a

Пореска управа начинила је пропуст у раду јер није поступила у складу са коначним и правноснажним решењем Филијале Нови Сад 2 и није извршила одобрено прекњижавање средстава, утврдио је Заштитник грађана