a

Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа за град Београд није у законом прописаном поступку спровела и окончала притужбени поступак по притужби притужиоца, чиме је повредила Уставом гарантовано право притужиоца на једнаку заштиту права и на правно средство, утврдио је Заштитник грађана.

МУП без одлагања и у целости да спроведе притужбени поступакНа основу констатованих пропуста, Заштитник грађана упутио је Министарству унутрашњих послова препоруку да без одлагања, у целости спроведе притужбени поступак и притужиоца поучи о правном средству које му евентуално стоји на располагању. Такође је потребно да Министарство унутрашњих послова у будућем раду ефикасно спроводи притужбене поступке у складу са Законом о полицији, Правилником о притужбеном поступку у МУП и Законом о општем управном поступку, стоји у препоруци Заштитника грађана.