a

Капацитети локалних самоуправа, као и свест о улози коју имају у процесу инклузије Рома и Ромкиња су оснажени, али у недовољној мери за ефикасно спровођење мера. Напретку су допринеле мере јавне политике у вези унапређења положаја Рома, али велики је проблем што се Акциони план за спровођење Стратегије за социјално укључивање за период 2017-2018. година је истекао, а са доношењем новог се касни већ годину дана, истакла је в.д. помоћника генералног секретара Заштитника грађана Јабланка Табаш на данашњем представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о спровођењу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња са препорукама.

b_300_0_16777215_00_images_20191211Izvestaj.jpegБудући да у свом раду посебну пажњу посвећује заштити Рома и да је Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња одређен као орган који прати спровођење мера, Заштитник грађана израдио је Посебан извештај са циљем унапређења остваривања мера датих у Стратегији и у Акционом плану и указивања на недостатке уочене у примени. У својим главним оценама, посебан извештај упозорава да су, према свим показатељима, Роми и даље друштвена група која се налази у најнеповољнијем социјалном, економском и образовном положају. Представници Заштитника грађана су у сарадњи са невладином организацијом А11 - Иницијатива за економска и социјална права, испитивали ставове суграђана ромске националности о мерама унапређења њиховог положаја, а за потребе тог истраживања обишли су двадесет јединица локалне самоуправе широм Србије. Истовремено прикупљени су подаци од носилаца мера, градских и општинских управа, школских управа, филијала и испостава Националне службе за запошљавање, центара за социјални рад и домова здравља и других органа јавне власти у вези са остваривањем права грађана ромске националности. Истраживање је вршено у области образовања, становања, запошљавања, здравља и социјалне заштите.

Шеф Представништва УНХЦР-а у Србији Ханс Фридрих Шодер је изразио наду да ће резултати Посебног извештаја Заштитника грађана са препорукама утицати на даље политике унапређења положаја Рома у Србији, посебно за интерно расељене Роме са Косова и Метохије.

Данило Ћурчић из А11 – Иницијативе за економска и социјална права је нагласио да позитивни ефекти стратегије најспорије стижу до најугроженији Рома, док је правна координаторка НВО А11 Милијана Трифковић навела да интерно расељени Роми са АП Косова и Метохије и даље суочавају са проблемима пријаве боравишта и пребивалишта.

Поводом Међународног дана људских права, данас је у Београду одржана конференција „У праву си!“ у организацији Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије, којој је присуствовала генерална секретарка Стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић.

Борба против дискриминације и подизање свести о значају толеранције остају један од приоритета у наредном периоду, једна је од порука са конференције.

На конференцији су говорили и стална координаторка УН у Србији Франсоаз Жакоб, шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици, шеф Мисије Савета Европе у Београду Тобиас Флесенкемпер, шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио, који су указали на значај Универзалне декларације о људским правима коју је усвојила Генерална скупштина УН 1948. године и оценили да је у претходном периоду на том пољу у Србији остварен одређен напредак.

Посетом Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину, представници Заштитника грађана из Одељења националног механизма за превенцију тортуре и Сектора за права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом обележили су Међународни дан људских права, желећи да укажу на значај дечје и адолесцентне психијатрије и проблеме са којима се деца и млади са неуролошким, интелектуалним и менталним потешкоћама, као и њихови родитељи, суочавају у све већем броју и на све млађем узрасту.

b_300_0_16777215_00_images_20191210_klinika.jpegКлиника представља највећу установу за дечју и адолесцентну неурологију и психијатрију на Балкану и јединствена је по примени концепта неуропсихијатрије у земљи, а истовремено је и центар за ретке неуролошке болести, наставна база катедри за неурологију и психијатрију Медицинског факултета Универзитета у Београду и седиште Друштва за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије. Јединственост ове установе је у могућности комплетне дијагностике коморбидитета тј. удружених симптома из области неуролошких и психијатријских поремећаја, пре свега первазивних развојних поремећаја, а који су својствени дечјем и адолесцентном добу.

Руководство Клинике упознало је представнике Заштитника грађана са историјатом Клинике, организацијом рада и значајем ове установе у систему здравствене заштите. Наглашено је да је Клиника пацијентима на располагању 24 сата свакога дана у години, да је за школску децу организована настава, као и да се на Клиници лече и пацијенти из појединих земаља у региону. Представници Заштитника грађана обишли су просторије Клинике и смештајне капацитете за боравак деце са њиховим пратиоцима током лечења у овој установи. Током посете запослени су пренели НПМ тиму да постоји потреба за повећањем капацитета тј. броја лежајева за психијатријске пацијенте, будући да их тренутно има свега десет. Указали су такође и на потребу за отварањем дневне болнице за психијатријске пацијенте у склопу ове установе, у којој би се одвијале и едукације родитеља.

