упућено заштитнику грађана Зорану Пашалићу.

Повод за обраћање Удружења је усвајање Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи од 3. фебруара 2020. године којим је прописано да престаје да важи члан 140. Закона о становању и одржавању зграда и да се за коришћење стана у својини грађана, задужбина и фондација, плаћа месечна закупнина на основу површине стана, квалитета зграде и стана, што поново омогућава индивидуализацију конкретне закупнине, како је то било предвиђено раније важећим Законом о становању. Истим Законом о изменама и допунама закона о планирању и изградњи, прописано је и да је закупац стана у својини грађана, задужбина и фондација дужан да омогући власнику стана улазак у стан једном годишње ради увида о начину коришћења стана, за разлику од раније важеће одредбе Закона о становању и одржавању зграда која је предвиђала да власник стана може да ући у стан најмање два пута годишње.

b_300_0_16777215_00_images_20200205_SastanakSE.jpegЗаменици заштитника грађана Слободан Томић и Јелена Стојановић и генерална секретарка Оља Јовичић са сарадницама састали су се данас са шефом Одељења против говора мржње Савета Европе Стефаном Валентијем, његовом сарадницом Ангелом Лонгом и пројектним тимом пројекта ,,Промоција различитости и равноправности“, који се спроводи у оквиру друге фазе Заједничког програма Европске Уније и Савета Европе Хоризонтална средства за Западни Балкан и Турску (Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey). На састанку је било речи о активностима посвећеним унапређивању положаја ЛГБТИ особа и националних мањина, које би се реализовале у оквиру поменутог пројекта на предлог Заштитника грађана, као и о планираним активности у оквиру регионалне компоненте пројекта.

Јелена Стојановић поздравила је подршку Савета Европе у овом пројекту и активности посвећене унапређивању положаја ЛГБТИ особа, док је Оља Јовичић нагласила значај пројектних активности које је Заштитник грађана предложио у области унапређења положаја националних мањина.

Представници Савета Европе истакли су значај дугогодишње сарадње са Заштитником грађана. Од великог је значаја када Заштитник грађана укаже на конкретне видове кршења људских права осетљивих друштвених група са којима се сусреће у свом раду, истакао је Стефано Валенти.

Пројекат се реализује у циљу подршке спровођењу препорука Европске комисије против расизма и нетолеранције и Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе у вези са питањима заштите националних мањина, ЛГБТИ особа, антидискриминације, спречавања говора мржње. Активности које је предложио Заштитник грађана потпадају под пројектне компоненте.

Пошто је из средстава јавног информисања дошао до сазнања да су на седишту Хрватског културног друштва у Новом Сланкамену, непознате особе ноћас поломиле прозоре и на фасади зграде исписале четири слова „С“, Заштитник грађана обратио се Министарству унутрашњих послова.

На основу информација којима располаже Заштитник грађана, а имајући у виду специфичност ситуације, Заштитник грађана тражи од МУП-а да га обавести о свим релевантним чињеницама и околностима тог догађаја, као и мерама које су предузете, најкасније у року од 15 дана од дана пријема акта. Након одговора министарства, Заштитник грађана ће одлучити о даљем току поступка и потреби предузимања мера из своје надлежности.

Подсећамо да је Заштитник грађана и раније упозоравао и реаговао на појаву графита који подстичу националну или верску нетрпељивост. Заштитник грађана је мишљења да је правовремено реаговање и предузимања превентивних мера од великог значаја како би се спречила могућност да овакви инциденти добију веће размере.

b_300_0_16777215_00_images_20200130_Prijem.jpegНа повреду права из области здравствене заштите и пензијског и инвалидског осигурања, радног односа, као и на рад судова, на неизвршење судских одлука, на рад Пореске управе и на егзистенцијалне проблеме су се данас грађани највише жалили заштитнику грађана Зорану Пашалићу у оквиру активности „Отворена врата“, када заштитник грађана лично разговара са грађанима незадовољних радом органа јавне власти у Србији. Данашња „Отворена врата“ организована су први пут ове године, а свеукупно више од 25 пута, током којих је Зоран Пашалић разговарао са више од две хиљаде грађана из Београда и унутрашњости.

Овај вид комуникације са грађанима омогућава заштитнику грађана непосредан и прецизнији увид у свакодневне проблеме грађана са којим се суочавају због кршења њихових загарантованих људских и мањинских права.

Поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, покренут по сопственој иницијативи Заштитника грађана због погибије двојице радника, турских држављана на градилишту у месту Чортановци 31. октобра 2019. године, резултовао је подношењем кривичних и прекршајних пријава у том случају.

Инспекторат за рад обавестио је Заштитника грађана да је Основном јавном тужилаштву у Инђији поднео кривичну пријаву против физичког лица које је управљало краном, као и против непосредног руководиоца настрадалих радника. Истовремено, поднет је и захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица у правном лицу који није извршио пријаву радова надлежној инспекцији рада на прописан начин и у прописаном року, као и против послодавца који је радно ангажовао настрадале раднике, држављане Турске Републике, због тога што претходно није за исте прибавио радну дозволу сходно Закону о запошљавању странаца. Заштитник грађана је након наведеног изјашњења, обуставио поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад.

Подсећамо, одељење за хитно поступање Заштитника грађана је, поступајући по сопственој иницијативи, а након информације у средствима јавног информисања о погибији радника у Чортановцимa, истог дана, када се трагедија догодила покренуло поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Контролисани орган најпре је Заштитнику грађана доставио изјашњење из кога произилази да је надлежни инспектор рада извршио ванредни инспекцијски надзор истог дана када је дошло до погибије двојице радника и да је изрекао усмену забрану рада коришћењем корпе на камионској аутодизалици.

Након захтева за додатним изјашњењем које је упутио Заштитник грађана, Инспекторат за рад је 28. јануара 2020. године обавестио овај орган о подношењу кривичних и прекршајних пријава, чиме су се стекли услови да Заштитник грађана обустави поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад.

Страна 4 од 433