a

b_300_0_16777215_00_images_20190807_psplana.jpegТим НПМ-а посетио је данас Полицијску станицу Велика Плана, која је у саставу Полицијске управе у Смедереву.

Током ненајвљене посете, чланови НПМ тима остварили су успешну сарадњу са полицијским службеницима, који су им омогућили увид у тражену документацију у предметима о задржавању лица и у предметима који се односе на примену средстава принуде. Омогућен им је такође и разговор са полицијским службеницима, као и обилазак просторија за задржавање лица, којих у станици има две, и у којима, током посете чланови НПМ тима нису затекли лица на задржавању.

У складу са устаљеном праксом, НПМ ће о учињеној посети сачинити извештај и надлежнима упутити одговарајуће препоруке.

Заштитник грађана је 19. јула 2019. године, поступајући по сопственој иницијативи, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине а поводом објављивања видео снимка у коме је приказано неприкладно понашање запослене у тој установи према штићеницима Центра.

Контролисани орган је доставио тражено изјашњење и копију целокупне документације у остављеном року из кога је Заштитник грађана утврдио да је Центар за заштиту одојчади деце и омладине поступио у складу са важећим прописима и предузео мере ради санкционисања запослене и лица које је сачинило снимак који је објављен у медијима.

Заштитник грађана је 5. августа 2019. године обуставио поступак након што је утврдио напред наведено.

 

Окружни затвор у Крагујевцу поступио је делимично по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су му упућене након контролне, најављене посете НПМ-а обављене 29. јануара 2019. године.

b_300_0_16777215_00_images_20190801OZKragujevac.jpegУ одговору Окружног затвора достављеном НПМ-у, наводи се да је Окружни затвор поступио по препоруци НПМ и да ће убудуће први лекарски преглед по пријему обухватити преглед свих телесних предела са посебним освртом и фотографисањем повреда, те да ће обавештавати јавно тужилаштво уколико постоји сумња да је реч о повредама које указују на злостављање. У одговору је наведено и да је медицинско особље прошло потребне обуке које су за такву врсту прегледа и поступања потребне.

У складу са препорукама, обављена је дезинсекција спаваоница, док су у притвору окречене собе и санирано заједничко купатило. Започет је и поступак за санацију крова и, како се у одговору наводи, у току је прикупљање понуда извођача радова.

Завод, међутим, не може да поступи у складу са препоруком НПМ-а и да обезбеди редовне здравствене прегледе запослених, јер за то нема потребних средстава. Такође, наводи се у одговору, завод није у могућности да повећа степен радног ангажовања осуђених из затвореног одељења и притвореника, будући да за то нема псолова, нити техничких услова где би те послове могли да обављају, а да то не изискује додатне услове у смислу безбедности.

НПМ је претходни пут посетио Окружни затвор у Крагујевцу 2013. године. Последња посета била је редовна посета обављена у циљу системске контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе. О посети је сачињен Извештај са приказом утврђеног стања и препорукама за отклањање уочених недостатака.

У оквиру редовне активности „Дан отворених врата“ заштитник грађана Зоран Пашалић састао се данас са грађанима који су желели да о својим проблемима разговарају лично са њим. Њихове притужбе углавном су се односиле на рад правосудних органа, на кршења права у области права детета и стамбеног збрињавања.

b_300_0_16777215_00_images_31072019_1_prijem_.jpegМеђу грађанима који су се данас обратили заштитнику грађана били су и мештани лазаревачког села Дудовица који захтевају помоћ институције у решавању проблема који им отежава и онемогућава свакодневно функционисање. Реч је о њиховом захтеву да се асфалтира пут за Липовицу, због чега су се већ обраћали општини, али од надлежних, како су навели, до сада нису добили одговор. Мештани села Дудовица већ су се раније обраћали Заштитнику грађана због поправке разрушеног моста који је до недавно био једини прелаз преко реке и најкраћи пут до њива које обрађују.

b_300_0_16777215_00_images_31072019_prijem_.jpegЗаштитник грађана се са овим проблемом упознао непосредно, тако што је више пута изашао на терен, а поступак контроле законитости рада надлежних у том случају је још увек у току. Грађани су обавештени о досадашњим и активностима које ће Заштитника грађана предузети у предстојећем периоду.

Активност „Дан отворених врата“ од почетка ове године одржана је осам пута, а током данашњих састанака Пашалић је разговарао са двадесет грађана.

