a

Тим НПМ-a обавио је 03. и 04. јуна 2021. године ненајављене посете појединим организационим јединицама Полицијске управе Ниш. Првог дана, НПМ је посетио Полицијску станицу Мерошина и Полицијску управу Ниш-седиште, а другог дана Полицијску станицу Ражањ и Саобраћајну полицијску испоставу. Током ноћи посећене су Полицијске испоставе Медијана и Палилула, у којима се налазе реновиране просторије за задржавање лица.

b_300_0_16777215_00_images_20210609PUNis.jpegТоком ових посета, НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Тим НПМ-а је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Пре обављања посета наведеним организационим јединицама Полицијске управе Ниш, тим НПМ-a је у Казнено-поправном заводу у Нишу разговарао са притвореним и задржаним лицима о поступању полиције према њима приликом примене полицијских овлашћења.

Професионално поступање свих полицијских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

b_300_0_16777215_00_images_20210608XYSpectrum.jpegЗаменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић указала је на важност унапређења положаја интерсекс (међуполних) особа у Србији и подсетила да су залагањем ове институције у Закон о забрани дискриминације прошлог месеца уврштене експлицитне забране дискриминације интерсекс особа и деце, на основу полних карактеристика.

Стојановић је у разговору са представником удружења "XY Spectrum" Кристианом Ранђеловићем истакла важност повећања видљивости интерсекс (међуполних) особа у нашој земљи, али и повећања знања грађана Србије о њиховом животу и положају.

Заштитник грађана је у процесу припреме измена и допуна Закона о забрани дискриминације доставио надлежним органима нормативна мишљења о забрани дискриминације интерсекс особа на основу полних карактеристика, као и експлицитној забрани дискриминације деце по истом основу, рекла је заменица Заштитника грађана.

Стојановић је позравила и одлуку надлежних органа да забрана дискриминације на основу полних карактеристика буде садржана и у Закону о родној равноправности.

Заштитник грађана је у својим редовним годишњим извештајима за 2019. и 2020. годину, које доставља Народној скупштини Републике Србије, указивао да, када је реч о заштити права интерсекс особа, Закон о забрани дискриминације и други релевантни закони не садрже одредбу којом се експлицитно забрањује дискриминација интерсекс особа, односно дискриминација на основу полних карактеристика, додала је Стојановић.

Заштитник грађана Зоран Пашалић због свог ангажмана на стварању могућности да се грађани који нису држављани Републике Србије, а посебно грађани из Босне и Херцеговине, вакцинишу против Ковид-19 у нашој земљи, добио је данас јавну захвалност омбудсмана БиХ - Љубинка Митровића, Јасминке Џумхур и Нивес Јукић.

„Сигурни смо да је огроман, лични и институција којим руководе, утицај на одлуку надлежних институција да се на територији целе Републике Србије омогући вакцинација свим држављанима Босне и Херцеговине који искажу интересовање за то“, наводи се у јавној захвалности омбудсмана Босне и Херцеговине која је објављена на званичном сајту те институције.

Омбудсмани Босне и Херцеговине истичу да се у протеклом периоду у Србији вакцинисало више од 22.000 особа који нису држављани Републике Србије.

„Одлука надлежних институција да се од 3. јуна 2021. године на територији Републике Србије омогући вакцинација свим држављанима Босне и Херцеговине, представља пример хуманизма, добросуседских односа и даљег јачања међусобне сарадње и поверења између наших држава“, наводе омбудсмани Босне и Херцеговине.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Prijem_graana_4.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић данас је у седишту институције, у оквиру праксе „Отворених врата“, лично разговарао са грађанима који имају проблема са радом различитих државних органа, а такви сусрети у наредном периоду биће организовани и у градовима у Србији.

Грађани који су данас дошли у Институцију Заштитника грађана претежно су се притуживали на инертност надлежних органа у случајевима нелегалне градње, повреду права приликом уписа радног стажа, рад комуналне инспекције и центара за социјални рад.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Prijem_graana_3.jpegПракса директних личних разговора са грађанима, коју је Пашалић увео од свог доласка на чело Институције, трајала је у континуитету три године, а привремено је била прекинута само током ванредног стања.

После тога, директни разговори са грађанима су организовани у зависности од епидемиолошке ситуације у вези са пандемијом корона вируса.


Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи на основу сазнања добијених из средстава јавног информисања и видео снимака са друштвених мрежа, покренуо осам поступака контроле правилности и законитости рада МУП-а у вези са поступањем полицијских службеника према појединим грађанима у периоду од 8. до 11. јула 2020. године. У поступку је, између осталог, утврђено да су припадници Министарства унутрашњих послова током протеста у јулу 2020. године у Београду и Новом Саду незаконито и неправилно поступали према појединим грађанима, да нису имали видно истакнутe идентификационе ознаке и да је Сектор унутрашње контроле само у једном случају утврдио идентитет лица која су незаконито поступала.
На основу утврђених недостатака у раду Заштитник грађана је Министарству унутрашњих послова упутио препоруке о томе како би уочене недостатке требало отклонити, у циљу унапређења рада органа управе и спречавањa сличних пропуста у будућности.
Поступајући по упућеним препорукама Дирекција полиције је са садржином препорука упознала све руководиоце организационих јединица у седишту Дирекције полиције и руководиоце полицијских управа и наложила поступање стриктно и у складу са предметним препорукама. Са садржином препорука упознати су и сви руководиоци и запослени у полицијским управама.
Такође, Дирекција полиције је одржала састанке са руководиоцима организационих јединица који непосредно извршавају полицијске послове одржавања јавног реда и мира и обезбеђења скупова на којима је договорено да препорука која се односи на потребу да сви полицијски службеници приликом обезбеђења јавних скупова, одржавања јавног реда и мира и примене полицијских овлашћења према грађанима имају видно истакнуте идентификационе ознаке на основу којих их је могуће лако идентификовати буде имплементирана у тексту нове Уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских скужбеника, чија је израда у току. Уједно, наведено је да ће се предложити да се ова препорука имплементира и у текст новог Закона о унутрашњим пословима. У одговору Сектора унутрашње контроле се, између осталог наводи да ће предузимати све неопходне радње и мере из своје надлежности у складу са позитивно правним прописима Републике Србије и уз сво уважавање препорука Заштитника грађана.
У одговору МУП-а наведено је и да је донет Програм стручног усавршавања полицијских службеника МУП-а за 2021. годину, те да је од дана његовог доношења, наставу на тему „Заштита људских права лица лишених слободе и полицијских службеника похађало укупно 21.500 полицијских службеника. У истом периоду наставу из тематских јединица „Примена полицијских овлашћења“ и „Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре“ похађало је 2.283 полицијска службеника из ПУ за град Београд и свих подручних полицијских управа, а у предстојећем периоду наставиће се са реализацијом наставе.

 

 

Заштитник грађана је након добијања информација о наводном нарушавању здравља грађана и угрожавању животне средине испуштањем непријатних мириса из спалионице пластике у Прибоју покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства заштите животне средине.

Грађани Прибоја су у обраћању Заштитнику грађана навели да се несносан непријатан мирис из спалионице пластике, која се налази близу болнице, вртића и школе, осећа ноћу између 22 сата и 3 сата ујутру.

Заштитник грађана тражи од надлежног министарства да га у року од 15 дана обавести да ли је упознато са конкретним случајем као и о активностима које је тим поводом предузело.

Страна 12 од 505

panel flajer