a

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре предложиће Влади измене Закона о озакоњењу објеката које ће омогућити власницима нелегалних објеката, за које се води поступак озакоњења привремено, до правноснажног окончања поступка озакоњења, прикључење на инфраструктуру. Заштитник грађана је става да би се циљ предложене измене одредби Закона о озакоњењу постигао брисањем става 2. члана 41. Закона о озакоњењу објеката којим је прописан привредни преступ за јавно предузеће, јавно комунално предузеће, привредно друштво или друго правно лице, које објекат у поступку озакоњења прикључи на мрежу, односно инфраструктуру.

Предложена измена Закона утицаће на заштиту права грађана на адекватан животни стандард и успостављање једнаког и равноправног положаја грађана који се налазе у истој правној ситуацији. Приликом процене за упућивање наведеног акта, Заштитник грађана је посебно имао у виду и околност да се ради о већој групи грађана међу којима су и нарочито осетљиве групе, које у складу са Уставом и законом уживају посебну заштиту, као што су старији и особе са инвалидитетом, деца и труднице, стоји у Иницијативи за измену Закона о озакоњењу објеката.