a

У поступку контроле рада Министарства просвете, Министарства за јавна улагања и Општине Прешево, Заштитник грађана је утврдио да су разлози за одлагање реконструкције основне школе на територији прешевске општине оправдани, али да је неопходно да сви органи укључени у реновирање  предузму потребне мере како би се тај објекат привео намени у најкраћем року.

У међувремену је неопходно да Министарство просвете и Општина Прешево обезбеде адекватан простор за боравак и рад ученика, ради заштите њиховог најбољег интереса, јер је одржавање наставе у подрумским просторијама и био основ за притужбу коју је школа упутила институцији Заштитника грађана.