a

Заштитник грађана након спроведеног поступка контроле правилности и законитости рада утврдио је пропуст Републичког геодетског завода. Потребно је да Републички геодетски завод , без одлагања, поступи по пресуди Управног суда и донесе другу одлуку уважавајући дата правна схватања и примедбе суда.