a

Заштитник грађана утврдио је након спроведеног поступка контроле да Републички геодетски завод није предузео све мере и активности у циљу доношења у законом прописаним роковима одлуку по жалби притужиоца. На тај начин РГЗ повредио је принципе добре управе, а на штету права и правних интереса подносиоца притужбе.