Удружење „Посматрачи националних механизама за превенцију тортуре“ (Observatory of national preventive mechanisms against torture - NPM Obs.) објавило је, уз сагласност НПМ-а, Извештај о посети Националном механизму за превенцију тортуре Републике Србије. Извештај се односи на 2017. и 2018. годину, током којих су Посматрачи два пута били у посети Заштитнику грађана и посматрали рад НПМ-а. На основу тога у Извештају су изнета запажања и сугестије које би НПМ Србије могао да размотри у циљу унапређења методолошког приступа приликом посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе.

Делегација Посматрача се током прелиминарне посете у јуну 2017. године састала са запосленима у Националном механизму за превенцију тортуре Заштитника грађана, представницима Покрајинског омбудсмана, представницима удружења која сарађују са Заштитником грађана у обављању послова НПМ-а, државним органима у чијој су надлежности установе које посећује НПМ и другим актерима. Током главне посете, у јуну 2018. године, делегација Посматрача НПМ-а је пратила НПМ Републике Србије у посетама Специјалној болници за психијатријске болести Ковин, Казнено-поправном заводу у Београду – Падинској Скели и Полицијској станици Земун, као и припреме ових посета и извештавање о њима.

Извештај о посети Републици Србији је од изузетног значаја за НПМ Републике Србије, јер је то први извештај овог типа Посматрача НПМ-а. Чланови НПМ тима ће размотрити предлоге из Извештаја НПМ Посматрача, будући да ће они несумњиво допринети унапређењу њиховог рада.

Посматрачи НПМ-а је међународна непрофитна организација, која националним механизмима за превенцију тортуре нуди могућност за независан увид и анализу њихових капацитета за ефикасно спровођење задатака додељених Опционим протоколом уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

b_300_0_16777215_00_images_leskovac1.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да је институција Oмбудсмана у претходних 10 година, примила 725 притужби становника Лесковца, које су се по његовим речима, углавном односиле на правно-имовинску и социо-економску сферу.

Пашалић је после разговора са грађанима Лесковца, представницима градске власти, невладиних организација, јавних установа и предузећа, казао да се број притужби становника тог града из године у годину смањује и да се у већини случајева тичу проблема који нису типични само за Лесковац, већ за целу Србију.

b_300_0_16777215_00_images_leskovac2.jpegТранзиција и прелазак на један потпуно другачији имовински систем донео је многе проблеме. Грађани у Лесковцу, као и у другим градовима, жале се такође и на окружење и на дивље депоније. Он је рекао да се у случајевима када је сарадња са локалном самоуправом добра, проблеми који се односе на власт на локалу, врло брзо могу решавати.

Међутим, највеће проблеме имамо са локалном самоуправом, а не мислим ту на Лесковац. Једино упорност, више долазака и већи број разговора дају резултат. Уколико неко не отвори ка грађанима него помисли да је ту себе ради, тешко да ће стање у локалној самоуправи бити добро и да ће грађани бити задовољни, навео је Пашалић.

По његовим речима, грађани Србије "запањујуће мало знају" о овлашћењима Заштитника грађана. Измене и допуне Закона о Заштитнику грађана требало би да појачају капацитете институције омбудсмана, али је мени циљ да у време трајања мандата решим неке системске проблеме који ће решити поједине појединачне проблеме или да преко појединачних проблема решим неке системске проблеме, што нимало није лако, рекао је Пашалић.

Навео је да му тренутно у раду највише сметају покушаји политизације рада Заштитника грађана. Знам да ћу променити ту визуру на Заштитника грађана као политичко тело. Заштитник грађана није невладина организација нити организација цивилног друштва, већ државна институција, али независна, која полаже рачуне једино Скупштини Србије, рекао је Пашалић.

b_300_0_16777215_00_images_leskovac3.jpegНаводећи да је Лесковац девети град у коме су грађани имали прилику да непосредно разговарају са заштитником грађана, у претходних годину дана, Пашалић је најавио да ће до краја године "Дан Заштитника грађана" бити организован у још четири града, али да ће посете и убудуће бити организоване јер како је додао, немају сви грађани прилику да дођу у Београд у седиште институције.

Заштитник грађана Зоран Пашалић и градоначелник Лесковца Горан Цветановић данас су у том граду присуствовали отварању обновљених просторија Центра за социјални рад.

Посета  Лесковцу реализована је у оквиру пројекта Повећање доступности Заштитника грађана грађанима који живе у унутрашњости Србије. Пројекат спроводи Заштитник грађана Републике Србије уз финансијску подршку амбасаде Републике Бугарске у Србији

 

Страна 11 од 416