a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у марту ове године посетио је полицијске станице Сопот, Младеновац, Сурчин, Лазаревац и Барајево у оквиру Полицијске управе града Београда ради праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ-а. У извештају контролних посета упућено је шест препорука.

Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да поступајући по препорукама ПС Младеновац ће у будућем раду лицима задржаним у кривичном поступку уручивати исправан образац писменог обавештења о правима, полицијски службеници ПС Младеновац, Сопот и Барајево ће надзор над задржаним лицима вршити и повременим обиласцима и разговорима са њима, о чему ће се водити евиденција, у ПС Сопот ће се уносити подаци о томе да је задржаном лицу понуђен оброк. Даље, у просторијама за задржавање у ПС Младеновац и Лазаревац је обезбеђено адекватно осветљење, а у просторијама ПС Младеновац и душеци за лежајеве, док се лежај за просторију у ПС Сопот очекује након набавке коју би требало да обави Сектор за логистику министарства.

НПМ је такође обавештен о плановима министарства за адаптације просторија за задржавање, и да просторије у ПС Лазаревац, Сопот и Младеновац нису обухваћене планом реконструкције за текућу годину. У вези препоруке из претходног извештаја, коју НПМ редовно упућује приликом посета полицијским станицама да би исхрана у случајевима задржавања дужим од 12 часова требало да садржи и барем један комплетан оброк, а што полицијске управе углавном имају потешкоћа да обезбеде, Сектор за логистику је става да су суви оброци довољни за здраву исхрану. Сектор је образложио да су суви оброци, који се углавном нуде задржаним лицима, адекватни да задовоље основне хранљиве потребе, а да притом буду здравствено безбедни, те да с обзиром да је време задржавања ограничено, таква исхрана неће оставити последице на здравље задржаних лица.