a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је обавештен да поступајући по препорукама НПМ-а лица задржана у кривичном поступку добијаће писмена обавештења о правима у којима ће бити наведена сва прописана права задржаног лица, да ће се надзор над задржаним лицима у Саобраћајној полицијској испостави Чачак вршити повременим обиласцима и разговорима са лицима, а у записнике евидентирати ти обиласци, да ће ПУ Чачак у записнике о задржавању уносити све податке о обавештењу блиске особе задржаног лица о његовом лишењу слободе, укључујући и време када је блиска особа обавештена, као и да ће се евидентирати сви подаци од значаја за приступ задржаних лица браниоцу: да ли је лице желело да ангажује браниоца по сопственом избору, да ли му је одређен бранилац по службеној дужности када је то законом обавезно и да ли је обавио неометан разговор са браниоцем.

Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да је од 10. августа ове године у Јединственом информационом систему у употреби измењена верзија електронске „Евиденције доведених и задржаних лица“, која омогућава потпунији унос и јаснији преглед свих ових података. Поводом препорука да се у просторији за задржавање у СПИ Чачак обезбеди адекватно осветљење и да се снимци видео надзора чувају у трајању не краћем од 30 дана, НПМ је обавештен да су покренуте процедуре инсталирања адекватног вештачког осветљења и набавке новог уређаја за чување снимљеног материјала.

Поред тога, Казнено-поправни завод у Крагујевцу је обавестио НПМ да је Окружни затвор у Чачку привремено премештен у КПЗ Крагујевац, односно да су сви запослени из ОЗ Чачак привремено упућени на рад у КПЗ Крагујевац, а сва лица лишена слободе трајно премештена у тај завод, те да су све препоруке НПМ-а које се односе на ОЗ Чачак већ примењене у раду КПЗ Крагујевац.