a

Заштитник грађана поднео је Народној скупштини Републике Србије Иницијативу за допуну Закона о порезима на имовину, којом би се при израчунавању корисне површине етаже у оквиру кровног простора рачунао онај део поткровља у којем његова светла висина износи најмање 1,5 метара. Заштитник грађана се Народној скупштини том иницијативом обратио након што је запримио притужбу грађанина на решење о порезу на имовину, који сматра да је обрачун пореза погрешан будући да је корисна површина његовог стана у поткровљу мања од оне која је утврђена решењем. Наиме, према његовим наводима, треба разликовати корисну површину и површину од зида до зида, јер се корисна површина подудара са површином од зида до зида на свим спратовима, осим у поткровљу.

Због наведеног, применом одредаба Закона о порезима на имовину, обвезници пореза на имовину за станове у поткровљу доведени су у неравноправан положај у односу на обвезнике пореза на имовину за станове у другим етажама. Вредност стамбеног простора висине до 150цм у поткровљу, не може се изједначити са вредношћу стамбеног простора минималне висине 260цм, што је стандардна висина да би се у том простору могло живети, радити и становати.