 

b_300_0_16777215_00_images_20191211_udruzenje_.jpegПредставници Стручне службе Заштитника грађана посетили су Геронтолошки центар Вождовац и разговарали о остваривању права одраслих и старијих особа, корисница и корисника смештених у ову установу и важности активног старења са управницом, социјалном радницом, радним терапеутом и самим корисницима ове установе. Реч је о установи која прима 270 корисника из целе Србије, у 4 павиљона у којима се смештају особе, у зависности од процене њихових потреба, од којих су неки са отежаном и смањеном покретљивошћу, али и они којима је потребна здравствена нега и медицински надзор 24 часа. Корисницима се пружају услуге социјалне, здравствене заштите, психо-социјална подршка и радно-окупациона терапија.

- - - - - - -

Представљен рад Заштитника грађана на скупу Савеза слепих Србије

Представник Стручне службе Заштитника грађана је на скупу под називом ,,Оснаживање слепих и слабовидих жена у борби против дискриминације, насиља и за равноправан положај у друштву“, у организацији Општинске организације Савеза слепих Србије Палилула, представио рад и надлежности Заштитника грађана. Он је упознао присутне са активностима Заштитника грађана на унапређењу и заштити права особа са инвалидитетом, као и на који начин и када могу да се обрате за помоћ или савет овом органу.

- - - - - - -

 Годишњица Саветовалишта за ЛГБТ+ особе

Представница Стручне службе Заштитника грађана учествовала је на догађају поводом обележавања годишњице рада Саветовалишта за ЛГБТ+ особе. Удружење „Да се зна!“ је, у сарадњи са општином Врачар и УК Божидарац отворило Саветовалиште за ЛГБТ+ особе у децембру 2018. године, као део пројекта ,,Јавно заступање у локалним заједницама“, спроведеног уз подршку Траг фондације, у оквиру кога је спроведено више од 90 индивидуалних психолошких саветовања. У Саветовалишту, које је постало сигуран простор за сваку ЛГБТ+ особу се одржавају и едукације и неформални разговори, спроводи индивидуално психолошко саветовање. Премијерно је приказана и изложба „LGBTQ Romi“ аутора Франка Васића.

b_300_0_16777215_00_images_20191211_Pazar.jpegПредставници институције Заштитника гарађана поводом Међународног дана људских права, посетили су Дом здравља у Новом Пазару где су са челницима ове институције разговарали о могућностима остваривања права деце са сметњама у развоју на стоматолошке услуге. Констатовано је да је велики проблем у остваривању права ове деце у недостатку специјализованих стоматолошких установа које обављају интевренције под тоталном анестезијом. Забрињавајуће је да у Србији такве услуге пружа само Стоматолошки факултет у Београду.

Међународни дан људских права управо је прилика да Заштитник грађана скрене пажњу на мање видљиве проблеме са којима се суочавају грађани Србије у остваривању својих права.

 

Међународни дан људских права грађани Србије у великом броју и ове године дочекују суочени са нарушеним или тешко остваривим правима у области економских, социјалних и имовинских права. Нетолеранција и насиље креира недовољно безбедну средину и тражи додатне напоре државе и друштва како би права сваког појединца била у пуној мери остварена, оценио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Mеђународног дана људских права, који се обележава на дан потписивања Универзалне декларације о људским правима - основа и гаранта модерног концепта људских и мањинских права и слобода.

Остваривање права на образовање, запослење, здравствену и социјалну заштиту, здраву животну околину и остала права која нам држава гарантује, о којима свакодневно разговорам са грађанима, чине потпуним живот грађана. Грађани, међутим, упозоравају на свакодневне повреде њихових права и слобода, захтевајући да се у њиховом свакодневном животу поштују зајамчена права, изјавио је Пашалић и додао да при том не смемо заборавити на темељну вредност сваког права – поштовање достојанства сваке личности, али и недискриминацију, толеранцију и солидарност, о чему најчешће говоре управо најрањивије друштвене групе.

Поражавајуће је да свако шесто дете у Србији корисник услуга социјалне заштите. Износи дечјег додатка и новчане социјалне помоћи не могу обезбедити ни најосновније дечје потребе, а Заштитник грађана годинама уназад упозорава на недовољан број услуга и сервиса за децу. У области породичних односа и родне равноправности, пажња институције је усмерена на проблем насиља. Упркос бројним, па и личним залагањима, иницијатива Заштитника грађана „Учинимо насиље видљивим“, још увек није добила подршку надлежних.

Страна 11 од 432