a

Одмах након пријема информација о неповољном положају и могућој повреди права и слобода вијетнамских радника који раде на изградњи фабрике гума „Linglong” у Зрењанину, Заштитник грађана је формирао предмет по сопственој иницијативи и предузео активности у вези са конкретним случајем. 

На основу непосредних надзора и прикупљених информација Заштитник грађана je донео закључке о покретању испитних поступака према Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству унутрашњих послова и Центру за заштиту жртава трговине људима, и затражио изјашњења органа. 

Имајући у виду све утврђене чињенице и околности у испитним поступцима контроле рада наведених надлежних органа, Заштитник грађана није могао да утврди неправилности и незаконитости у актима и радњама наведених органа управе. 

Међутим, с обзиром на утврђене чињенице и околности у вези са условима живота и рада вијетнамских радника у конкретном случају, током њиховог боравка у Републици Србији, те чињеницу о броју вијетнамских радника који су у одређеном временском периоду незаконито радили на територији Републике Србије, а поводом чега су надлежни органи предузели мере из своје надлежности, Заштитник грађана ради унапређења рада органа управе и спречавања сличних ситуација у будућности упутио је препоруке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству унутрашњих послова и Центру за заштиту жртава трговине људима.