a

Заштитник грађана Зоран Пашалић сматра да без одлагања треба донети нов Општи и посебне протоколе за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима који ће бити усклађени са Законом о спречавању насиља у породици и који ће представљати обавезујуће стандарде рада за све органе из система заштите од породичног и партнерског насиља.

"Закон о спречавању насиља у породици допринео је успостављању боље међуресорске сарадње полиције, органа старатељства и тужилаштва, а веома је значајно увођење хитних мера. Доношењем нових протокола поспешиће се размена информација између органа који учествују у заштити жртава породичног и партнерског насиља", навео је Пашалић.

Заштитник грађана је 25. априла 2023. године након сазнања из медија да је мушкарац из лесковачког села Јарсеново ухапшен због убиства ванбрачне супруге, по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Лесковац и Министарства унутрашњих послова.

У поступку, Заштитник грађана је утврдио да су контролисани органи у великој мери поступали у складу са Законом о спречавању насиља у породици, али да упркос процени високог ризика од понављања насиља жртва није позивана на састанке Групе за координацију и сарадњу, која је формирана при надлежном тужилаштву, у циљу сачињавање индивидуалног плана заштите.

Заштитник грађана у препорукама за отклањање недостатака, а у циљу обезбеђења делотворније и ефикасније заштите жртава насиља, тражи од Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Министарства здравља и Министарства за бригу о породици и демографију предузму све потребне мере за обезбеђење боље размене информација и мултисекторске сарадње свих органа из система заштите од насиља у породици и партнерским односима, што укључује и усклађивање Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима са Законом о спречавању насиља у породици.

Заштитник грађана такође тражи од Групе за координацију и сарадњу за територију Основног јавног тужилаштва у Лесковцу да у свом будућем раду обезбеди да сви чланови располажу битним информацијама које постоје у евиденцијама све три институције приликом разматрања случаја на састанку групе и да омогући присуство жртве на састанку и, уколико је то могуће, њено учешће у изради индивидуалног плана заштите и подршке.