a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а након сазнања из медија о случају убиства жене у околини Лесковца и покушају убиства жене у околини Житишта, у којима су починиоци њихови садашњи и бивши емотивни партнери, покренуо одвојене поступке контроле законитости и правилности рада надлежних органа. 

Заштитник грађана је на основу медијских објава да је ухапшен мушкарац из лесковачког села Јарсеново због сумње да је убио ванбрачну супругу, покренуо поступак контроле рада Градског центра за социјални рад Лесковац и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Од лесковачког ЦСР Заштитник грађана тражи да га најкасније у року од 15 дана обавести да ли се и по ком основу ови ванбрачни партнери налазе на евиденцији тог центра, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље, да ли су и када исте разматране на Групи за координацију и сарадњу, са посебним освртом на мере и радње које је Центар, у сарадњи са другим органима, евентуално предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита жртви партнерског насиља. Заштитник грађана од МУП-а тражи да га у истом року обавести о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају, са посебним освртом на активности које су спроведене у овом случају и оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима по ранијим пријавама партнерског насиља, уколико су подношене.

Заштитник грађана је поводом покушаја убиства жене у селу код Житишта, када ју је њен бивши ванбрачни партнер упуцао пушком у груди након чега је оперисана у зрењанинској болници, покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Житиште, Дома здравља Житиште, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства унутрашњих послова - Полицијска управа Зрењанин.

Од ЦСР Житиште Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о свим околностима овог случаја, да ли је раније било пријава насиља у породици и ако је то случај, које мере је Центар предузимао, у сарадњи са другим надлежним органима, како би се пружила подршка жртви насиља у породици и њеној деци, да би се они заштитили, санкционисао извршилац и утицало на њега да више не врши насиље.

Истовремено, Заштитник грађана тражи од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова да изврши стручни надзор над радом ЦСР Житиште у овом случају, као и да га обавести које је све мере Секретаријат предузимао након сазнања о овом случају и које мере планира да предузме.

Од зрењанинске полиције Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести да ли је раније било пријава насиља у овој породици и, ако је то случај, које мере је полиција предузимала, у сарадњи са другим надлежним органима како би се заштитила жртва насиља у породици и њена деца и санкционисао извршилац, затим да ли је извршилац имао оружје у легалном поседу и које је мере полиција предузела након сазнања о овом случају.

Заштитник грађана од Дома здравља Житиште тражи да га у истом року обавести да ли су имали сазнање о насиљу у пoродици и уколико је то случај, које мере је Дом здравља Житиште предузимао, у сарадњи са другим органима, како би се пружила подршка и заштита жртви и санкционисао извршилац.