a

Заштитник грађана затражио је од Републичког геодетског завода да без одлагања, у складу са својим управноправним овлашћењима, одлучи о жалби у предмету странке и донесе на закону засновану одлуку.

Сагледавајући наведене прописе Заштитник грађана је става да РГЗ није предузео све мере и активности у циљу доношења одлуке о жалби странке, а на штету права и правних интереса подносиоца притужбе.