a

Музичка школа Суботица поступиће по пресуди Управног суда тако што ће Школски одбор те школе донети ново и на закону засновано решење о избору директора, придржавајући се примедаба суда изнетих у наведеној пресуди, стоји у препоруци Заштитника грађана упућене суботичкој музичкој школи.

Заштитник грађана је након спроведеног испитног поступка оцене законитости и правилности рада Музичке школе Суботица утврдио да поменута школа није поступила по пресуди Управног суда ни након два захтева за извршење пресуде, чиме је повредила права притужиоца као учесника спроведеног конкурса за избор директора те школе.