a

У препорукама које је Заштитник грађана упутио Министарству финансија због непоштовања начела добре управе затражено је да се притужиоцу омогући разгледање списа предмета, да се убудуће поступи по захтевима грађана за разгледање списа у року и на начин који прописан Законом о општем управном поступку