a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а утврдио je да је објекат „IV павиљон“ Казнено-поправног завода у Сремској Митровици пренасељен и да не испуњава услове за смештај осуђених у складу са важећим прописима и стандардима. У препорукама том органу наложено је да се без одлагања предузму мере како би сва осуђена лица у том објекту имала обезбеђен смештај у складу са важећим прописима и стандардима.

Такође је препоручио да се надаље у павиљон не разврставају осуђени у спаваонице, док се у њему не обезбеде прописани смештајни услови.