a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Покрајински фонд ПИО није омогућио да се вештачење медицинских чињеница од којих зависи одлучивање о правима из система социјалне заштите врши у објекту који би био приступачан за особе са инвалидитетом, већ се вештачење обавља у холу пословне зграде Дирекције Покрајинског фонда или у возилу испред зграде, чиме се особама са инвалидитетом знатно отежава остваривање права из система социјалне заштите, врши дискриминација према њима кроз ускраћивање приступа услугама, повређује њихово достојанство и право на приватност и поверљивост података, утврдио је Заштитник грађана