a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности рада надлежних органа у случају несталог дечака из Београда, који је пронађен након десет дана током којих је био изложен просјачењу. Како медији наводе, отац дечака је по претходно пријављеном нестанку свог малолетног сина грубо занемаривао своје дужности збрињавања и васпитавања дечака кога је запустио и оставио без надзора у дужем временском периоду.

Због озбиљности навода, Заштитник грађана је затражио од Центра за заштиту жртава трговине људима информације о евентуалном поступању у том случају, као и да ли постоји сумња на трговину људима.

Истовремено, Заштитник грађана је затражио од Градског центра за социјални рад Београд и Министарства унутрашњих послова да најкасније у року од 15 дана доставе детаљан извештај о поступању у конкретном случају. Такође од МУП-а је затражио информације да ли је и раније било пријава насиља у тој породици.

Радећи на овом случају више пута се поставило питање колико је лица која организују просјачење, без обзира на то да ли су они жртвама родитељи, рођаци или трећа лица, било процесуирано у последње две године. Према сазнањима Заштитника грађана тај број је занемарљив. Због тога, Заштитник грађана ће у сарадњи са другим надлежним органима у наредном периоду обратити пажњу да одговарају и казне они који злоупотребљавајући малолетну децу, особе са инвалидитетом или лица која имају здравствене проблеме, стичу енормну добит.