a

Заштитник грађана на основу примљених притужби грађана констатује да се у поступку извршења, грађани најчешће суочавају са проблемом достављања писмена. У великом броју притужби, грађани указују да им решења о извршењу нису достављена и да за поступак извршења сазнају тек пошто извршење почне да се спроводи на заради или пензији, чиме су неретко фактички онемогућени у остваривању права на правно средство.

Како би био успостављен ефикасан механизам достављања извршном дужнику који ће осигурати, како ефикасност у поступању извршитеља и спровођења извршења с једне стране, тако и пуну правну сигурност за извршног дужника с друге стране, Заштитник грађана је става да би се прописивањем да се у случају неуспеле доставе, истицање писмена врши истовремено и на огласној табли суда и на електронској огласној табли суда, обезбедио већи степен правне сигурности и извесности, која не иде на штету принципа ефикасности извршног поступка, који треба да створи претпоставку за ефикасно и делотворно остваривање права на правни лек извршног дужника, стоји у образложењу амандмана Заштитника грађана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу који су достављени Народној Скупштини.