a

Након спроведеног поступка контроле Заштитник грађана је констатовао да Министарство унутрашњих послова није спровело притужбени поступак по притужби грађанина, чиме је повредило Уставом гарантовано право притужиоца на једнаку заштиту права и на правно средство, одредбе Закона о полицији и одредбе Правилника о притужбеном поступку.

У испитном поступку Заштитника грађана је утврђено да је притужилац  поднео притужбу на рад Управе граничне полиције незадовољан због задржавања на граничном прелазу, а нарочито због незадовољства сазнањем да су у систему Управе граничне полиције унети одређени подаци о њему. Захтевао је да се у притужбеном поступку утврди разлог уношења таквих података и законски основ уношења података, чија је последица задржавање на граничном прелазу и повреда његових људских права. Према ставу Заштитника грађана притужба је била потпуно јасна и по истој је требало спровести притужбени поступак у складу са позитивним законским прописима.

У циљу исправљања пропуста у раду, Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, надлежна организациона јединица ће без одлагања спровести притужбени поступак по притужби притужиоца у складу са Законом о полицији и Правилником о притужбеном поступку. Такође, МУП ће у будућем раду поднеске грађана квалификовати према њиховој садржини и правилном применом позитивних законских прописа, мера и активности из своје надлежности и поступати у законом прописаној форми, стоји у препорукама Заштитника грађана.