a

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Градска управа Града Лознице учинили су пропусте у раду на штету права притужиље, тиме што приликом спровођења поступка по притужиљином захтеву за исправку новоодређеног ЈМБГ-а, нису у управном поступку извели доказ саслушањем странке, због чега је притужиља онемогућена да настави да користи ЈМБГ који је у правном саобраћају до тада користила, утврдио је Заштитник грађана поступајући по притужби грађанке. Заштитник грађана је упутио препоруку Министарству државне управе и локалне самоуправе да поново размотри своје решење узевши у обзир наведени пропуст у раду, након чега ће донети нову одлуку и о томе обавестити овај контролни орган.