a

Поступајући по притужби Заштитник грађана у поступку контроле законитости и правилности рада Министарства финансија – Пореске управе  утврдио је пропуст у раду. Потребно је да Министарство финансија – Пореска управа поништи правоснажно решење којим је утврђен порез на капитални добитак и донесе ново, на закону засновано решење