a

b_300_0_16777215_00_images_2020_Jelena_Stojanovic.jpegЗаменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић оценила је да ће новим Законом о родној равноправности једна групација жена које су до сада биле друштвено маргинализоване јер обављају кућне послове или раде у пољопривреди, постати видљива за систем кроз вредновање посла који обављају.

Жене које су домаћице, жене које подижу децу или брину о болесним члановима породице као и оне које раде на имању новим Законом о родној равноправности постале су видљиве за систем тако што ће за свој рад моћи да остваре право на здравствено осигурање, изјавила је Стојановић.

„За Заштитника грађана је веома значајно усвајање Закона о родној равноправности. Веома нам је важно увођење појма уравнотежености полова али и вредновање неплаћеног кућног рада, што је и била наша сугестија приликом израде нацрта овог закона јер је велики број жена невидљив за систем и тиме економски обесхрабрен“, рекла је Стојановић.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Jelena_Stojanovic_1.jpegСтојановић је навела да неплаћени кућни рад има дугорочне последице на животе тих жена и то приликом остваривања права из здравственог а касније из пензијског осигурања посебно после 45 година старости када их, према притужбама које добија Заштитник грађана, послодавци преопознају као категорију која није пожељна и није довољно продуктивна, што их дискриминише на тржишту рада.

„Овај закон јесте амбициозан али даје један свеобухватан оквир, укључује и приватне послодавце, и органе јавне власти и независне институције у његову имплементацију. Мислим да смо као друштво спремни за овакакв закон јер да нисмо спремни не бисмо уопште говорили о оњему“, рекла је Стојановић на конференцији „Нови Закон о родној равноправности у контексту економског оснаживања жена и унапређења радних права“ коју је организовала Фондација Центар за демократију.

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је данас, поводом 12. јуна - Међународног дана борбе против дечјег рада, да је пандемија вируса Ковид-19 додатно отежала положај деце која су жртве радне експлоатације, посебно деце која живе и раде на улици, и учинила их готово невидљивима за надлежне органе али и за цело друштво.

„Деца која су принуђена да физички раде, пре свих 'деца улице', изложена су многобројним ризицима који штете њиховом здрављу и психофизичком развоју. Пандемија је увећала те ризике и довела их у ситуацију да су, у зависности од епидемиолошких мера заштите, били скоро невидљиви за друштво у tako тешкој ситуацији“, рекао је Пашалић.

Пашалић је навео да се решење проблема са којима се суочавају деца жртве радне експлоатације налази у утврђивању и отклањању узрока због којих су деца изложена физичком раду, тачније да ли је у питању сиромаштво у којем живе па на тај начин једино стичу приходе или је у питању злоупотреба деце и трговина људима.

Сви надлежни органи треба да се укључе у отклањање узрока, од надлежнoг Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства унутрашњих послова али и центара за социјални рад који треба да обезбеде подршку породицама за излазак из сиромаштва или за јачање родитељских капацитета, рекао је Пашалић.

„По питању дечјег рада, не треба занемарити положај деце у руралним срединама и злоупотребу њиховог рада у пољопривреди, што се често сматра као део традиционалне културе. Све то је последица непознавања и неразумевања појаве, искључености деце и недоступности услуга“, сматра Заштитник грађана.

Пашалић и од Министарства за бригу о породици и демографију, које је преузело део надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања којем је претходно упутио такав захтев, тражи да стави ван снаге радни налог упућен пре три године свим центрима за социјални рад у Србији према којем су, између осталог, дужни да децу која живе и раде на улици по хитном поступку одузимају од родитеља и покрећу судске поступке за одузимање родитељског права.

Такав налог је, како је прошле године утврдио Заштитник грађана, супротан Конвенцији о правима детета Уједињених нација а центре за социјални рад усмерава на незаконито поступање. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је 2020. године одбило да поступи по препоруци Заштитника грађана за укидање овог налога.

Заштитник грађана је, после притужби родитеља ученика Основне школе „Ослободиоци Београда“ да је школа одбила њихову молбу да због тешке материјалне ситуације одобри коришћење бесплатних уџбеника макар за поједине предмете, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ове београдске школе.

Заштитник грађана, због постојања могућности угрожавања и повреде права детета, од надлежног министарства и ОШ „Ослободиоци Београда“ тражи да му у року од 15 дана доставе детаљне извештаје о поступању, мерама и активностима које су предузели у овом случају.

Такође, Заштитник грађана од ресорног министарства и школе тражи да га обавесте и да ли је Савет родитеља ОШ „Ослободиоци Београда“ учествовао у поступку избора уџбеника сходно члану 120 став 6, тачке 3 и 7 Закона о основама система образовања и васпитања, и на који начин.

