a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у јануару 2021. године Окружни затвор у Новом Саду у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака о посети Републици Србији из 2017. године.

У одговору ОЗ Нови Сад на препоруке из Извештаја НПМ-а наведено је да је ради одржавања адекватних хигијенских услова смештаја Одељења притвора, замењено 36 душека и да је у току набавка нове количине из интерне производње. Врши се замена дотрајалих санитарних уређаја и редовно спроводе дезинскеција и дератизација. У протеклом периоду Завод је обезбедио средства за израду пројектне документације за нову притворску јединицу, већих капацитета, која ће испуњавати све прописане стандарде.

Притворена лица су била радно ангажована на радовима у Одељењу притвора (кречење, замена расвете, вентилације и намештаја), одржавању заједничких просторија, сервирању оброка, дељењу пакета и поште, као и у заводској библиотеци приликом издавања књига. Додатно су притворенице ангажоване на уређењу екстеријера и ентеријера, а омогућено им је и да се баве хортикултуром. Обезбеђено је информисање путем ТВ и радио програма, дневне и недељне штампе, као и коришћење књига из библиотеке, спортске активности и одлазак у затворску цркву. Најављено је да ће приликом изградње нове притворске јединице спортске активности заузети значајно место.

У одговору ОЗ је наведено да је реорганизован рад Службе за здравствену заштиту, како би први преглед новопримљених лица био обављен у року од 24 часа од пријема у Завод. Припадници Службе за обезбеђење и друго немедицинско особље присуствују прегледима једино по захтеву лекара, о чему се води евиденција. Од стране Управе за извршење кривичних санкција достављени су стандардизовани обрасци за регистровање повреда, са шемом тела.

Предузете су мере ради додатног упошљавања извршилаца у службама, примљено је 11 приправника у Службу за обезбеђење, а у процедури је расписивање конкурса за још 2 медицинска техничара.

Имајући у виду да је НПМ констатовао пренасељеност Одељења притвора и уочио да се поједина лица налазе у притвору у дужем временском периоду, Извештај о посети је достављен и Вишем суду у Новом Саду, како би тај орган и основни судови на том подручју имали у виду наведене чињенице приликом одређивања мере притвора.

 

Заштитник грађана вршиће функцију националног независног механизма за праћење спровођења Kонвенције УН о правима особа са инвалидитетом, одређено је Акционим планом за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији од 2020. до 2024. године.

Заштитник грађана је Акционим планом одређен да буде и један од партнера у спровођењу активности посвећених креирању и спровођењу акционог плана за приступачност.

Акциони план, који је Влада Републике Србије усвојила почетком априла ове године, односи се на период од 2021. до 2022. године, а Заштитник грађана је давао нормативна мишљења у процесу припреме овог стратешког документа.

У Акциони план је уврштен предлог Заштитника грађана о реформи законског оквира у области пословне способности како би се обезбедило да особе са инвалидитетом уживају сва права равноправно са другим грађанима и успостављање система одлучивања уз подршку које замењује старатељску заштиту.

Према предлогу Заштитника грађана, Акционим планом је предвиђено и омогућавање веће доступности услуга заштите сексуалног и репродуктивног здравља девојчицама, девојкама и женама са инвалидитетом, као и креирање мултидисциплинарних обука у вези начина приступа, збрињавања и пружања здравствених услуга за особе са инвалидитетом и реализација тих обука.

Заштитник грађана је предложио, а Влада Републике Србије уврстила у Акциони план, интензивирање услуга додатне подршке ученицима са сметњама у развоју и са инвалидитетом, посебно на локалном нивоу.

Део Акционог плана у оквиру мера активне политике запошљавања особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада, по предлогу Заштитника грађана, постала је и израда анализе о утрошку средстава Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у периоду 2009. до 2020. године.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, после сазнања из медија да је дете ромске националности злостављано након привођења у полицијску станицу у Брусу услед чега се онесвестило, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана тражи од МУП-а да му у року од 15 дана достави информације и релевантну документацију о активностима које су предузете како би се проверили наводи о могућем прекорачењу овлашћења полицијског службеника ПС Брус, као и о мерама које су предузете уколико је утврђена његова одговорност.

