a

Након спроведеног поступка контроле, Заштитник грађана је утврдио пропусте у раду Центра за социјални рад Крушевац и упутио препоруке. Поступајући по притужби једног од родитеља да су му деца насилно одузета , након прибављања документације, Заштитник грађана је утврдио да Центар није адекватно одреаговао у случају ове породице која је на њиховој евиденцији још од 2012. године. На основу утврђених недостатака у раду и стандарда домаћег и међународног права у заштити деце од занемаривања, насиља и злостављања, Заштитиник грађана упутио је надлежном органу старатеља препоруке да се хитно изврши евалуација Плана услуга за малолетну децу. Нов план услуга треба да обухвати све мере заштите и унапређења развоја и здравственог стања деце, али и све остале расположиве податке о стању и потребама деце.

У поступку је утврђено да је Центар начинио неотклоњиве пропусте у раду на штету права малолетне деце јер у периоду од седам година није испитао и проверио наводе из пријава о занемаривању права и интереса деце. Ништа није урађено ни по пријави о насиљу у породици и тешко поремећеним породичним односима, која је Центру поднета 2012. године. Центар је пропустио да прати и надзире родитеље у вршењу родитељског права и да им пружи подршку, саветовање и друге услуге помоћи, иако је имао пријаве других институција које су указивале на неадекватно родитељско функционисање и недовољне родитељске капацитете. Одузимање деце у децембру 2021. године представља најтежи облик одузимања од родитеља и измештање деце из породичних услова без било каквих претходних активности Центра да са родитељима обезбеде услуге подршке, помоћи, саветовања, надзора, али побољшања материјалног положаја породице и услова становања.

Тек након десет година од прве пријаве занемаривања детета , половином децембра 2021. године, када је Школа пријавила да дете од почетка школске године не долази на наставу, Центар је одреаговао и децу ургентно сместио у хранитељску породицу. Не улазећи у резултате процене и формираног стручног мишљења и неопходности ургентног измештања деце, Заштитник грађана оценио је да је током десет година  Центар пропуштао да предузме све активности које би побољшале живот и потребе деце, наводи се између осталог у препоруци.