a

Општинска управа општине Ивањица повредила је право на мирно уживање имовине грађана због тога што није одлучила о захтевима за озакоњење бесправно изграђених објекта, утврдио је Заштитник грађана