a

Међународни дан породице, 15. мај, Србија ове године обележава у време епидемије вируса Kовид-19 током које је још једном доказан значај породице за психолошки, социјални и економски опстанак и деловање појединца у кризним ситуацијама. Истовремено, показани су одређени недостаци системског деловања по питању обезбеђивања функционалности породица које имају чланове са сметњама у развоју, оних које се суочавају са сиромаштвом, различитим видовима насиља и друштвене искључености, као и оних које припадају најосетљивијим друштвеним групама.

Заштитник грађана Зоран Пашалић од почетка свог мандата 2017. године указује на тежак положај најосетљивијих друштвених група, пре свих породицa са децом са сметњама у развоју и са инвалидитетом. Пашалић истиче неусклађеност одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом којом је прописано да се право на накнаду зараде за време одсуства са рада због посебне неге детета не може остварити за дете за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.

Запослене жене, предузетнице, пољопривреднице и жене које обављају привремене и повремене послове нису у једнаком правном положају приликом остваривања права на накнаду зараде након рођења и неге детета, што погађа целу породицу, на шта је Пашалић скретао пажњу још током припреме овог закона. Заштитник грађана још једном апелује на неопходност усвајањa измена и допуна Закона о финансијској подршци породици са децом како би ови недостаци били уклоњени.

И даље су присутни и недостаци који онемогућавају пуно остваривање права по основу трудноће, рођења и неге детета на шта Заштитник грађана годинама указује. Иако су још 2013. године упућене препоруке због пропуста у поступању органа власти у ситуацијама када послодавац не извршава законску обавезу обрачуна и исплаћивања накнаде зараде породиљи, Заштитник грађана је због нових притужби на сличне проблеме покренуо поступке у којима су утврђени системски недостаци и појединачни пропусти у раду надлежних органа. Због тога је Пашалић поново упутио препоруке надлежним органима 2018. године, по којима су ти органи делимично поступили.
Пашалић указује и на озбиљан проблем породичног и партнерског насиља са којим се најчешће суочавају жене, деца и старије особе, упркос напретку у међусекторској сарадњи и размени информација између надлежних органа оствареног након усвајања Закона о спречавању насиља у породици.

Брига о најстаријим члановима породице, пре свега у очувању њиховог здравља и што дужег животног века, од изразитог значаја је за неговање колективног памћења, подсећа Пашалић, између осталог и због тога, што њиховим прераним одласком губимо стожере темељних вредности нашег друштва које преносимо на потомке.

С обзиром да Међународни дан породице истиче важност ове заједнице као основног елемента сваког друштва, Пашалић апелује на надлежне органе да делују у корист породице доношењем одлука које ће обезбедити бољи стандард и квалитет породичног живота, без обзира на то којој социјалној категорији породицa припада.

У сусрет изборној кампањи за предстојеће парламентарне, покрајинске и локалне изборе, заштитник грађана Зоран Пашалић апелује на све учеснике изборне трке, представнике политичких странака и покрета, као и све учеснике у јавном, политичком животу, да се у борби за гласове и остварење својих политичких циљева руководе принципима демократског сучељавања мишљења и не доприносе поделама и расту антагонизама у друштву. Сведоци смо, упозорава Пашалић, да цивилизована, демократска расправа и размена аргумената све чешће уступа место вербалним и физичким обрачунима све више и међу учесницима у јавном животу, који на тај начин промовишу насиље као легитиман вид политичке борбе. Имајући у виду да је политичка борба најинтензивнија током изборних кампања, апелујем на све политичке чиниоце, да буду свесни своје одговорности и бескомпромисно се придржавају принципа функционисања модерне демократске државе, каква Република Србија претендује да буде.

Овом приликом, још једном, подсећам на обавезу органа јавне власти, који организују изборни процес, да обезбеде законом предвиђене услове како би сви држављани Републике Србије у пуној мери остварили своја бирачка права.

Неопходно је нарочиту пажњу посветити обезбеђивању потребних услова за остваривање бирачких права особа са инвалидитетом, старијих и болесних, којима је због различитих физичких и информативно–комуникационих препрека често отежано или потпуно онемогућено да равноправно учествују у одлучивању и изразе своју политичку вољу. У циљу унапређења изборног процеса и ради његове пуне доступности особама са инвалидитетом, Заштитник грађана постао је члан Групе за консултације о инклузивном изборном процесу и правилима, како би кроз заједнички рад заинтересованих страна били израђени конкретни предлози за унапређења изборног процеса, укључујући и предстојеће изборе.

Заштитник грађана подсећа на обавезу употребе језика националних мањина при штампању изборног материјала у општинама где су језици националних мањина у службеној употреби, као и на обавезу заступљености представника националних мањина у органима за спровођење избора у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе.

