a

Жалбена комисија Општине Рача није поступила по обавезујућим примедбама и правним схватањима Управног суда на који начин је повређено право притужиоца на правилну и закону засновану одлуку.

Потребно је да Жалбена комисија Општине Рача применом одговарајућег правног средства стави ван снаге своје решење, и да донесе ново, на закону засновано решење придржавајући се  у свему правних схватања и обавезујућих примедаба Управног суда , наводи се у препоруци.