a

Центар за социјални рад Ковачица поступио је неправилно и незаконито када је у поступку ревизије права на новчану социјалну помоћ притужиоца донео решење којем приотужиоцу наведено право престаје, уз образложење да се именовани налази на издржавању казне затвора. На овај начин центар је повредио право притужиоца, јер Закон о социјалној заштити предвиђа да лицу, док се налази на издржавању затворске казне, право на новчану помоћ мирује, утврдио је Заштитник грађана.

Центар за социјални рад Ковачица ће своје незаконито решење којем притужиоцу престаје право на новчану социјалну помоћ поништити ради усклађивања са законом, стоји у препоруци коју је Заштитник грађана упутио тој установи.