Неопходно је каже Пашалић, обезбедити услове да се изборни процес на законом предвиђен начин спроведе и у заводима за извршење кривичних санкција како би своје бирачко право остварила и лица лишена слободе.

Такође, подсећа Пашалић, држављани Републике Србије који живе ван граница земље нису увек били у могућности да остваре бирачко право, иако су, преко дипломатско-конзуларних представништава, благовремено поднели захтеве да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће гласати у иностранству.

Институција Заштитника грађана са посебном пажњом наставиће да прати поступања свих органа који су укључени у спровођење предстојећих избора у циљу заштите изборних права грађана.

b_300_0_16777215_00_images_20200513_npmsmederevo.jpegНационални механизам за превенцију тортуре посетио је данас Окружни затвор и Полицијску управу у Смедереву.

Посета ОЗ Смедерево била је посвећена контроли присуства психоактивних супстанци у заводу и одговору завода на то, чиме је настављена ова активност, започета крајем претходне године. НПМ је обавио разговоре са службама за обезбеђење, третман и здравствену заштиту, као и са више лица лишених слободе. Такође, у разговору са недавно притворенима, представници НПМ-а, проверавали су и поступање полиције према њима приликом лишења слободе.

У посети Полицијској управи у Смедереву, НПМ је контролисао поступање полицијске управе по препорукама ЦПТ-ја, као и употребу средстава принуде, проверавао постојеће притужбе, начин саслушања, поступање са привремено одузетим предметима, услове у просторијама за задржавање и поступање према задржаним грађанима.

На основу сазнања из медија да је код сестре која је радила на пријему деце у Предшколској установи „Милка Диманић“ Власотинце потврђено присуство коронавируса, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи данас покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце и Дома здравља у Власотинцу.

Контролисани органи су дужни да у року од 15 дана обавесте Заштитника грађана о свим релевантним чињеницама и околностима у вези са овим наводима, како би се утврдило на који је начин дошло до тога да су запослени у вртићу почели да раде са децом пре него што су добили резултате тестова на присуство коронавируса.

b_300_0_16777215_00_images_12052020.jpegЗаменици заштитника грађана, Слободан Томић, Наташа Тањевић и Јелена Стојановић и генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић учествовали су данас на видео конференцији, којој је присуствовало више од 20 представника Омбудсмана држава чланица Европске уније и држава чланица које су у поступку прикључења Европској унији.

Основна тема конференције, коју је организовала омбудсманка Европске уније Емили О’Рајли, односила се на ефекте здравствене кризе изазване коронавирусом у области људских и мањинских права, посебно у остваривању и поштовању права рањивих група (старије популације, миграната, лица лишених слободе), али и последица по здравствени и социјални систем и даљи демократски и економски развој држава.

Од проглашења ванредног стања у Србији (15. марта 2020. године) Заштитник грађана је са посебном пажњом пратио поштовање и заштиту људских права у Србији, изјавила је заменица заштитника грађана Наташа Тањевић. Институција је била доступна грађанима седам дана у недељи, путем великог броја новоотворених телефонских линија, слањем притужби електронском поштом, али и изласком на терен. У заштити људских права посебна пажња била је посвећена рањивим групама, заштити права детета, жена, националних мањина, особама са инвалидитетом, мигрантима и лицима лишених слободе.

Тањевић је рекла да су у овом периоду представници НПМ-а наставили са посетама установама за извршење кривичних санкција, како би проверили на који начин се спроводе мере у борби против ширења коронавируса и како се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе. Такође, посећено је неколико прихватних центара за мигранте и тражиоце азила, како би се пратило поступање према њима. НПМ је отворио посебну телефонску линију која је била доступна свих 7 дана у недељи у периоду од 8 - 22 часа и реаговао на сваку притужбу. Исход ових активности су препоруке које су упућене органима за отклањање уочених недостатака у раду.

Заштитник грађана је из медија дошао до сазнања да Новосађанка, која има 93 године, непокретна и несвесна, затрпана смећем лежи у ходнику свог стана на Грбавици. Она није у стању да се стара о себи, а ни Центар за социјални рад града Новог Сада, ни Хитна помоћ нису предузели мере из своје надлежности како би се тој старијој суграђанки без породичног старања пружила хитна неопходна помоћ и заштита.

Након добијених сазнања, Заштитник грађана је 11. маја 2020. године затражио информације о свим околностима наведеног случаја и о предузетим мерама од Центра за социјални рад града Новог Сада, Завода за хитну медицинску помоћ града Новог Сада и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Страна 12 од 455