a

Поводом трагичног догађаја који се догодио у Лесковцу, у којем је четворо људи изгубило живот, међу којима су дете и трудница, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства унутрашњих послова, Центра за социјални рад у Бојнику и Центра за социјални рад у Лесковцу, како би испитао околности које су довеле до породичног насиља са трагичним исходом.

Заштитник грађана је затражио од Центра за социјални рад у Бојнику и Лесковцу, као и од Министарства унутрашњих послова да га обавесте у року од 15 дана да ли су од раније били упознати са породичном ситуацијом у настрадалој породици, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље у породици, те уколико је било насиља потребно је да обавесте Заштитника грађана о мерама и радњама које су предузели како би се пружила адекватна заштита породици. Такође, Заштитник грађана је захтевао од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да изврши стручни надзор над радом Центра за социјални рад у Бојнику и Центра за социјални рад у Лесковцу у погледу ове породице и да га обавести о резултатима обављеног надзора.

Поводом навода из медија да је дечак стар осам година, штићеник Центра за социјални рад Нови Сад, виђен како га старији човек сексуално искоришћава на бродоградилишту, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Центра за социјални рад града Новог Сада.

Надлежни органи су у обавези да у року од 15 дана обавесте Заштитника грађана о свим релевантним чињеницама и околностима везаним за ове наводе и, уколико су они тачни, о мерама и активностима које планирају да предузму у конкретном случају како би се заштитила права и најбољи интереси детета.

b_300_0_16777215_00_images_20200505adasevci.jpegНационални механизам за превенцију тортуре посетио је јуче Прихватни центар Адашевци, ради провере стања и услова у центру, поступања према мигрантима и мера које су предузете ради заштите од ширења корона вируса (SARS-CoV-2). Представници НПМ-а обишли су објекте за смештај (један чврсти објекат – зграду бившег хотела, као и шаторе који су постављени да прихвате мигранте који су доведени непосредно пре увођења ванредног стања), амбуланту, кантину, перионицу, трпезарију, а посебна пажња посвећена је условима за одржавање личне хигијене. Током посете, обављени су и разговари са мигрантима и прегледана је евиденција ванредних догађаја који су се недавно догодили.

Сарадња службеника је била добра и представницима НПМ-a омогућено је да у пуној мери остваре свој мандат.

Национални механизам за превенцију тортуре је у четвртак, 30. априла, посетио КПЗ у Сремској Митровици. Циљ посете био је да се провери на који начин управа установe спроводи мере у борби против ширења корона вируса (SARS-CoV-2) као и на који начин се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе. Посета је обављена уз пуну сарадњу руководства и запослених у установи. Истовремено, НПМ је проверио основаност неколико информација о кршењу права лица лишених слободе, до којих је дошао преко посебне телефонске линије. С тим у вези обавио је ненадзиране разговоре са два осуђена лица, као и увид у релевантну документацију.

Подсећамо да је број НПМ-а 066 800 70 13 доступан свакодневно током ванредног стања, од 8 до 22 часа.

У области слободе говора и изражавања Србија у претходној години није забележила напредак, напротив, сведочили смо бројним кршењима права и угрожавањима медијских слобода. Ове године, у ванредном стању и у време незабележене здравствене кризе, предстоје нам нови, још тежи изазови у очувању слободе медија и професионалног новинарства, изјавио је поводом 3. маја, Светског дана слободе медија заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана годинама уназад указује на разне притиске којима су новинари изложени у свом послу, почев од тешког материјалног положаја и неповољних радних уговора до учесталих вербалних и физичких напада, дискриминације и дискредитовања, претњи и угрожавања њихове безбедности. А само у последњих месец и по дана, откад траје ванредно стање у држави, медији су били изложени додатним притисцима. У време када се новинари свакодневно позивају да објективно и правовремено извештавају у вези са коронавирусом, они раде у посебно отежаним околностима, као што су отежан приступ информацијама, изложеност вређању, сексистичким и дискриминаторним нападима на друштвеним мрежама, али и страха од могућих последица за написану реч.

Заштитник грађана позива све актере у јавном простору да омогуће несметан рад новинарима, без дискриминације и етикетирања, без говора мржње и застрашивања и додаје да је слобода медија једна од кључних стубова сваког демократског друштва, које се не сме се угрозити, нити ограничавати. Без регулисаног статуса и адекватних зарада нема слободног новинарства и ова делатност се, уз све похвале, не може препустити ентузијастима, јер је исувише озбиљна и за грађане значајна, нагласио је Пашалић.

Не очекујем ништа мање од надлежних органа, као ни од целог друштва у Србији да поштују закон, да поштују слободу медија. Такође очекујем да ће свим медијима, како онима са националном покривеношћу, тако и локалним, бити подједнако омогућен приступ информацијама које су важне за правовремено и истинито информисање грађана о свим темама који су од јавног значаја, поручио је Зоран Пашалић.

Борба за осмочасовно радно време и бољи материјални положај радника с краја 19. века, настављена штрајковима и протестима против послодаваца у деценијама које су уследиле, од почетка је развијала идеју неприкосновености људског достојанства и слободе појединца. Ове године Међународни празник рада, 1. мај, обележавамо у потпуно новим околностима изазваним епидемијом коронавируса и ванредним стањем у држави, који су, између осталог, утицали и на положај радника, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић и додао да је заједнички именитељ свих радних права заштита људског достојанства које се не доводи у питање ни у време ванредног стања. Број отпуштених радника, нарочито из приватног сектора, и даље је непознат јавности, док су они који обављају радне задатке на послу на различите начине изложени инфекцији од коронавируса, од чије последице су, нажалост, неки и страдали. У рату од невидљивог непријатеља ризику су највише изложени здравствени радници, али и продавци, представници полиције и војске, поштари, волонтери, новинари, нагласио је Пашалић.

Упозоравајући на кршење радних права у периоду ванредног стања, грађани најчешће у својим притужбама наводе да им се без објашњења уручују откази, да су приморани да остављају децу без родитељског надзора због одласка на посао, али и да раде у небезбедним условима, без заштитне опреме и прописаних процедура рада. Од укупног броја обраћања грађана у овом периоду, чак 20 одсто се односи на повреду радних права, изјавио је Пашалић.

У претходној години грађани су се у области радних права најчешће притуживали на злостављање на раду, самовољу и незаконитости приликом доношења одлуке о престанку радног односа, неисплаћивање, односно нередовно исплаћивање зарадa и неуплаћивање доприноса за социјално осигурање. Указивали су на неажурно поступање инспекције рада, на чију ефикасност и квалитет рада свакако утиче број инспектора рада који је недовољан за ефикасно и квалитетно обављање послова, и наставили да се притужују на неблаговремено поступање Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, нагласио је Пашалић.

Здравље и радна способност радних људи су кључни фактори укупног социоекономског развоја земље и кључ продуктивности, конкурентности и одрживог развоја, због чега овој заштити мора бити посвећена посебна пажња. Иако се у нашој земљи годинама уназад смањује број професионалних обољења, расте број повреда на раду, што је повод за преузимање низа активности Заштитника грађана у области заштите и безбедности на раду.

У наредном периоду Заштитник грађана ће посветити пажњу и заштити права предузетника и малих и средњих предузећа, који представљају значајан фактор у еконономском животу и просперитету земље. Како у обраћањима наводе, тренутна ситуација је отежала њихово пословање, што је и повод да Заштитник грађана надаље прати остваривање права грађана и у овој области.

Страна 13 од 455