a

Поступајући по пријавама породичног насиља, Заштитник грађана је у два одвојена поступка контроле утврдио да Центри за социјални рад нису предузели све расположиве мере из своје надлежности како би се насиље зауставило. Такође је утврђен пропуст у раду Група за координацију и сарадњу које делују при Основним јавним тужилаштвима, јер су приликом понављања насиља изостале додатне процене ризика, због чега и могуће ревидирање раније утврђених мера заштите.

У складу са тим, Заштитник грађана је упутио препоруку о потреби израде Индивидуалног плана заштите и подршке жртве у сваком конкретном случају насиља, као и о потреби учешћа жртве у његовој изради, кад год је то могуће, у циљу пружања целовитих и делотворних мера заштите.