a

b_300_0_16777215_00_images_Vozdovac_3.jpegЗаштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре обавио је 17. марта контролну посету Дому за старе Вождовац, радној јединици Геронтолошког центра Београд, током које је, поред праћења поступања по раније упућеним препорукама, посебна пажња посвећена испитивању положаја корисника и начину поштовања њихових права у условима епидемије болести COVID-19. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана била и представница Комитета правника за људска права.

Тим НПМ је током посете разговорао са управом ове установе и представницима надлежних служби, а обављен је и један број поверљивих разговора са корисницима ове установе, који су вакцинисани и ревакцинисани.

Радна јединица Вождовац је једна од ретких установа социјалне заштите која током целог периода епидемије болести COVID-19 није имала ниједног корисника који је био позитиван на овај вирус.

Остварена је одлична сарадња са управом и запосленима у установи.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре обавио је 15. марта контролну посету Геронтолошком центру Београд- Радној јединици Бежанијска коса, у циљу праћења поступања по препорукама које су овој установи упућене након посете у октобру 2018. године, као и са циљем да се испита положај старијих у установама социјалне заштите домског типа, посебно у условима епидемије болести COVID-19. У посети, као члан тима НПМ-a учествовала је и представница Комитета правника за људска права (YUCOM).

Тим је разговарао са директором Геронтолошког центра и представницима надлежних служби о начину остваривања и поштовања основних права корисника у условима епидемије болести COVID-19, као и превентивним мерама које се спроводе у циљу заштите корисника. Пружене су све потребне информације и извршен увид у релевантну документацију.

Професионално поступање руководства и запослених током посете НПМ-a представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 16. марта 2021. године ненајављену посету Казнено-поправном заводу у Шапцу. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права.

Тим НПМ је обишао смештајне капацитете у Заводу: просторије за смештај лица лишених слободе, просторе за шетњу, просторије за посете, теретану, просторије за пружање здравствене заштите, спортске терене и сл. НПМ је током посете посебну пажњу посветио начину обављања првог лекарског прегледа при пријему у завод, имајући у виду важност улоге коју службе за здравствену заштиту имају у борби против злостављања.Такође, извршен је увид у извештаје о употреби мера принуде.

НПМ похваљује чињеницу да су предузете значајне активности на унапређењу материјалних услова смештаја лица лишених слободе, као и да се наставља са предузимањем истих, са циљем да се лицима лишеним слободе у потпуности омогући остваривање свих загарантованих права.

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са притвореним лицима о поступању полицијских службеника према њима током хапшења и приликом примене других полицијских овлашћења, као и о поступању затворског особља, условима у притвору, начину обављања првог прегледа при пријему у завод и сл.

Професионално поступање руководства и свих службеника завода током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 16. марта 2021. године ненајављене посете седишту ПУ Шабац, као и ПС Богатић и ПС Владимирци. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права.

НПМ је током посете посветио пажњу начину на који се омогућава остваривање основних права задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, као и начину на који се информишу о својим правима. Тим је такође обишао просторије за задржавање како би утврдио да ли испуњавају прописане услове.

Професионално поступање полицијских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, по пети пут заредом, додељује награду градовима, општинама и градским општинама који су у 2020. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

У допису који је данас упућен општинама, градовима и градским општинама Заштитник грађана је позвао јединице локалне самоуправе да поднесу пријаву на јавни позив и на тај начин прикажу и промовишу примере добре праксе у развоју приступачности на својој територији у 2020. години.

Заштитник грађана подсећа да је награда за приступачност настала као израз потребе да се у настојањима да се постигне инклузивније друштво у Србији укаже на искораке појединаца и/или институција у креирању примера добре праксе који доприносе квалитету живота, служе као модел, инспирација и идеја за све и као такви су веома значајни за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Истовремено, награда има за циљ да континуирано утиче на подизање свести и пошаље снажну поруку о важности приступачности, промовисању принципа Дизајн за све и креирању окружења и услуга које могу користити сви грађани и грађанке, односно инклузивног окружења приступачног свима.

Заштитник грађана Републике Србије Зоран Пашалић, у складу са Законом о Заштитнику грађана, предао је данас Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2020. годину.

Страна 13 од 497

panel flajer