a

Заштитник грађана предао је данас Народној скупштини Републике Србије редован годишњи извештај о свом раду и стању људских права у Републици Србији у 2021. години, на шта је обавезан по Закону о Заштитнику грађана.

У редовном годишњем извештају Заштитника грађана наведени су изазови са којима се ова независна државна институција сусретала током 2021. године у заштити људских права у несвакидашњим условима узрокованим пандемијом заразне болести Ковид-19, али и успеси које је Заштитник грађана остварио у оквиру својих надлежности.

Заштитник грађана је у редовном годишњем за 2021. годину, између осталог, представио податке о активностима у претходној години, уочене недостатке у раду органа управе, препоруке за побољшање праксе и нормативног уређења појединачних области, предлоге за унапређење положаја грађана у односу на органе управе, као и податке о спровођењу препорука и предлога из претходних извештаја.

Заштитник грађана према Закону о Заштитнику грађана подноси Народној скупштини редован Годишњи извештај најкасније до 15. марта наредне године за претходну годину и објављује га у "Службеном гласнику Републике Србије" и на својој интернет презентацији.