a

Након поступка контроле, Заштитник грађана је 30. децембра 2022. године упутио мишљење којим је тражио од  министарстава за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и за бригу о породици и демографију да заједнички размотре могућност измене тада важеће уредбе како би се прописали краћи рокови за одлучивање по захтевима и рокови за пренос одобрених средстава на наменски рачун. По новој уредби, комисија најкасније у року од 30 дана по пријему потребне документације одлучује о поднетом захтеву.

Такође, Заштитник грађана у мишљењу је предложио министарствима да размотре могућност измене Уредбе како би се грађанкама, које нису биле у могућности да остваре ово право  услед неразумевања прописане процедуре а због закључења купопродајног уговора пре подношења захтева за субвенцију, омогућило да остваре право на новчана средства за изградњу или учешће у куповини стана по основу рођења детета. Новом уредбом прописано је да ће у овим случајевима комисија поновити поступак уколико подносиоци чији су захтеви одбијени, понове захтев за доделу субвенција у року од 30 дана од дана ступања на снагу нове уредбе.