a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања усвојило је препоруку Заштитника грађана која се односи на остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица особама којима нису уплаћени доприноси за Фонд ПИО, иако су у једном периоду били пријављени на осигурање.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је обавестило Заштитника грађана да је свим центрима за социјални рад проследило упутство о поступању, односно да ће убудуће центри за социјални рад одлучивати по захтевима за додатак за помоћ и негу другог лица у случају да подносилац захтева има године живота за остваривање права на старосну пензију и најмање 15 година стажа осигурања, али право на пензију не може да оствари због неуплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање или из било ког другог разлога.

Убудуће у оваквим ситуацијама надлежни центри неће одбијати захтеве за признање права на додатак за помоћ и негу другог лица због постојања другог правног основа, већ ће одлуку о наведеном праву донети након спроведеног поступка у складу са Законом о социјалној заштити.

Новим упутством у поступању центара за социјални рад у наведеним случајевима исправљени су дугогодишњи пропусти у раду органа управе на штету грађана неправилним тумачењем закона.