a

Заштитник грађана поздравља израду Предлога извештаја Политичког савета о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020), а након сагледавања предлога извештаја упутио је Секретаријату Министарства одбране сугестије за измену и допуну текста ради прецизирања позиције, улоге и активности Заштитника грађана у доприносу заштити жена од насиља, борби против трговине људима, као и унапређењу родне равноправности у Републици Србији