a

Министарство заштите животне средине осим подношења пријава за привредни преступ, није у циљу спровођења ефикасног инспекцијског надзора и правовременог отклањања загађења ваздуха у насељима Радинац, Раље и Враново у Смедереву, размотрило примену осталих овлашћења, предвиђених Законом о заштити ваздуха, утврдио је Заштитник грађана