Министарство и школа даље треба да обавесте Заштитника грађана на основу којих критеријума је ОШ „Ослободиоци Београда“ вршила избор уџбеника и на који начин су вредновани критеријуми за избор уџбеника.

Заштитник грађана од Министарства просвете, науке и технолошког развоја посебно тражи да га обавести о томе да ли за све основне школе постоји универзални и јединствени начин вредновања критеријума приликом избора уџбеника.

У притужби родитеља ОШ „Ослободиоци Београд“ поднетој Заштитнику грађана се наводи да се велики број родитеља, због тешке материјалне ситуације изазване епидемијом Ковид-19, обратио директорки школе молбом да се одобри могућност набавке бар једног броја бесплатних уџбеника који су, према речима родитеља, одобрени од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, али да су њихови захтеви одбијени.

b_300_0_16777215_00_images_20210611Dasezna.jpegЗаменица Заштитника грађана Јелена Стојановић разговарала је данас са представницима удружењима „Да се зна“ и „Грађанске иницијативе“ о даљим корацима у борби против дискриминације и злочина из мржње усмерених према ЛГБТИ особама и указала на значај образовања младих у циљу превазилажења стереотипа и предрасуда.

Стојановић је представила активности Заштитника грађана на заштити права ЛГБТИ особа и истакла да Институција у својим редовним годишњим извештајима понавља препоруку о неопходности подизања свести запослених у образовно-васпитним установама у циљу сензибилизације и одговарајућег поступања према ЛГБТИ особама, на шта је Заштитник грађана недавно поново указао Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Активисткиње Ана Петровић из удружења „Да се зна“ и Драгослава Барзут из „Грађанских иницијатива“ су обавестиле Стојановић током разговора у седишту институције Заштитника грађана да је ове године евидентирано више од 100 пријава за дискриминацију и злочине из мржње према ЛГБТИ особама, као и да добијају пријаве о нападима извршеним претходних година.

Петровић је изнела исходе стратешких судских парница које удружење „Да се зна“ већ годинама води против дискриминације ЛГБТИ особа, са посебним фокусом на говор мржње усмерен према особама другачије сексуалне оријентације и на случајеве злочина из мржње пред домаћим судовима.

На састанку је као кључан истакнут значај образовања младих у циљу превазилажења стереотипа и предрасуда усмерених како према ЛГБТИ особама тако и према другим осетљивим друштвеним групама. На састанку је договорен наставак одржавања континуираних састанака свих чланица ЕРА мреже посвећен унапређивању положаја ЛГБТИ особа.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после информација у медијима да дете из Раковице које је од мајке измештено у породицу оца често бежи из нове породице, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Градског центра за социјални рад и Министарства за бригу о породици и демографију.

Заштитник грађана од Градског центра за социјални рад тражи да му најкасније у року од 15 дана, поводом података из медија да дете учестало бежи од оца, да не жели да буде у његовој породици, као и да је у току поступак за поверавање детета пред судом у коме учествује Градски центар за социјални рад Одељење Раковица, достави детаљан извештај о поступању у овом случају.

Од надлежног министарства Заштитник грађана тражи да изврши надзор над стручним радом Градског центра за социјални рад Одељења у Раковици у овом случају и да га обавести о налазима тог надзора и другим предузетим активностима.

b_300_0_16777215_00_images_20210609KCNis.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 3. јуна 2021. године контролну посету Клиници за психијатрију Клиничког центра Ниш, у циљу праћења поступања по препорукама које су овој установи упућене након посете обављене 7. августа 2019. године.

Тим НПМ-a је разговарао са помоћницом директоркe Клинике о начину остваривања и поштовања основних права пацијената у условима епидемије болести COVID-19, као и превентивним мерама које се спроводе у циљу заштите пацијената. Такође, извршен је обилазак установе, пружене су све потребне информације и извршен увид у релевантну документацију.

НПМ похваљује све напоре, мере и активности које је руководство Клинике за психијатрију предузело у циљу поступања по упућеним препорукама НПМ-а.

Истог дана тим НПМ-а је обавио контролну посету Центру за заштиту менталног здравља Клиничког центра Ниш у циљу праћења поступања по препорукама које су овој установи упућене након посете обављене 7. августа 2019. године. Тим НПМ-а је разговарао са руководством Центра о начину остваривања и поштовања основних права пацијената на Одељењу за дечју и адолесцентну психијатрију, активностима које се предузимају у циљу проширења и унапређења смештајних капацитета, спровођењу активности психосоцијалне рехабилитације, проблемима у раду и сл. Такође, извршен је обилазак просторија Центра и увид у релевантну документацију.

Професионално поступање руководства и запослених током обе посете представља пример добре праксе у поступању у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

Страна 15 од 509