a

Заштитник грађана након спроведеног поступка контроле, који је покренуо по сопственој иницијативи, а на основу сазнања из медија због сумње да је седамнаестогодишњак у породичној кући претукао и силовао особу која му је била старатељ, упутио је препоруке Центру за социјални рад у Алибунару, Министарству унутрашњих послова и Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Заштитник грађана сматра да надлежни органи треба да предложе измене и допуне Закона о спречавању насиља у породици, како би обезбедили примену закона и на малолетне учиниоце насиља у породици. Неопходно је да надлежни органи донесу нови Општи и посебне протоколе за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима, који ће бити усклађени са измењеним Законом о спречавању насиља у породици.

Центар за социјални рад Алибунар и локалне полицијске станице треба да побољшају мултисекторску сарадњу и међусобну размену информација да би се што ефикасније заштитиле жртве породичног и партнерског насиља, злостављање и занемаривања деце.

Министарство за бригу о породици и демографију и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту и Покрајинским заводом за социјалну заштиту треба да мотивишу већи број породица које ће се бавити хранитељством и раде на промоцији хранитељства као привременог облика збрињавања деце.

Јединице локалне самоуправе треба да подстичу успостављање услуга и програма помоћи и подршке деци на породичном смештају у хранитељским породицама, наводи се између осталог у препоруци.