Од МУП-а Заштитник грађана тражи и да га извести да ли су тачни наводи да је дете приведено без родитељске пратње и да је саслушано без присуства лица обученог за рад са малолетницима.

b_300_0_16777215_00_images_IMG_0290_result.jpegЗаштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре обавио је почетком априла посету Дому за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић” у Стамници, како би испитао поступање према лицима са менталним и интелектуалним потешкоћама у време пандемије болести КОВИД-19, посебно у погледу њихове здравствене, правне и третманске заштите, као и могућности изласка из установе и остваривања контаката са породицом и пријатељима.

b_300_0_16777215_00_images_IMG_0293_result.jpegУ тиму је поред запослених из Заштитника грађана била и представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији и лекар специјалиста психијатар
Тим је разговарао са руководством установе и запосленима о начину остваривања и поштовања основних права корисника у условима епидемије болести COVID-19, као и превентивним мерама које се спроводе у циљу заштите корисника. Пружене су тражене информације и извршен увид у релевантну документацију. Разговори са појединим корисницима су обављени у дворишту Установе.

О посети ће бити сачињен извештај.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у периоду од октобра до децембра 2020. године седиште ПУ за град Београд и више полицијских станица, ради праћења поступања према доведеним и задржаним лицима у вези са поштовањем основних права: права на приступ адвокату и лекару, права да се блиска особа обавести о лишењу слободе и упознавање са правима. У Одељењу притвора ОЗ Београд тим НПМ-а је разговарао са више притвореника који су у претходном периоду примљени у Завод на околности поступања полиције.

О посети је сачињен Извештај са пет препорука ПУ за град Београд, које се односе на унапређење поступања у погледу обавештавања задржаних лица о њиховим правима и вођења документације о задржавању, обавештења блиске особе, начина обављања лекарских прегледа, обезбеђивања постељине и одговарајуће исхране.

Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да је начелник ПУ за град Београд депешом пренео препоруке свим посећеним полицијским станицама и наложио да са њима упознају све полицијске службенике и предузму активности ради њихове примене. Полицијске станице су, како се наводи у акту органа, одговориле да су упознате са препорукама и да у потпуности поступају по њима.

Заштитник грађана Зоран Пашалић затражио је од Министарства за бригу о породици и демографију, које је преузело део надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, да стави ван снаге радни налог упућен пре три године свим центрима за социјални рад у Србији према којем су, између осталог, дужни да децу која живе и раде на улици по хитном поступку одузимају од родитеља и покрећу судске поступке за одузимање родитељског права.

„Поново наглашавам да аутоматско одузимање деце није решење јер је потребно утврдити да ли се ради о трговини људима, што подразумева злоупотребу деце и кршење њихових права, или та деца немају од чега да живе. Надлежни органи треба да се усмере на то да утврде и отклоне узроке који су довели до тога да деца буду на улици, а не на последице“, изјавио је Пашалић поводом 12. априла - Међународног дана деце укључене у живот и/или рад на улици.

Заштитник грађана је прошле године утврдио да Министарство за рад упућивањем радног налога у мају 2018. године поступа супротно Конвенцији о правима детета Уједињених нација а центре за социјални рад усмерава на незаконито поступање. То министарство је 2020. године одбило да поступи по препоруци Заштитника грађана за укидање овог налога.

Проблем “деце улице“ не може да се посматра само као проблем Министарства за бригу о породици и демографију. То је питање и за Министарство унутрашњих послова које треба да утврди организаторе просјачења и процесуира одговорне где томе има места, али и за цело друштво - од појединаца који треба да се укључе у примећивање деце која раде и живе на улици и пријаве надлежним органима до центара за социјални рад који треба да обезбеде подршку породицама за излазак из сиромаштва или за јачање родитељских капацитета, наводи Пашалић.

Поред физичког рада, главни проблеми деце укључене у живот и рад на улици су екстремно сиромаштво и нередован приступ образовању, који су врло често праћени дискриминацијом, као и „дечји бракови“ који им ускраћују детињство и онемогућавају да уживају права која има припадају, наглашава Заштитник грађана.

„Деца улице“ се суочавају са бројним ризицима који остављају последице на њихово здравље и развој због чега надлежни органи треба да учине додатне напоре на заштити права и најбољег интереса детета, навео је Пашалић.

Страна 14 од 501

panel flajer