a

Заштитник грађана упутио је препоруку Републичком геодетском заводу, Одељењу за другостепени поступак, да без одлагања, у складу са својим управноправним овлашћењима, констатује повлачење жалбе притужиоца и донесе на закону засновано решење.