a

Заштитник грађана je у поступку контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова на основу достављене документације утврдио  да је полиција у Шапцу начинила више пропуста, који се, између осталог, састоје у закаснелом, несавесном и неефикасном поступању полицијских службеника приликом изласка на терен по позиву већег броја грађана који су тражили интервенцију полиције због напада наоружаних лица на окупљене грађане на мосту на Сави. Такво поступање имало је за последицу лаке и тешке телесне повреде код више грађана, али и имовинску штету на већем броју возила. Заштитник грађана  препоручио је МУП-у  да покрене дисциплинске поступке против полицијских службеника који су поступали по позивима грађана који су пријављивали кршење јавног реда и мира, наводи се између осталог у препоруци. Министарство унутрашњих послова дужно је да Заштитника грађана у року од 30 дана обавести о мерама предузетим на испуњавању препорука.